handdator

Visa fullständig version : om brf ägaren åker i fängelse


tette
2010-12-01, 13:37
Vem får bo i en lägenhet om brf ägaren får ett längre fängelsstraff.

regleras genom vilken lag?

Admin
2010-12-01, 13:58
Finns mig veterligen ingen särskild reglering för detta.

Om bostadsrättshavaren bor ensam får bostadsrättshavaren sälja sin bostadsrätt eller så får han hyra ut den i andra hand, precis som vilken annan andrahandsuthyrning som helst.

Frågeställningen är för bred.
Jag gissar att du menar om sambo/äkta hälft får bo där.
Och det är väl inga problem.

clabbe
2010-12-01, 14:40
Om den som sitter inne fortfarande har någon möjlighet att disponera lägenheten (på permissioner t.ex. eller får sin post dit) så kanske den som bor där permanent kan räknas som en inneboende?

tette
2010-12-01, 15:38
tack för svar.
Jag borde veta bättre än att bara haspla ur mig någon rad som är svårtolkad som har skrivit i detta förträffliga forum i cirka 5 år.
OBS ADMIN NÄR STARTADE DU DENNA SIDA?

Så här är problemet:

X gör slut med sitt ex och skiljer sig. lägenheten är mycket stor. Sonen flyttar in för att klara ekonomin för farsan (och sig själv).

Ett halvår senare får farsan ett längre fängelsestraff. Sonen bor kvar samt låter någon vän bo tillsammans med honom.

Nu till problemen, räknas detta som uthyrning i andra hand från farsan till sin son, och föreningen kan därmed säga upp lägenheten, och det med att inte skicka varning först?

Gusten
2010-12-01, 20:36
Det är bara om lägenheten används för brottslig verksamhet som det
går att säga upp direkt utan skriftlig varning först. I normalfallet måste
alltså föreningen först komma med en skriftlig anmaning om att vidta rättelse, och då har
ju medlemmen möjlighet att inkomma med en ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning.
Fängelsevistelse torde i detta sammanhang vara att jämföra med t ex militärtjänst och därmed ett skäl till få hyra ut i andra hand.

totiki
2010-12-01, 21:25
Ja du Stephan. I detta fallet kan ju det bero på vad anledningen till fängelsevistelsen beror.
Det kan ju bli svårt att få styrelsens tillstånd till andrahandsuthyrning ifall man slagit ordföranden på käften och därför måste gå, utan att passera gå (ifall det skulle vara något sådant det gällde).
Då måste man nog inrikta sig på någon form av inneboendeform, kanske.

I det här fallet tror jag inte det skall vara något problem. Att en son bor hos sin förälder är inte konstigt, utan helt normalt. Jag tror inte heller ålder på sonen skall vara av betydelse. Ifall fadern, innan han går in i fängelse upplåter bostad åt en inneboende är det helt OK, ifall sonen bor kvar och är över 18 år och kan anses ta ansvar över lgh likvärdigt med ägaren. En stor underlättning är det givetvis att fadern har ordnad bostad när han kommer ut igen, samt att han har en folkbokföringsadress under tiden i fängelse så post m m. kan komma till rätt adressat. Samt att någon, företrädelsevis sonen, kan handaha posten så att den slutligen kommer fram till adressaten personligen.

Pröva ärendet mot hyresnämnden. Jag kan inte tänka mig att något problem kan uppstå ifall det presenteras på ett korrekt sätt.

totiki
2010-12-02, 10:39
Det är dock viktigt att sonen är folkbokförd på adressen. Och med att upplåta bostad menar jag att hyra ut till en inneboende.