handdator

Visa fullständig version : Ersätta styrelseledamot, krävs extrastämma?


IngvarF
2010-11-30, 09:01
En ordinarie styrelseledamot (som dessutom är kassör) i vår Brf har begärt utträde ur styrelsen på grund av tidsbrist. Valberedningen har emellertid hittat en ersättare till personen som är villig att hoppa in på en gång.

Får styrelsen själv fatta beslut om att att ersätta en styrelseledamot, eller krävs det en extra stämma för detta? Detta regleras tyvärr inte i våra stadgar. Vad är praxis?

Admin
2010-11-30, 10:11
Förtroendevalda utses uteslutande på föreningsstämma. Styrelsen måste kalla till extrastämma för att ersätta avhoppad ledamot alternativt avvakta nästa årsstämma.

Det finns alltid möjlighet att adjungera någon, men om man adjungerar en medlem i föreningen till styrelsen (vilket normalt görs som stöd i någon specifik fråga och för kortare tid) så har denna medlem inga rättigheter mer eller mindre än någon annan medlem i föreningen. Dvs den adjungerade medlemmen saknar t ex beslutsrätt/rösträtt i styrelsen.

Men det är ju bra att ni har en valberedning som redan hittat en ersättare. Det underlättar.

Dido
2010-11-30, 10:15
Praxis är att kalla till extrastämma.
Rubriken i ert fall är Val av ledamot.
Stämman röstar och därefter omkonstituerar sig styrelsen själva,
dvs bestämmer vem som ska ha posten som kassör.