handdator

Visa fullständig version : Hyreshöjning i brf - Information från styrelsen


MagganSthlm
2010-12-17, 13:57
Hur långt i förväg bör/skall/måste en styrelse informera om en hyrshöjning?

Här rör det sig om en höjning på 25% och hyran betalas kvartalsvis.

MikHo
2010-12-17, 15:16
Tror inte det spelar någon roll hur stor höjningen är på men någonstans mellan 1 månad till 3 månader kanske?


Om du/ni känner att detta är en "orättvis" höjning som det inte finns belägg för tycker jag att ni som medlemmar skall kräva ett informationsmöte om varför hyran måste höjas med 25%.

Det finns också möjlighet att blanda in hyresgästföreningen för att bestrida denna höjning. Det är då extremt vikigt att inte betala själva höjningen eftersom det räknas som att du/ni accepterar höjningen och då kommer ni aldrig att slippa den.

liqwid78
2010-12-17, 15:43
Hej,

Jag utgår att du menar en hyreshöjning och inte en avgiftshöjning dvs. att ni är hyresgäster.

Fastighetsägaren har som skildighet att informera sina hyresgäster höjningen när de har påkallat förhandling med Hyresgästförening (HGF). Det brukar man göra genom att tex. lägga information på fastighetens anslagstavlan.

Oavsett om det är en bruksvärdehöjning eller den årliga höjning så måste fastighetsägaren förhandla med HGF. Det kan hända att man inte kommer överens. Då brukar fastighetsägaren informera om detta och berätta om deras planerade höjning. Det betyder att alla kommer att få denna höjning. Nu är det upp till varje hyresgäst att "protestera" antigen via HGF om man är medlem eller direkt till hyresnämnden.
Det spelar ingen roll om du väljer att betala eller inte om du skickar en "protest" till HGF eller hyresnämnden. Det är viktigt att du meddelar din fastighetsägaren.
Om du betalar höjningen och du vinner hos hyresnämnden så får du tillbaka dina pengar.
Om du inte väljer betala så finns en skuld hos fastighetsägaren tills hyresnämnden har tagit ett beslut. Därefter får du betala rekroaktiv eller i bästa fall ingenting.

Hoppas du blev klokare :)

MagganSthlm
2010-12-17, 15:58
Hej,

Jag utgår att du menar en hyreshöjning och inte en avgiftshöjning dvs. att ni är hyresgäster.

Fastighetsägaren har som skildighet att informera sina hyresgäster höjningen när de har påkallat förhandling med Hyresgästförening (HGF). Det brukar man göra genom att tex. lägga information på fastighetens anslagstavlan.

Oavsett om det är en bruksvärdehöjning eller den årliga höjning så måste fastighetsägaren förhandla med HGF. Det kan hända att man inte kommer överens. Då brukar fastighetsägaren informera om detta och berätta om deras planerade höjning. Det betyder att alla kommer att få denna höjning. Nu är det upp till varje hyresgäst att "protestera" antigen via HGF om man är medlem eller direkt till hyresnämnden.
Det spelar ingen roll om du väljer att betala eller inte om du skickar en "protest" till HGF eller hyresnämnden. Det är viktigt att du meddelar din fastighetsägaren.
Om du betalar höjningen och du vinner hos hyresnämnden så får du tillbaka dina pengar.
Om du inte väljer betala så finns en skuld hos fastighetsägaren tills hyresnämnden har tagit ett beslut. Därefter får du betala rekroaktiv eller i bästa fall ingenting.

Hoppas du blev klokare :)

Tack för ditt uttömmande svar ! Men tyvärr var jag lite otydlig....det är en avgiftshöjning då vi bor i bostadsrätt....
Att kassören går ut 3 veckor innan förfallodatum och meddelar att en så pass hög höjning skall ske känns lite....inte ens protokollet från mötet är klart.

liqwid78
2010-12-18, 00:36
"Att kassören går ut 3 veckor innan förfallodatum och meddelar att en så pass hög höjning skall ske känns lite....inte ens protokollet från mötet är klart"

Vad menar du med förfallodatum? Vad har protokollet med höjning att göra? Jag förstår inte riktigt problemet. Sitter du på styrelsen?

Styrelsen bestämmer avgiften om det inte står något annat i era stagdar. Man brukar oftast bestämma avgiften när budget för kommande år är satt. Har inte styrelsen informerat var denna 25% höjning kommer ifrån? Det låter som att ni har en akut renovering på gång.

tette
2010-12-18, 09:08
Om jag fattat detta rätt ska avgifterna höjas med 25% och att den nya avgiften informerats boende 3 veckor innan den träder i kraft.

Enda vettiga kommentaren till detta är att styrelsen är fel människor på fel plats. likaväl är revisorn fel man på fel plats.

samla ihop 10% AV MEDLEMMARNA tillen extra stämma där styrelsen mycket tydligt måste visa orsaken till höjningen.
Om inte en mycket accepterad orsak finns ska styrelsen bytas ut och en granskning av styrelsens arbete skall göras.

MikHo
2010-12-18, 10:09
"Att kassören går ut 3 veckor innan förfallodatum och meddelar att en så pass hög höjning skall ske känns lite....inte ens protokollet från mötet är klart"

Vad menar du med förfallodatum? Vad har protokollet med höjning att göra? Jag förstår inte riktigt problemet.

Jag antar att förfallodatum är den tidpunkt som nästa avgift skall vara betald på? Som då ligger 3 veckor fram i tiden.

Vad gäller protokollet som inte är underskrivet så avser det säkert protokollet från det styrelsemöte där beslutet om avgiftshöjningen togs.
Ett beslut som inte träder i kraft förrän protokollet signerats och justerats.

Sandlådan
2010-12-18, 10:57
Vad gäller protokollet som inte är underskrivet så avser det säkert protokollet från det styrelsemöte där beslutet om avgiftshöjningen togs.
Ett beslut som inte träder i kraft förrän protokollet signerats och justerats.

Vad kan medlemmarna göra om styrelsen struntar i ovanstående och kräver att den höjda avgiften ska betalas?

totiki
2010-12-18, 11:22
Det finns ju ingen info om anledningen till avgiftshöjningen?

Ifall föreningens ekonomi skenar av någon orsak och styrelsen kommit fram till en lösning som kräver en omedelbar avgiftshöjning med 25%. Och detta är välgrundat. Då bör medlemmarna ta den smällen. Andra lösningar lär väl bli dyrare.

Det är ju styrelsens uppgift att hantera ekonomin. Ifall de misskött den eller en tidigare styrelse misskött den är inte relevant. Det primära är att rätta till det obestånd som uppstått snarast. Sen får revisor och stämma utreda vad som uppstått i efterhand.

Angående aviseringen om höjningen så skall den ske snarast efter att obeståndet uppstått och den nya budgeten räknats ut. Medlemmarna skall givetvis få så lång tid på sig som möjligt. Men hur lång denna tid är beror ju enbart på hur stor krisen är och hur fort man måste införa den nya avgiften för att få ekonomin att gå ihop.

Lego
2010-12-18, 14:55
Det bästa vore givetvis att samtliga avgifts/hyreshöjningar tas på den ordinarie eller en extra stämma för på så sätt presentera anledningen till varför höjningen sker.

Givetvis kan man alternativt skicka ut underlaget per post men det går aldrig att ersätta med muntliga dragningar där det även finns möjlighet till frågor.

Har tittat igenom Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen, men verkar inte finnas några direkta direktiv om hur det ska skötas.

Vad det annars gäller avgiftshöjningar så är det generellt en sån sak som får mig att börja fundera på hur det egentligen står till med det ekonomiska i föreningen. Givetvis inget som heller ger ngt + i kanten ifall man ska sälja sin lägenhet och föreningen aviserat höjningar eller precis genomför höjning.

MikHo
2010-12-18, 19:21
Vad kan medlemmarna göra om styrelsen struntar i ovanstående och kräver att den höjda avgiften ska betalas?

Man gör precis som när det gäller en hyresrätt. Det avgörs i hyresnämnden, om hyresnämnden fäller i favör åt BRF måste den boende betala retroaktivt. Om du däremot betalar så anser Hyresnämnden att du accepterat höjningen :)

Gusten
2010-12-18, 21:22
De som kan få hyreshöjningar prövad i hyresnämnden är väl egentligen bara dom som bor i föreningens hus med hyresrätt.
Några bruksvärdesregler för årsavgifter i BRF finns ju inte.

Sandlådan
2010-12-19, 11:03
Som Gusten skriver prövar inte Hyresnämnden årsavgiften för bostadsrätter.

Jag tror inte att det finns något sätt att få en avgiftshöjning prövad externt.
De enda sätten är nog, som tidigare skrivits i tråden, att kalla till extrastämma gällande avgiftshöjningarna och låta medlemmarna rösta om höjningen alt. rösta om de vill ha kvar sittande styrelse eller inte.

Gusten
2010-12-19, 12:32
Jag tror att det till och med är så illa att inte ens stämman kan rösta om avgiftshöjningen, i så fall bara rent rådgivande.
Däremot kan man förstås som Sandlådan skriver rösta om att "avsätta" styrelsen.
Något som förstås i så fall måste finnas med som ett ärende i kallelsen.

MikHo
2010-12-19, 14:06
I våra stadgar står det klart och tydligt att det är styrelsen som bestämmer vad som gäller angående avgiften.

Stämmobeslut blir bara rådande om man inte tar upp en stadgeändring där stämmans förslag inte bara skall vara rådande utan även bindande. Vi hamnar dock i en annan frågeställning där... vad händer om stämman föreslår en "för låg" avgift?


Men tillbaka till pudelns kärna: det finns inget reglerat vad gäller tiden innan en avgifthöjning annonseras.
Teoretiskt kan det till och med vara så att Styrelsen inte ens informerar mer än att summan ändras på inbetalningslappen. (Trist för de med Autogiro)

clabbe
2010-12-19, 14:07
Jag instämmer med Gusten. Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna står det i BrL.