handdator

Visa fullständig version : Problem entreprenör tilläggsisolering i brf


Bjurre
2010-12-10, 13:42
Vår gamla styrelsen gjorde en upphandling gällande tilläggsisolering av vindar. Entreprenören sa att arbetet skulle påbörjas den 13 september och fortgå under totalt 6 veckor, allt skulle vara klart senast den 31 oktober. Nu är vi inne i december och det enda som är färdigt är spångarna på vinden, inget annat. Entreprenören skyller på att leverantören av isoleringen har svårt att får fram material, vilket vi i praktiken skiter i. Eftersom den gamla styrelsen ansåg att entreprenörens anbud var så pass billigt så struntade de i att skriva in ett slutdatum då isoleringen skulle vara klar, vilket vi i nya styrelsen har svårt att förstå. Men eftersom entreprenören muntligt sa att allt skulle vara klart senast den 31 oktober så borde väl det ändå ses som att de själva "lade" till detta i avtalet eller har den gamla styrelsen gjort en tabbe utan dess like? Kan vi kräva av entreprenören att han köper in isoleringsmaterialet från en annan tillverkare? Tacksam för svar.

kluringen
2010-12-10, 14:21
En uppsägning tvingar dem till förhandlingsbordet. Det är ni som avgör om de får en "andra chans", och i så fall ska alla nya överenskommelser sättas på pränt och undertäcknas av båda parter.

Harald
2010-12-10, 19:36
Nej för fan, säg inte upp avtalet!!!!

Detta är en entreprenadjuridisk majja, man ska aldrig säga upp eller häva ett avtal!!!!! Då blir det skadestånd!


Däremot kan man "avbeställa beställda arbeten".Så nu vet ni det!

kluringen
2010-12-11, 00:19
Detta är en entreprenadjuridisk majja, man ska aldrig säga upp eller häva ett avtal!!!!! Då blir det skadestånd!

Däremot kan man "avbeställa beställda arbeten"

Det går visst att häva ett avtal om avtalsparten inte sköter sitt åtagande. De muntliga löftena är också bindande. I det här fallet är det snarare föreningen än entreprenören som har fog för att väcka ett skadeståndsanspråk.

Man kan inte avbeställa arbeten som ingår i ett avtal utan att häva avtalet. Entreprenören har rätt att få pröjs enlig ingånget avtal även om han hindras att fullföja jobbet om avtalet inte hävs.

Trötter
2010-12-11, 01:42
Vår gamla styrelsen gjorde en upphandling gällande tilläggsisolering av vindar. Entreprenören sa att arbetet skulle påbörjas den 13 september och fortgå under totalt 6 veckor, allt skulle vara klart senast den 31 oktober. Nu är vi inne i december och det enda som är färdigt är spångarna på vinden, inget annat. Entreprenören skyller på att leverantören av isoleringen har svårt att får fram material, vilket vi i praktiken skiter i. Eftersom den gamla styrelsen ansåg att entreprenörens anbud var så pass billigt så struntade de i att skriva in ett slutdatum då isoleringen skulle vara klar, vilket vi i nya styrelsen har svårt att förstå. Men eftersom entreprenören muntligt sa att allt skulle vara klart senast den 31 oktober så borde väl det ändå ses som att de själva "lade" till detta i avtalet eller har den gamla styrelsen gjort en tabbe utan dess like? Kan vi kräva av entreprenören att han köper in isoleringsmaterialet från en annan tillverkare? Tacksam för svar.

Detta är ett klastiskt misstag som många gör när de anlitar en entreprenör för vist uppdrag. Att upprätta korrekta avtal med ett tydligt start och slut datum där det anges vilka konsekvenser som en försening medför, är av yttersta vikt. En försening ska kosta för entreprenören.

Den muntliga delen av avtalet kan vara svårt att verifiera vid en juridisk prövning. Efter som juridiken i första hand granskar det som finns dokumenterat skriftligt.

Jag håller med Harald. Om att avsluta avtalet med denna entreprenör kan bli kostsamt för föreningen. Jag ser det som att, det bara finns ett alternativ för att lösa problemet, och det är att försöka få entreprenören att medge att denna har brutit den muntliga delen av avtalet som styrelsen har ingått med vederbörande. för att dokumentera detta, då förordar jag att ni kallar till ett möte dokumenteras genom ett skriftligt protokoll samt en dold ljudupptagning.

Om ni kan få entreprenören att medge att denne har misslyckat att hålla det muntliga avtalet och får detta dokumenterat via en ljudupptagning då har ni möjlighet att bryta avtalet. Men det kan även vara bra att rådfråga juridisk expertis, för att inte äventyra föreningens ekonomi.