handdator

Visa fullständig version : Budget-vem granskar/godkänner?


guben
2010-12-19, 16:12
Styrelsen får ett budgetförslag från HSB och snickrar i hop nästa års budget.

Vem granskar och godkänner styrelsens budget?

Normalt i företag är ju att ledningen ger ut budgetanvisningar/budgetmål och budgeten godkänns efter ev. mangling.

Finns det någon liknande process inom bostadsrättsföreningar?

Det känns som om ägarna/föreningsvald revisor inte har någon insyn och står helt utanför processen fram till Stämman då man får se vad det blev.

Admin
2010-12-19, 16:53
Lämpligen något att motionera om för att förändra!

Självklart ska alla medlemmar i föreningen göras delaktiga i budgeten.

Det är väl t.o.m. så att i de flesta föreningar så är budgeten hemligare än CIA:s dokument (de kan man ju nuförtiden i alla fall hitta på WikiLeaks eller OpenLeaks).
Inte ens på föreningens årsstämma framgår något om vad budgeten innehåller!
Medlemmarna hålls i ett totalt mörker!

Budgeten är absolut inget styrelseinternt dokument, även om t.ex. HSB hävdar detta för att försöka dölja så mycket som möjligt för medlemmarna!

Alla föreningar borde ha en obligatorisk punkt på årsstämman för redovisning och godkännande av föreningens budget!!!

Och innan stämman måste revisorerna ha haft full insyn i framtagandet av budgeten.

clabbe
2010-12-19, 17:10
Ska man jämföra med ett vanligt rörelsedrivande företag så har inte ägarna(förutom sådana som är ledande eller styrelsemedlemmar) normalt någon insyn eller delaktighet i en budgetprocess där heller. Revisor är väl osäkert om de är intresserade av budgeten för företaget, de bryr sig ju mer om historiska uppgifter än framtidsprognoser.

Jag tycker att budgeten ska finnas med som bilaga till årsredovisningen och presenteras på stämman. Eftersom det normalt redan gått ett tag på verksamhetsåret när stämman infaller är det däremot inte lämpligt att stämman ska godkänna budgeten.

Admin
2010-12-19, 18:03
Ja, det är sant att man i ett affärsdrivande företag normalt inte får ta del av budgeten.
Men det är kanske mer motiverat i en brf (av flera anledningar)?

Vad gäller lekmannarevisorn i en brf så har ju denna redan tillgång till allt som styrelsen har tillgång till, så det finns i praktiken inget hinder att revisorn granskar denna. Och enligt min mening borde revisorn engagera sig i detta. Ibland kan det ju vara bättre att arbeta förebyggande än att bara i efterskott konstatera att fel begåtts.

Sant, det är ett litet problem att godkänna budgeten på årsstämman eftersom en del av redovisningsåret passerats, men det kan ju ändå inte skada att göra detta.
I vilket fall så tycker jag att ditt förslag om att budgeten ska medfölja årsredovisningen till årsstämman där den presenteras är ett ypperligt förslag!

Jag kan dock se framför mig alla varianter av protester mot detta från insynsskyddade styrelser och bostadsorganisation.

guben
2010-12-19, 18:19
[COLOR=darkred]Vad gäller lekmannarevisorn i en brf så har ju denna redan tillgång till allt som styrelsen har tillgång till, så det finns i praktiken inget hinder att revisorn granskar denna. Och enligt min mening borde revisorn engagera sig i detta. Ibland kan det ju vara bättre att arbeta förebyggande än att bara i efterskott konstatera att fel begåtts.


Det är roligt att du säger det Admin eller sorglustigt. HSB skicker ju som sagt ut budgetförslaget till ordförande med begäran/förslag(?) att skicka kopia till föreningsvald revisor.
I vår förening har ordf. valt att inte skicka dokumentet till mig. Trots upprepad begäran är det senaste att han säger att det är ett styrelseinternt dokument, att den slutgiltiga budgeten kommer att skickas till mig med protokollet (brukar ta ca 2 mån), och att det först då finns något att granska. Han vill dessutom veta vilket lagrum jag stöder mig på när jag begär budgetunderlaget.

Kan/bör jag åberopa Föreningslagen 8 kap. 11§?
§ Styrelsen och verkställande direktören skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär.

Finns det något som talar emot att detta lagrum gäller?

totiki
2010-12-19, 19:18
Jag har ingen uppfattning om hur ni vill ha det i era stora föreningar. Men kan gärna beskriva hur jag/vi går till väga för att bestämma budget för nästa år.

Kontinuerligt måste man hålla ögonen på prisökningar, på sina egna avtal och när de löper ut och vad det kan innebära i kostnadsökningar. Samt på förväntade räntekostnader. Sedan i augusti/september sätter vi oss ner och fantiserar tillsammans fram en siffra på hur utfallet kommer att bli nästa år.
Har man otur inträffar en olycka av något slag och allt slås i spillror. Då får man lov att improvisera därifrån.

Harald
2010-12-19, 20:27
Skärpning nu Admin!

Det kan vara så att du är sur på din styrelse, eller att du har en kass/styrd styrelse. Men det är ju faktiskt så att STYRELSEN ÄR FÖRTROENDEVALD AV MEDLEMMARNA. Därmed ska den ha mandat att agera "ostört" under året.

Har du inte förtroende att låta styrelsen upprätta budget, ja, hur kan du då ge ditt förtroende till att de faktiskt hanterar de riktiga pengarna...? (Budget är ju endast siffror på papper)...?

MikHo
2010-12-19, 20:48
Inte fel att redovisa budgeten på stämman eller åtminstone informera alla boende om budgeten för nästa år samt 5-års planen.

Samtidigt håller jag med Harald, låt styrelsen få sköta det som de faktiskt blivit ålagda att sköta, förvaltningen av föreningen. Om stämman inte gillar förvaltningen kan de alltid avsätta styrelsen på nästa stämma eller en extrastämma.

totiki
2010-12-19, 21:11
forts. från # 6.
... så om det är 50 medlemmar som fantiserar fram en siffra eller 5, så är det fortfarande en fantasi.

Ifall man skulle släppa in alla medlemmar att vara med i budgetarbetet skulle det bli en riktig soppa. Då skulle alla helt plötsligt få fritt fram för att lägga in sina krav eller önskemål. Spa, swimmingpool, lusthus, snöskottning, trädgårdsskötsel och allt mer som skulle kunna komma på tapeten. Då skulle styrelsen helt plötsligt bli tvungen att ta ställning till alla förslag, inte som motioner utan som budgetfrågor, komma med motiveringar till varje avslag o s v.

Ifall det sen skulle visa sig att budgeten inte håller p g a. olycka eller felräkning eller annat, skall då alla medlemmarna engageras igen? Och skall man utreda vems förslag som gjorde att uträkningen inte höll. Och skall denna medlem ställas till svars?

Om det är styrelsens uppgift att se till medlemmarnas bästa ur ekonomisk synpunkt enligt stadgarna, så tror jag att det är stämmans uppgift att inte glömma detta när man väljer styrelse.

För att undvika att medlemmarna inte glömmer detta kan man motionera om, att som första punkt på stämman skall stadgarna läsas upp högt för alla medlemmar i upplysnings och repetitionssyfte (ironi).

tette
2010-12-19, 21:13
Bästa Harald o Mikho, vilken värld lever ni i?

Vitryssland har också val och det väljs de som skall styra landet. Men om allt gick just till skulle nog inte de som sägs blivit valda styra?

Jag har varit på 20 stämmor i en stor brf.
5% av medlemmarna går på stämman. genomsnittsåldern ligger på 60 år av de som går på stämman. Valberedningen som styr mycket av valet på stämmorna är i klar maskopi med styrelsen.
HSB styr en hel del på stämmorna.
På brf Vädurens stämmor går det cirka 50 personer, + cirka 25 fullmakter.
Alla 8styrelse o suppleanter har senaste 7 åren haft varsin fullmakt.
Detta gäller också de mest styrelsetrogna. = de som fått gratis kaffe, julluncher och gratis studieresor. = 12 pensionärer som är de enda gästerna av 2000 boende på föreningens gratiskafe.
Ja det finns många fler parametrar som bestämmer vilka som blir valda.
Märk att detta är en helt vanlig HSB föreningen med många barnfamiljer, ungdomar etc.

Vi har väl konstaterat i forumet att medlemmarna bryr sig inte förrän likvideringen står för dörren?

Visst finns det föreningar där sann demokrati fungerar men det är sällsynt.

Visst!! det jag säger är medlemmarnas fel, men en ändring av demokratin och valen av styrelser kommer inte att ske förrän fler blir upplysta hur brf.er styrs.

MikHo
2010-12-19, 23:08
Bästa Harald o Mikho, vilken värld lever ni i?

Vitryssland har också val och det väljs de som skall styra landet. Men om allt gick just till skulle nog inte de som sägs blivit valda styra?

Jag har varit på 20 stämmor i en stor brf.
5% av medlemmarna går på stämman. genomsnittsåldern ligger på 60 år av de som går på stämman. Valberedningen som styr mycket av valet på stämmorna är i klar maskopi med styrelsen.
HSB styr en hel del på stämmorna.
På brf Vädurens stämmor går det cirka 50 personer, + cirka 25 fullmakter.
Alla 8styrelse o suppleanter har senaste 7 åren haft varsin fullmakt.
Detta gäller också de mest styrelsetrogna. = de som fått gratis kaffe, julluncher och gratis studieresor. = 12 pensionärer som är de enda gästerna av 2000 boende på föreningens gratiskafe.

Bäste tette,

Hur föreslår du då att lösa ditt och din förenings problem ?
Att tvinga dit resterande 95% av föreningens medlemmar. Nagelfara budgeten och lyssna, diskutera, analysera varenda åsikt?

Är du medveten om tidsaspekten på detta maskineri? Totiki har precis kommenterat med liknande innebörd som jag skriver nu.

Om du vill jämföra din förening med Vitryssland får du gärna göra det, jag vet varken hur det är att bo i din förening eller Vitryssland och kan därför inte uttala mig om vilket eller.

Jag kan bara uttala mig om min åsikt om hur jag tycker det bör fungera.
Jag vet i alla fall att om jag skulle få tillgång till min förenings budget skulle jag säkert hitta något som jag skulle ifrågasätta och prata med någon/några i styrelsen. Förhoppningsvis skulle jag få svar också.


Vi har väl konstaterat i forumet att medlemmarna bryr sig inte förrän likvideringen står för dörren?

Det har vi gjort inom vissa föreningar, långt ifrån alla men en del. Samtidigt är inte alla medlemmarna i dessa föreningar medlemmar här på detta forum och lyfter sina åsikter.

tette
2010-12-20, 00:03
Blev lite blandat på denna råd som det blir ibland när man vill kommentera olika inlägg på olika trådar.

Det jag ville kommentera era uttalanden avseende uttalande som gjordes att styrelserna väljs demokratiskt och att man skall låta dem hantera budgeten.

Så skall styrelsen göra budgeten, men det har visat sig att det finns så många styrelser i brf:er som är "demokratiskt valda" men som inte platsar i en styrelse, och framförallt inte göra en budget.
Och i hur många föreningar sitter det inte ledamöter som tror sig vara med att göra budget, där redan förslaget är framtaget av förvaltaren?

Som det sagts så många gånger så är det bästa för "organisationerna" att ju sämre o okompetenta styrelserna är desto mer tjänar dessa kolosser.

Och jag har sett för mycket hur "krämare" med HSB nål påverkar stämmodeltagare att rösta på "sittande styrelse"

clabbe
2010-12-20, 08:49
Det är roligt att du säger det Admin eller sorglustigt. HSB skicker ju som sagt ut budgetförslaget till ordförande med begäran/förslag(?) att skicka kopia till föreningsvald revisor.
I vår förening har ordf. valt att inte skicka dokumentet till mig. Trots upprepad begäran är det senaste att han säger att det är ett styrelseinternt dokument, att den slutgiltiga budgeten kommer att skickas till mig med protokollet (brukar ta ca 2 mån), och att det först då finns något att granska. Han vill dessutom veta vilket lagrum jag stöder mig på när jag begär budgetunderlaget.

Kan/bör jag åberopa Föreningslagen 8 kap. 11§?
§ Styrelsen och verkställande direktören skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär.

Finns det något som talar emot att detta lagrum gäller?

Guben och Admin, vilken roll menar ni att revisorn skulle ha i budgetarbetet? Jag förstår faktiskt inte meningen med att ta med revisorn i detta.

guben
2010-12-20, 10:51
Hallå Clabbe och ni andra

Jag tycker inte att revisorn skall delta i budgetarbetet annat än möjligen som sakkunnig ekonom. Styrelsen skall ju ta ansvar för ekonomin.
HSB/Borevision skriver dock i sina anvisningar till styrelsen att föreningsvald revisor bör inbjudas till budgetmötet. Tanken här är väl att på något sätt ge medlemmarna (via revisorn) insyn i föreningens ekonomiska utveckling.Revisorn deltar naturligtvis inte i besluten.

Min roll som föreningsvald revisor skall väl vara att å medlemmarnas vägnar granska styrelsens förvaltning (ur ett medlemsperspektiv s.a.s).

Orsaken till att jag i den rollen vill ha budgetförslaget är bl.a. att det innehåller förväntade prisökningar och andra föklaringar till förändringar av olika budgetposter. Sådan information tycker jag känns relevant och underlättar förståelsen av budgeten och utvecklingen av föreningens ekonomi.
Dessutom, många gånger tar man kanske taxehöjningar för givet år efter år, en bekväm tillvaro för våra leverantörer. Föreningsvald revisor kan ju (förutsatt rätt kompetens) stimulera till åtgärder (konkurrens, omförhandling etc)

Vad tycker du/ ni, är det en rimlig motivering till att ta del av budgetunderlaget? ( I vårt fall sköts ekonomin helt av HSB till skillnad från andra föreningar där styrelsen måste ha egen kompetens)

totiki
2010-12-20, 11:17
Det är jättebra guben ifall du kan vara med på budgetmötet och föreslå olika sätt att sänka kostnaderna för föreningen.

Specialiseringen i samhället har annars gått så långt att revisorerna utför revision i efterhand för att kontrollera att inga oegentligheter begås. Att föreningen följer stadgarna m m.
Förvaltningen sköts antingen av styrelsen eller särskilda förvaltare utsedda av styrelsen. Ibland kan denna ekonomiska förvaltning innebära budgetarbete för förvaltaren. Då blir det svårare för revisorn att granska detta. Styrelsen bör ändå göra en budget och se över sina utgifter, det kan ju finnas billigare förvaltare exempelvis, de har ju en övergripande budget att se till.
Sen finns det budgetekonomer i konsultbranschen man kan kontakta.
Man kan också köpa årsredovisningen av andra ekonomer eller Fastighetsägarna m fl.
Denna skall i så fall i alla fall granskas av revisorn.

Admin
2010-12-20, 11:58
Kan/bör jag åberopa Föreningslagen 8 kap. 11§?
§ Styrelsen och verkställande direktören skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär.
Japp, styrelsen får under inga omständigheter dölja något för revisorn. Du har i egenskap av lekmannarevisor full rätt att i varje stund begära vilken information du vill som styrelsen handhar.

Finns det något som talar emot att detta lagrum gäller?
Det kan jag garantera att det inte gör!

HSB skicker ju som sagt ut budgetförslaget till ordförande med begäran/förslag(?) att skicka kopia till föreningsvald revisor.
I vår förening har ordf. valt att inte skicka dokumentet till mig. Trots upprepad begäran är det senaste att han säger att det är ett styrelseinternt dokument, att den slutgiltiga budgeten kommer att skickas till mig med protokollet (brukar ta ca 2 mån), och att det först då finns något att granska.
Det är du, i egenskap av lekmannarevisor, som helt själv bestämmer när det finns något att granska, vad du vill granska och när!
Förhindras du i detta på något sätt begår styrelsen ett mycket allvarligt lagbrott!

Om ordföranden hävdar att det är ett "styrelseinternt dokument" som styrelsen bestämmer ifall revisorn ska ta del av så tycker jag er brf ska skicka denna ordförande på en grundkurs i bostadsrättsförening.

tette
2010-12-20, 18:58
§ 33
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för
genomförande av underhållet av föreningens
hus och årligen budgetera samt genom beslut
om årsavgiftens storlek säkerställa
erforderliga medel för att trygga underhållet
av föreningens hus. Styrelsen skall varje år
tillse att föreningens egendom besiktigas i
lämplig omfattning och i enlighet med
föreningens underhållsplan.

Detta är HSB:s normalstadgar. Hur många föreningar bryter mot något av det som står här.75%?

Diskussionen om att revisorn bör vara med vid budgetframställande, kanske skall framställas så att en revisor som inte kollar föreningens budget gör fel.

En revisorsanmärkning som borde finnas i 50%? av revisorns utlåtande borde innehålla.
Styrelsen har inte upprättat budget enligt §33.
Föreningen har ingen underhållsplan, och har med detta inte följt budgeterat enligt underhållsplan §33.
Styrelsen har inte besiktat föreningens egendom enligt §33.

etc etc.

Behöver jag tala om varför stadgarna är skrivna på detta sätt?
Jag gör det i allafall. Detta är rena skrämselpropagandan och skapar skapligt med intäkter till HSB.
Att HSB ledmaöterna i de flesta föreninga är medskydiga till att § 33 inte följs har man väl aldrig hört talats om?

HSB från ax till limpa måste stoppas innan katastrofen blir verklighet för många föreningar.