handdator

Visa fullständig version : Får en ordförande i en privat brf bete sig hur som helst ?


PWU
2010-11-30, 13:59
För 1 år sedan hade vi en brand i våran lägenhet.
Polisen tog anmälan av hustrun som jobbar i närheten som snabbt var på plats och hon trodde då att det var ett tänt ljus på köksbordet men enligt SKL och polis visade det sig senare att inte var fallet.
Då det en dag dimper ner en faktura från ett företag som gjort skadesanering och specen är för självrisk och fakturan var adresserad till föreneningen men ordföranden hade då skickat den via fastighetsägarna till oss som svarande i målet.
Då målet enligt polis är avskrivet och vi således inte kan ställas som ansvariga enligt paragraf 12 skall föreningen stå för självrisken.

29/11 kommer ordförande till vår lägenhet då hustrun och barnen är hemma och börjar rya om att vi inte är solidariska och avslutar med: Om inte försäkringsbolaget betalar så kommer vi kräva det av dig, det ska du ha jävligt klart för dig.

Hur kan man som ordförande bete sig på detta sätt och klara sig från repressalier ?

Jag sitter även i styrelsen som suppleant men har inte hört någonting utan allting har bankats in på min hustru så frågan är om ordföranden har handlat självsvådligt och väldigt reskeptlöst.

Lite luddigt och kanske taffligt skrivet men det är min situation idag och vi i familjen mår inte så bra av detta som ni kanske förstår.

Frågan som då uppstår i min lilla värld är:

Är ordföranden höjd till skyarn och kan göra vad som mot vem som i föreningen ?

Kan detta ses som olaga hot ?

//Pierre

Admin
2010-11-30, 14:46
29/11 kommer ordförande till vår lägenhet då hustrun och barnen är hemma och börjar rya om att vi inte är solidariska och avslutar med: Om inte försäkringsbolaget betalar så kommer vi kräva det av dig, det ska du ha jävligt klart för dig.
Detta är inte en solidaritetsfråga, utan det är en fråga om vem som ska betala vad.

Nu framgår det inte vad som var orsaken till branden, men vid brandskada är bostadsrättshavaren endast skyldig att betala om brandskadan orsakats av uppenbart "slarv", oavsett orsaken till branden.

Och självrisken vid brand debiteras som regel alltid föreningen. Sedan får föreningen i sin tur hävda sin rätt mot ditt försäkringsbolag, i det fall styrelsen har någon åsikt om detta.

Då målet enligt polis är avskrivet och vi således inte kan ställas som ansvariga enligt paragraf 12 skall föreningen stå för självrisken.
Eh? Vaddå paragraf 12?

Jag sitter även i styrelsen som suppleant men har inte hört någonting utan allting har bankats in på min hustru så frågan är om ordföranden har handlat självsvådligt och väldigt reskeptlöst.
Ja, så ska det inte gå till. Ärenden behandlas i styrelsen och ingen ledamot får gå sina egna vägar, oavsett om denne är ordförande eller ej!

Kan detta ses som olaga hot ?
Ingen kan svara säkert på detta. Själv brukar jag uttrycka mig försiktigt om det som inte är tekniskt möjligt att uttala sig om, men jag skulle vilja hävda att "Om inte försäkringsbolaget betalar så kommer vi kräva det av dig, det ska du ha jävligt klart för dig" har viss möjlighet att kunna kategoriseras som olaga hot. Dock inte tillräckligt klart för att det ska vara lönt att driva rättsligt.

Mitt råd;
Luta er tillbaks och njut av livet ! :70:
Ni behöver inte göra något.

PWU
2010-11-30, 15:59
Jag menade förstås paragraf 12 i brfl
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller

2. vårdslöshet eller försummelse av

a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,

b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller

c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

För övrigt Admin:

Tack för stödet.

Trots att du inte känner till situationen så uttalar du dig kunnigt och subjektivt.

tette
2010-11-30, 16:15
Ja han är duktig vår admin.
Tänk om våra organisationer hade en gnutta av vår admins logiska och klara tänkande i brf frågor.

Då skulle det svenskasystemet med brf betraktas som EDENs lustgårdar.

I Ämnet föreslår jag som vanligt att tidningarna/media måste hjälpa alla brf innehavare med att få ut sanningen hur massvis med styrelseledamöter sköter sina uppdrag.