handdator

Visa fullständig version : Val av styrelse och revisor - Sköta redovisningen själv


oakstair
2010-12-13, 09:41
Vi är en liten brf (4 lägenheter) och vi har haft skyhöga kostnader för revision/bokslut de senaste åren (33 000 kr/år).
Vi funderar nu på att sköta bokslut/redovisning själva.

Frågor på detta:
Är det endast medlemmar som får väljas in i styrelsen eller även deras sambos?

Då revisorn valdes på årsstämman i våras undrar vi om vi måste vi ha en extrastämma för att utse en ny revisor (=internrevisor)?

Trötter
2010-12-13, 10:10
Jag skulle rekommendera dig att fylla i din profil här via denna länk http://hotpot.se/php/vb/member.php?u=1214. Då får medlemmarna i forumet en bild på din situation, och har lättare att bemöta dig med bra svar och idéer.

För att gå till din frågeställning. Att läsa stadgan är viktigt i sammanhanget, det kan framgå där vem eller vilka som kan väljas in i styrelsen, förordningar anger inga speciella förbehåll mer än att vederbörande inte får vara försatt i personlig konkurs och ha näringsförbud för att kunna vara invald i styrelsen. När det gäller era kostnader för, som du anger revision. Här är jag skeptisk, en så liten förening bör inte ha höger kostnader är ca 2 500 - 5 000kr för revision. Jag antar att ni har en ekonomisk förvaltare som sköter den dagliga rutinen vad gäller bokföring, betalning av fakturor och utskick av inbetalningskort för månadsavgiften. Då förmodar jag att du har klumpat i hop summan för revision och ekonomisk förvaltning. Om det är på det viset, då är kostnaden ändå för hög för den ekonomiska förvaltningen av er förening på 4 bostäder, där min bedömning är att kostnaden kan ligga på ca 12 000 - 20 000 kr/år. Kostnaden avgörs helt och hållet på vilka grunder ni har gjort upp handlingen av dessa tjänster. I botten ligger det säkert ett avtal som reglerar vad förvaltaren ska göra och till vilket pris som denne ska debitera er för dessa tjänster. Granska detta avtal så att förvaltaren enbart gör de som avtalet anger.Att skötta alla bokföring och redovisning i egen regi är lätt i dag. Bankerna har ett enkelt redovisningsprogram som sköter mycket med automatik. Se länk http://www.speedledger.se/bokforingsprogram/bokforing-pa-internet/

Trötter
2010-12-13, 10:15
Då revisorn valde på årsstämman i våras undrar vi om vi måste vi ha en extrastämma för att utse en ny revisor (=internrevisor) ?
Ni måste hålla en extrastämma för att utse ny revisor

En förening med en årsomsättning som understiger 50 000 000kr behöver inte ha någon auktoriserad revisor. I ert fall kan ni välja någon inom föreningen, det ni bör tänka på är att denne inte får sitta som förtroendevald i styrelsen.