handdator

Visa fullständig version : Ej beviljas ansvarsfrihet - Styrelse kvar?


Lego
2010-12-19, 22:24
Hur ser ni på styrelse som ej blir beviljade ansvarsfrihet i samband med årsstämman?

Är förtroendet per automatik förbrukat eller kan styrelsen sitta kvar beroende vad anledningen till att inte ansvarsfriheten beviljades är?


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadestånd;
Ansvarsfrihet för styrelsen, vad gäller? (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13408) - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10694) - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13545)

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12319)

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7413)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8730) - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)

tette
2010-12-19, 22:57
Ej ansvarsfrihet för styrelseledamot/ledamöter eller hela styrelsen.
Om en stämma beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet för hela styrelsen kan jag inte se att någon kan sitta kvar på sin post, även om jag är säker på att detta händer i upponervända bostadsrättsvärlden.

Det vore intressant att veta hur många stämmor som beslutat att inte ge styrelsen ansvarsfrihet och det slutat med detta. Det vill säga att man inte går vdare, med granskning eller att stämma ledamöterna. När det händer är det nog vanligt att organisationerna HSB, Riksbyggen och SBC går in "och styr". Kan tänka mig att dessa organisationer tipsar nya styrelsen att inte driva ärendet av anledningen att det "skulle skada föreningen".

Sandlådan
2010-12-20, 12:07
Är förtroendet per automatik förbrukat eller kan styrelsen sitta kvar beroende vad anledningen till att inte ansvarsfriheten beviljades är?

En styrelse kan inte sitta kvar över en årsstämma. Den måste väljas igen.

Jag har svårt att se hur en styrelse kan väljas om när den inte beviljats ansvarsfrihet av stämman. Varför välja om en styrelse som man uppenbarligen inte är nöjd med eller har förtroende för?

När ansvarsfrihet inte beviljats är det fritt fram för enskilda medlemmar att gå vidare med stämningar mot de enskilda styrelseledamöterna om de lidit skada. Det finns alltså möjligheter även om en ny styrelse beslutar sig för att inte driva ärendet.

Lego
2010-12-20, 12:27
En styrelse kan inte sitta kvar över en årsstämma. Den måste väljas igen.
Jag har svårt att se hur en styrelse kan väljas om när den inte beviljats ansvarsfrihet av stämman. Varför välja om en styrelse som man uppenbarligen inte är nöjd med eller har förtroende för.
När ansvarsfrihet inte beviljats är det fritt fram för enskilda medlemmar att gå vidare med stämningar mot de enskilda styrelseledamöterna om de lidit skada. Det finns alltså möjligheter även om en ny styrelse beslutar sig för att inte driva ärendet.

Fel formulerat från min sida, givetvis så behöver styrelsen bli omvald.

En styrelse kan givetvis göra ett mycket bra jobb i det stora hela även om det finns ett specifikt beslut som gått fel som föranleder att inte bevilja ansvarsfriheten.

Vad det gäller att gå vidare med stämningar i samband med att inte bevilja ansvarsfrihet. Är det föreningen som driver dessa eller är det enskilda medlemmar som driver det? Jag tänker på vem som får stå för ev kostnader som kan uppstå, tex jurist.

Trötter
2010-12-20, 16:21
Vad det gäller att gå vidare med stämningar i samband med att inte bevilja ansvarsfrihet. Är det föreningen som driver dessa eller är det enskilda medlemmar som driver det? Jag tänker på vem som får stå för ev kostnader som kan uppstå, tex jurist.


Att inte bevilja ansvarsfrihet vid stämma är att visa ett misstroende mot styrelsens sätt att förvalta föreningens tillgångar. Om styrelsen fattat beslut som inte tagit hänsyn till medlemmarnas ekonomiska intressen, då är ett beslut vid stämma att inte bevilja ansvarsfrihet väl befogat.

När man i föreningen talar om att väcka talan mot styrelsen eller enskilda styrelsemedlemmar, vid ett beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet vid stämma, då är det, enligt min uppfattning, föreningen som gör detta. För att få till stånd en juridisk prövning bör man vid vilken stämma som helst väcka frågan om att väcka talan mot styrelse eller enskilda ledamöter, där man uttryckligen anger att frågan ska avgöras genom votering. Vid voteringen bör minst en minoritet av 10 % av medlemmarna eller 2/3 av de närvarande bifalla detta. Om frågan bifalles av en minoritet då drivs skadestånds talan på föreningens bekostnad.

Organisationer som HSB hävdar alltid att ett en juridisk process mot styrelsen skadar den enskilda föreningen. Anledningen är att organisationerna är delaktiga i förvaltningen av föreningen och då samtidigt får bära en del av skuldfrågan vid ett skadeståndsanspråk.

Om HSB eller någon av de andra organisationerna blir skadeståndsskyldiga, då är det medlemsföreningarna som får stå för kostnaderna genom medlemsarvodena som betalas av föreningarna. Man kan även dra en slutsats om detta med skadeståndstalan mellan brf och organisationerna.

Det inte finns inte många domar att härleda till när det gäller organisationernas roll vid tvister. Anledningen är att organisationerna nästan alltid förlikar sig med brf innan den juridiska processen löpt ut. Att dömas till skadestånd ger negativ publicitet för organisationerna, så det är en fördel att förlikas innan dom faller. Det kostar aldrig enskilda personer inom HSB något att fällas eller förlikas vid en skadeståndsprocess.

Sandlådan
2010-12-20, 18:44
När man i föreningen talar om att väcka talan mot styrelsen eller enskilda styrelsemedlemmar, vid ett beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet vid stämma, då är det, enligt min uppfattning, föreningen som gör detta. För att få till stånd en juridisk prövning bör man vid vilken stämma som helst väcka frågan om att väcka talan mot styrelse eller enskilda ledamöter, där man uttryckligen anger att frågan ska avgöras genom votering. Vid voteringen bör minst en minoritet av 10 % av medlemmarna eller 2/3 av de närvarande bifalla detta. Om frågan bifalles av en minoritet då drivs skadestånds talan på föreningens bekostnad.

Det stämmer att talan mot hela eller delar av styrelsen om skadestånd till föreningen väcks av en föreningsstämma. En enskild medlem kan också väcka talan om styrelsen/delar av styrelsen när det gäller skadestånd till den enskilde medlemmen.

Om en enskild medlem har rätt att väcka talan på föreningens vägnar vet jag inte.

Organisationer som HSB hävdar alltid att ett en juridisk process mot styrelsen skadar den enskilda föreningen. Anledningen är att organisationerna är delaktiga i förvaltningen av föreningen och då samtidigt får bära en del av skuldfrågan vid ett skadeståndsanspråk.

Just för att det är så här är det viktigt att hålla i minnet att rätten att föra egen talan, dvs själv stämma styrelsen/delar av styrelsen, finns.
Medlemmens rättsskydd i försäkringen gäller med undantag för småmål, dvs belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp (21 200 kr i år).