handdator

Visa fullständig version : Vicevärd - ändring av expeditionstid


Bjurre
2010-12-10, 12:56
Vi har en vicevärd som är deltidsanställd, 50%. Vicevärden har öppet på expeditionen 2 timmar i veckan, övrig tid är "jour".
Nu vill jag, medlem i styrelsen, komma med ett förslag på att ändra vicevärdens tid på expeditionen.

Mitt förslag är att vicevärden ska tillbringa 15 timmar i veckan på expeditionen, 3 timmar om dagen (vardagar), samt ha totalt 5 timmar "jour".

Kan vi i styrelsen besluta om vilka tider expeditionen ska bemannas? Vicevärden får ju ingen ändring av sina uppgifter eller arbetstid. Det enda som sker är att vicevärden förlägger sin arbetstid till expeditionen istället för att kunna vara hemma eller göra något annat. Det bör ju i realiteten inte vara några problem eftersom vi i styrelsen är vicevärdens arbetsgivare och ska ta tillvara på medlemmarnas intressen, dvs att vi vet att vicevärden gör rätt för sin lön.

Se även;
Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf
Vicevärdens uppgifter i en brf (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)

totiki
2010-12-10, 13:49
Det är väl en förhandlingsfråga. Vicevärden kanske har 50% någon annanstans och måste få arbetstiderna att passa ihop. Sedan kanske det finns ett avtal angående det tidigare arrangemanget. Inte vet jag, det kanske t o m. är en MBL fråga.

Bjurre
2010-12-10, 14:30
Jo vicevärden har ytterligare en tjänst, där vicevärden jobbar natt. Idag finns det ingen arbetsbeskrivning gällande vicevärdens arbetstider, vicevärden har själv beslutat om hur öppettider osv har varit.

tette
2010-12-10, 14:37
"Jo vicevärden har ytterligare en tjänst, där vicevärden jobbar natt. Idag finns det ingen arbetsbeskrivning gällande vicevärdens arbetstider, vicevärden har själv beslutat om hur öppettider osv har varit."

Finns det såna tjänster i sverige där arbetstagaren bestämmer?

Arbetsbeskrivning skall styrelsen bestämma om, lika med arbetstider.

Klart man skall vara tillmötesgående, men det är ju för medlemmarna i föreningen han arbetar för.

Tyvärr låter det som en HSB förening i Malmö, där tydligen vice värdar har ett helt annat upplägg än det borde vara.

Jag tycker styrelsen bör utse en arbetsgrupp som tar fram en arbetsbeskrivning, och förslag på tider som vice värden skall vara föreningen till tjänst.
Gärna med en förfrågan till medlemmarna som är kunderna först.

totiki
2010-12-10, 15:25
Ja, har han nattarbete också så får man väl antingen ta hänsyn till detta från er sida och han till er önskan. Finns det möjlighet till kompromiss. Är han fackansluten? Isåfall är det en MBL fråga. Det är möjligt att det inte går att samordna. Då blir ni väl tvungna att säga upp honom och söka en ny. Nu kan det vara lite besvärligt att säga upp folk ibland. Varje sådan situation blir unik utefter de aspekter som är inblandade.

Bjurre
2010-12-11, 01:58
Nu har jag talat med personer som är personalansvariga inom olika företag och fått följande svar:
Arbetsgivaren har rätt att omplacera, ändra arbetsbeskrivning och vilka tider (som i det här fallet) arbetstagaren ska bemanna expeditionen så länge som det sker inom samma verksamhet. Skulle arbetsbeskrivningen betyda att den anställde hamnar under ett nytt fackligt avtal så måste MBL förhandlingar inledas, eftersom det ses som en nyanställning. Likaså om vi som arbetsgivare skulle ändra lön, total arbetstid eller från dagskift till något annat skift så måste MBL förhandlingar inledas om ej den anställde går med på arbetsgivarens krav. Eftersom vicevärden i detta fall inte hamnar under något nytt fackligt avtal, ändrar total arbetstid samt fortsätter som "daganställd" så behövs ej någon MBL förhandling. Vi som arbetsgivare bestämmer över tjänstens utformning, om den ej passar med den anställdes arbetstider hos en annan arbetsgivare är ingenting som vi behöver ta hänsyn till. Kan inte den anställde anpassa sig efter vår arbetsbeskrivning och arbetstider, på grund av kollition mellan de olika tjänsterna, så få den anställde själv lämna in en avskedsansökan till någon av sina arbetsgivare. Vi behöver med andra ord ej säga upp den anställde själva om han/hon ej kan utföra sin anställning enligt vår arbetsbeskrivning den anställde måste själv lämna in sin avskedsansökan.

Bjurre
2010-12-11, 02:10
"Jo vicevärden har ytterligare en tjänst, där vicevärden jobbar natt. Idag finns det ingen arbetsbeskrivning gällande vicevärdens arbetstider, vicevärden har själv beslutat om hur öppettider osv har varit."

Finns det såna tjänster i sverige där arbetstagaren bestämmer?

Arbetsbeskrivning skall styrelsen bestämma om, lika med arbetstider.

Klart man skall vara tillmötesgående, men det är ju för medlemmarna i föreningen han arbetar för.

Tyvärr låter det som en HSB förening i Malmö, där tydligen vice värdar har ett helt annat upplägg än det borde vara.

Jag tycker styrelsen bör utse en arbetsgrupp som tar fram en arbetsbeskrivning, och förslag på tider som vice värden skall vara föreningen till tjänst.
Gärna med en förfrågan till medlemmarna som är kunderna först.

Vicevärden satt själv med i den förra styrelsen som ledamot. Vicevärdens make satt också med i styrelsen och var anställd som vaktmästare i föreningen. Några av parets bästa vänner var också styrelsemedlemmar och de anställde bara folk de kände väl. Så att bestämma hur vicevärden skulle arbeta och vilken lön den skulle ha var ju inga problem, man får ju passa på och sko sig när man har chansen. Ja det låter som en HSB förening i Malmö, men det är det inte.
Nu är det en ny styrelse, den förra styrelsen valde att avgå eftersom det flyttat in en hel del nya människor i föreningen som började att ifrågasätta saker och ting, och vi vill få rätsida på saker och ting.
Jag och de övriga i den nya styrelsen vill ha koll på att vicevärden gör skäl för sin lön. Det enda sättet anser vi är att vicevärden utför sina åtaganden på vicevärdsexpeditionen och finns tillgänglig så mycket som möjligt för medlemmarna i vår brf.