handdator

Visa fullständig version : Får utomstående närvara på stämman?


hmv
2010-11-29, 12:00
Vi är en privat brf. Vi anlitar Riksbyggen för ekonomisk förvaltning. Vid de senaste stämmorna har styrelsen kallat in Riksbyggens konsult att närvara på mötet. Jag har motsatt mig det och hänvisat till FL kap 7. Det finns heller inget i stadgarna som tillåter utomstående.
Ordföranden har låtit stämman bestämma som sagt ja.
Jag har talat med en jurist på tingrätten som är tveksam. Hans tolkning/tro är att eftersom det i lagen inte finns ett uttryckligt förbud för utomstående att deltaga, så kan stämman godkänna en utomståendes närvaro. Jag håller inte med om den tolkningen.
Känner någon till om det finns rättsfall där man kan hitta svaret på frågan: "Kan stämman besluta att en utomstående kan närvara på stämman, när han/hon inte uppfyller kraven varken på ombud eller biträde?".
MVH
hmv

Trötter
2010-11-29, 12:22
Om du vill ha saken prövad, då kan du vända dig till tingsrätten och få saken prövad genom att klandra stämman. I din klander talan bör det framgå vad du klandrar stämman för. Alltså att det på stämman har varit utomstående icke medlemmar närvarande.