handdator

Visa fullständig version : Bordläggande av årsredovisningar


Mr Magoo
2010-12-07, 23:50
På vår första årstämma 2010-11-30 där vi hade att ta ställning till årsredovisningar från 2007-08 samt 2008-09. Som jag tidigare misstänkte skulle vi få årsredovisningarna först på mötet, stämman bordlägger båda årsredovisningarna för att få möjlighet att kontrolera mot bokslut och underlag. Vi kommer i nuläget inte åt denna information. Vi har ju en månad på oss att agera hur gör man då?
Det finns en extärn konsult som kallats in från den förra styrelsen och Riksbyggen för att reda ut all soppa som skapats. Har pratat med honom och han är villig att komma till föreningen innan vår extrastämma och gå igenom årsredovisningarna. Självklart hoppas vi att han kan ge oss den information vi behöver. Vad betyder det att vi godkänner årsredovisningana?

Trötter
2010-12-08, 01:43
Jag har läst dina inlägg och trådar tidigare med stort intresse.

Att godkänna årsredovisningen vid stämman är att acceptera utfallet som föreningen har genererat under räkenskapsåret. Det är tidigare ansvarig styrelse som skall besvara och redovisa för de frågor som ställs angående årsredovisningen vid stämma, inom en månad. Om de inte har möjlighet att gör detta kan det betecknas som överträdelser gällande författningen på området.

Vad är anledningen till att ni inte får ta del av bokföringen?

Jag vill påpeka att bokföringen skall vara tillgänglig för granskning när som helst. Om det visar sig att inte bokföringen stämmer eller inte är tillgänglig, då är det att beteckna som bokföringsbrott.

Jag föreslår att ni inte använder den konsulten som tidigare styrelse och Riksbyggen föreslår för att utreda föreningens ekonomiska förehavande.

Om jag var i er situation, skulle jag begär att alla handlingar som omfattar redovisningen för vis period säkras av sittande styrelse, alla rekvisitioner, kvitton, fakturor och alltså allt bokföringsmaterial. Om ni inte kan få redovisningen omgående, bör ni vända er till tingsrätten eller polismyndigheten. Ni bör sedan vända er till en extern och oberoende tredjepartsrevisor som granskar alla handlingar och upprättar en rapport där hela föreningens ekonomiska transaktioner redovisas.

Om det visar sig att bokföringen inte är utförd enligt gällande regler, då bör ni upprätta en polisanmälan

Mr Magoo
2010-12-08, 21:29
Tack min vän Trötter!

Detta är vansinne!

Jag är mycket glad och tacksam att jag träffat på er kunniga människor här ute. Vi i vår förening behöver all er kunskap i den stund vi befinner oss i. Och jag lovar att göra allt för att åtgälda era uppoffringar.

Vi fick idag reda på att bokslut 2008 finns i Falkenberg hos en konsult som är specialist som fått i uppdrag att reda ut vad som skett i "föreningen" och som fått till Årsredovisningarna för -08 och -09. Bokslut 2009 har hela tiden funnits på Riksbyggen.

Det blir bara värre, detta mail fick ja i dag från Riksbyggen Inkasso:

"Föreningen har haft två större ärenden. En X bodde i lägenhet X. Han slutade betala och blev tillslut avhyst av Kronofogden på grund av detta. Vi har ett utslag (dom) på den skuld han har till föreningen, idag totalt 81.012:-. När han blev avhyst visade det sig att han aldrig betalat köpeskillingen så vi vet faktiskt inte hur det gick till när han fick nycklarna och flyttade in från första början. Om man inte betalar borde det inte heller funnits något giltigt avtal. Man löste det i föreningen genom att fakturera upp mellanskillnaden vad hyran skulle varit under den här perioden, han räknades som en hyresgäst med andra ord. Det blev 37.308:- och är med i totalskulden.
Kronofogden har inte lyckats driva in några pengar från X. Han har inte haft någon taxerad inkomst alls de senaste åren.

Gjorde "styrelsen" väldigt enkel för sig? vi kommer ju inte få in några pengar ändå. En klar skenmanöver där man hade ett opptionsköp för att få ihop ombildandet eller?.

Det andra ärendet är lägenhet X där X bor. Även här blev det en del avgiftsskulder som vi gick vidare med till kronofogden. Strax innan avhysningen skulle äga rum beviljade den tidigare styrelsen ett uppskov! och X fick börja avbetala på sin skuld istället. Hans pappa står med som ägare till bostadsrätten, något som först pappan inte ville kännas vid vilket är lite märkligt. Nu betalas löpande avgifter i tid och även avbetalningsplanen.
Det var lite information om de ärenden som tidigare varit uppe hos oss gällande föreningen. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss."

Vi kommer som jag tidigare skrivit gå vidare med detta, skall via kontakter se om massmedia är intresserade. Kanske inte bara av det här utan allt jag läst här i vårt forum. Kan ju bli ett program som pågår varje dag i ett halvår.