handdator

Visa fullständig version : Stadgeändringar


tractors
2010-12-10, 08:01
I vår privata brf använder vi oss av SBC mönsterstadgar från 2001.
Vi har en bestämd känsla av att stadgarna nu måste uppdateras.
Om vår nuvarande stadgar ej längre stämmer överens med gällande
lagstiftning kan styrelsen då göra nödvändiga korrigeringar utan
stämmobeslut?

clabbe
2010-12-10, 09:13
Kort svar: nej!

Sandlådan
2010-12-10, 14:58
Vi har en bestämd känsla av att stadgarna nu måste uppdateras.
Om vår nuvarande stadgar ej längre stämmer överens med gällande
lagstiftning kan styrelsen då göra nödvändiga korrigeringar utan
stämmobeslut?

Jag begriper inte detta sätt att resonera.
En absolut och grundläggande förutsättning för styrelsearbetet är att ni följer gällande lagstiftning. I BrL återfinns klart och tydligt hur det går till att ändra en brf:s stadgar. Hur rättfärdigar du att ni bryter mot denna lag för att uppfylla andra lagar?
Min stilla undran är vad ert motiv är till att ändra föreningens stadgar utan medlemmarnas vetskap...

tractors
2010-12-10, 15:46
Tack till Sandlådan.
Vi har nu allt under kontroll efter möte med jurist,
mvh / tractors

Sandlådan
2010-12-10, 17:15
Tack till Sandlådan.
Vi har nu allt under kontroll efter möte med jurist,
mvh / tractors
Bra! :4:
/Sandlådan

MikHo
2010-12-11, 13:28
I vår privata brf använder vi oss av SBC mönsterstadgar från 2001.
Vi har en bestämd känsla av att stadgarna nu måste uppdateras.
Om vår nuvarande stadgar ej längre stämmer överens med gällande
lagstiftning kan styrelsen då göra nödvändiga korrigeringar utan
stämmobeslut?

Om det skulle vara så att stadgarna säger en sak men Lagen en annan så gäller lagen.

Inget "behov" att ändra stadgarna vid varje gång en sådan här sak inträffar... däremot är det otroligt viktigt att veta vas som gäller och när.

Lego
2011-01-05, 00:33
Vad det gäller att uppdatera stadgarna från standard-stadgar. Finns det listat någonstans tex här på forumet på stadgar att uppdatera med?

Admin
2011-01-05, 01:04
På webbsidan;
Sveriges mest kompletta stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)
finns en mall för stadgar, där man kan plocka ut vad man vill för att förändra föreningens stadgar.
Med bara några mindre justeringar så passar dessa stadgar för vilken brf som helst, men man bör göra som Kluringens brf gjort och tillsätta en stadgegrupp som presenterar ett förslag specifikt för föreningen.

kluringen
2011-01-05, 02:58
Resultatet av stadgegruppens arbete och dokumentation om arbetet finns på nätet. Stadgarna är utlagda både som en navigerbar HTML fil och som PDF fil och dokumentationen finns som PDF fil på föreningens hemsida. www.lavetten11.se (PDF: ar finns långt ner i menyn, ingen inloggning behövs).

Bolagsverkets mallstadga (finns på deras hemsida) rekommenderas som utgångsmaterial. Den är föredömligt kort och omfattar vad som MÅSTE vara med i stadgarna enligt BRL. Den ger er frihet att tänka själva och är fri från pekpinnar som det finns allför mycket av i organisationernas normalstadgar.

Utöver detta kan man såklart snegla på hur vissa frågor har lösts i andra stadgeexempel. Det viktiga är att det som ni tar med passar för just er förening. Allt som inte känns relevant bör tas med en nypa salt. Tar ni med bestämmelser ”för säkerhets skull” blir resultatet sannolikt för långa och svårlästa stadgar. www.notisum.se är en bra länk att känna till i sammanhanget.

Lavettens ändringsdokumentation är inte komplett. Mot slutet innan sjösättning, kom gruppen till en punkt då man inte orkade uppdatera denna längre efter kompromisser med styrelsen och justeringar som bestämdes på den första stämman.

Nu är stadgegruppen inne i en utvärderingsfas i vår förening. Förslag om justerringar kommer att pågå ett antal år framöver. Ingen grupp är så duktig att man kan ta fram något som är optimalt bra på ett bräde.