handdator

Visa fullständig version : Iskallt i brf lgh - Hur gjorde ni?


lenava
2010-11-30, 15:26
Vad jag förstår är det många som har problem med för dålig värme i sin lägenhet. Tänkte bara höra hur ni gått tillväga och om det gett något resultat.
Min dotter har en lägenhet som för tillfället håller en temperatur på 15 grader mitt i rummet och 11 grader vid golvet. Sanslöst kallt, alltså.
Hon har felanmält vid flera tillfällen och man har gjort små justeringar, men inget som räcker till.
Nu har vi anmält till miljöförvaltningen, men hur lång tid kan man förvänta sig att det tar innan dom gör någon mätning?
Förra vintern använde hon två extra elradiatorer för att uthärda (då låg rumstemperaturen på 13 grader). Dyr elräkning och ingen ersättning från föreningen. Det börjar vara nödvändigt att sätta in extra radiatorer igen, men vi vill ju att mätningen ska göras först så den visar rätt resultat. Nån som har erfarenhet?

Trötter
2010-11-30, 15:49
För att få tyngd i eran fråga till styrelsen i föreningen, bör ni skriftligen påtala bristen. Om inte föreningen vidtar åtgärder, är det lättare att blanda in myndigheter.

Ni kan rådfråga hyresnämnden om ert problem, hyresnämnden har till uppgift att bistå vid meningsskiljaktigheter och problem i bostadsrättsföreningar. Ni bör även trycka på miljöförvaltningen, genom skrivelser. Skrivelser är det bästa sättet att agera gentemot myndigheter eftersom dessa diarieförs och går att härleda på ett bra sätt.

lenava
2010-11-30, 15:54
En eller ett par av felanmälningarna har gjorts via mail, och kontakten med miljöförvaltningen togs också via mail. Men kanske ska man sätta sig och skriva långa uppsatser och skicka. Jag vet inte. Förhoppningen är ju att något ska ske nu!

tette
2010-11-30, 16:10
Bild med några barn somlekar med istappar på golvet, till tidningen kanske sätter fart på eländet?

Trötter
2010-11-30, 16:17
En eller ett par av felanmälningarna har gjorts via mail, och kontakten med miljöförvaltningen togs också via mail. Men kanske ska man sätta sig och skriva långa uppsatser och skicka. Jag vet inte. Förhoppningen är ju att något ska ske nu!
Det räcker utmärkt med mail, dessa diarieförs på samma sätt som vanliga brev. Ring till miljöförvaltningen och kolla vem som har ärendet och tryck på denna person. Om det inte sker något då kan media vara ett sätt att öka effekten på ärendet.

Trötter
2010-11-30, 16:47
Egenkontroll: Hur ert värmesystem är utformat framgår inte i tråden men om det är ett vattenburet radiatorsystem.

Då kan ni kontrollera om värmesystemet har brister genom att känna på radiatorerna. Om hela radiatorn har en jämn lågtemperatur då kan temperaturen i radiatorkretsen vara för låg. Om radiatorn är varm/het upptill och kall ner till kan flödet vara för lågt.

Åtgärd: Den första åtgärden, är att kontrollera så den inte finns luft i systemet. På vattenradiatorer finns det en liten avluftningsnippel som öppnas med ett speciellt verktyg som kan köpas på alla vvs firmor och välsorterade varuhus.

Om temperaturen i systemet är för lågt då kan detta justeras vid värmekällan, genom att öka inblandning av varmt vatten vid shuntventilen eller öka genomströmningen i värmeväxlaren, beroende på vilket värmesystem som fastigheten har. Om flödet är för lågt kan detta justeras vid radiatorns termostat, om sådan finns eller genom att cirkulationspumpens flöde ökas. Cirkulationspumpens placering brukar vara vid värme källan.

För att fastigheten ska få ett bra energi värde är det att rekommendera en total översyn av systemet. Där hela systemet kalibreras så att önskvärd inomhustemperatur erhålls, som bör ligga på 20-22 grader. Temperaturen inom hus kan variera vid väderomslag p.g.a den tröghet som finns i alla värme system. Att temperaturen konstant ligger på 15 grader är inte acceptabelt, det kan till och med vara skadligt för fastigheten att ha en för låg inomhustemperatur.

Jag skulle rekommendera er att kolla med grannar om hur deras inomhusklimat är. Om det finns fler i föreningen som har samma problem då är det lättare att agera mot styrelsen, om hur de tänker agera för att justera temperaturen i bostaden till en dräglig nivå.

lenava
2010-12-02, 11:18
Ja, det är ett vattenburet system. Elementen är luftade, och dom är varma, men lägenheten är kall. Vaktmästaren har också plockat bort termostaterna från elementen. Vet inte varför, men det ska tydligen hjälpa.
Lägenheten ligger ovanpå en ouppvärmd trapphall, och det är säkert den stora boven i dramat.
Miljöförvaltningen har nu lovat skicka en skrivelse till styrelsen, men det kan ju ta tid innan något händer, och under tiden är det svinkallt i lägenheten.

totiki
2010-12-02, 12:18
Några eventuella åtgärder.
Taket i trapphallen kan alltid isoleras med frigolit och takgips.
Kolla tätning i alla fönster. Blir det kondens? Feltätat i så fall.
Stäng brevinkastet.
Bakventiler för all utströmmning av ventilation.
Stryp inkommande luft.
Har du öppen spis? Stäng av den.

lenava
2010-12-02, 12:42
Tack för tips!

Taket i trapphallen har vi bett om att dom ska isolera, men det är för dyrt och skulle inte hjälpa anser man.

Fönstren och ytterdörren tätade vi förra vintern. Ingen kondens.

Hur stänger man brevinkastet, och hur får man i så fall sin post??

Bakventiler för all utströmmning av ventilation. Vet inte riktigt vad du menar?? Det finns små ventilationsluckor ovanför fönstren och dessa har vi också tätat. För övrigt är det självdrag ovanför spisen.

Stryp Inkommande luft. Var och hur?

Ingen öppen spis.

totiki
2010-12-02, 12:50
Taket i trapphallen har vi bett om att dom ska isolera, men det är för dyrt och skulle inte hjälpa anser man.

Bakventiler för all utströmmning av ventilation. Vet inte riktigt vad du menar?? Det finns små ventilationsluckor ovanför fönstren och dessa har vi också tätat. För övrigt är det självdrag ovanför spisen.

Det är inte dyrt med 10 mm frigolit och 6 mm gips. Arbetskostnaden blir inte heller stor.

Backventiler menar jag, så inte luft strömmar in där den enbart skall gå ut. Badrum och kök i första hand. Det är just vid självdrag dessa åtgärder ger hjälp.

Trötter
2010-12-02, 13:22
När det gäller ventilation, så om utomhustemperaturen är mycket lägre än inomhustemperaturen, då uppstår det ett betydligt mycket större drag i ett självdrags system. för att motverka detta, då bör man minska luft genomströmningen genom att strypa ventiler eller helt stänga dessa. I vissa fall finns det ingen möjlighet reglera ventilationen genom att stänga eller vrida på ventilspjäll. Då kan man provisoriskt försöka tejpa över delar eller hela ventilations öppningen. Man bör vara observant på att inomhusklimatet inte försämras genom att det byggs upp fukt och dålig lukt i bostaden.

Det ni kan göra med brevinkastet, är att försöka sätt in tätningslister mellan lucka och dörren. Det är ju inte så bra om man täpper till detta helt.

Att hävda att tilläggsisolering är dyrt, är felaktigt. För att minska värme utstrålning och avledning då är en ökad isoleringsgrad att föredra. Priset för isoleringsmaterial är låg i jämförelse med energikostnaden vid förluster. Höga kostnader vid tilläggsisolering brukar gälla fasader, p.g.a merkostnader för de olika fasad material som tillämpas.

Jag uppskattar material kostnaden för isolering av ett innertak till ca 180-250 kr/kvm. Här tillkommer givetvis även en arbetskostnad, ett tak på ca 10-15 kvm isoleras lätt av en entreprenör på en dag. Material som åtgår i min uppskattning är isolerskiva, regler, takgips och färga för målning. Så en rimlig kostnad för isolering av ett innertak på ca 15 kvm bör ligga på
5 000-8 000 kr.


Fråga:

Har ni nämnt för styrelsen att ni har varit i kontakt med myndigheterna vad gäller den låga inomhus temperaturen?

lenava
2010-12-03, 13:11
Jag meddelade styrelsen innan miljöförvaltningen kopplades in.

Ventilationsluckorna är tätade och stängda. Där finns inget drag. Självdraget ovanför spisen är nödvändigt för att laga mat. Inte tillåtet att koppla in köksfläkt till ventilationssystemet.

Nej, det är säkert sant att isolering inte är dyrt, men vi har inte lyckats få gehör för önskemålet.

Idag mättes temperaturen till 12 grader, så nu åker elradiatorerna fram!

Admin
2010-12-16, 14:23
Enligt en dom i Miljödomstolen så räknas 18 grader i luften eller 16 grader på golvet som en hälsomässig olägenhet.

Om det är 20 grader i lägenheten på dagen men bara 18 grader på natten så är fastighetsägaren (styrelsen i detta fall, för bostadsrätt) skyldig att undersöka anledningen till detta och åtgärda problemen.

Borättexperten
2010-12-16, 17:13
Socialstyrelsen har gett ut en utförlig broschyr i ämnet:
Kapitel 7 handlar om hur man klagar.
Kapitel 8 om rekommenderade temperaturvärden.

Om det är under 20 grader i lägenheten (mitt i rummet) ska man definitivt klaga hos styrelsen.
Är det under 18 ska man vända sig till miljöförvaltningen i kommunen. En enkel skrivelse duger. :15:


Admin:

Se:
FoHMFS 2014:17 (http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/fohmfs-2014-17.pdf) Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

SFS 1998:808 (http://www2.notisum.com/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19980808.htm) (Miljöbalk 1998:808)

Rekommendationer om temperatur inomhus. Används vid bedömningen av om det termiska klimatet i ett utrymme innebär olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperatur inomhus.

Vid bedömningen av om det termiska klimatet i ett utrymme innebär olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken bör riktvärdena i tabell 2 beaktas.

Standardiserade mätmetoder bör användas.

Indikerande mätning bör innehålla kontroll och bedömning av lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur.