handdator

Visa fullständig version : Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter


Admin
2008-08-10, 05:23
Ansvarsfriheten för styrelser kan komma att försvinna genom ett nytt lagförslag, enligt vad vi kan läsa i en artikel i SDS (http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article353525.ece) (5 aug 2008).

Anpassning till EU medför ökat ansvar för styrelseledamöter
Styrelseledamöter har levt i en skyddad tillvaro tack vare att styrelserna beviljas ansvarsfrihet varje år. Men nu föreslås, som en anpassning till andra EU-länder, att förvaltningsrevisionen slopas vilket innebär att revisorn inte längre kommer att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Att förvaltningsrevisionen tas bort kommer att medföra ett ökat ansvar för styrelseledamöterna.

Undersökning visar att styrelser kommer att fatta mer genomtänkta beslut...
Nästan åtta av tio styrelseledamöter vill ha kvar ansvarsfriheten som en svensk särlösning enligt en undersökning som gjorts bland 400 styrelseledamöter.
Nio av tio styrelseledamöter vill att revisorn ska fortsätta att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet innan stämman fattar beslut.
Sex av tio ledamöter tror att styrelserna kommer att bli mer rädda att fatta beslut än de är idag om ansvarsfriheten försvinner.

Ja, denna vinklade och delvis missledande statistik från Far SRS är väl helt självklar. Som det fungerar idag kan en styrelse fatta i princip vilka beslut som helst utan att riskera något. Revisorn, som anlitas av styrelsen, är dessutom som regel alltid på styrelsens sida (vilket bl.a. visades med all önskvärd tydlighet på HSB Malmös årsstämma 2008, där revisorn Peter Sjöberg från Ernst & Young höll ett försvarstal för den styrelse som begått allvarliga felaktigheter). Denna situation är ohållbar, och resulterar bl.a. i den överlag dåliga kvalitet som det är på styrelseledamöter, inte minst i bostadsrättsföreningar/organisationer. Om styrelseledamöterna helt plötsligt skulle tvingas ta ansvar för de beslut de fattar så är det väl givet att det får konsekvenser. Dock enbart positiva sådana.

Dagens preskriptionstid på ett år gör det omöjligt att hinna upptäcka oegentligheter
Preskriptionstiden för styrelser är ett år (dock bara om det inte rör brottslig verksamhet). Om ansvarsfriheten tas bort förlängs den till tio år. Detta är högst rimligt, inte minst med tanke på att det med dagens slutna system ofta kan ta flera år innan oegentligheter upptäcks i en styrelse.
I brf-styrelser är det mer regel än undantag att medlemmarna ska få så lite information som möjligt och denna slutna verksamhet leder till att ingen vet vad som egentligen händer bakom styrelsens lyckta dörrar. Inom HSB är det dessutom så att HSB-organisationen alltid skyddar alla styrelser med alla medel oavsett vilka fel styrelsen begått, vilket gör det ännu svårare för medlemmarna att upptäcka felaktigheter och oegentligheter.

Medlemmarna rättslösa
Genom att brf-styrelsen skyddas av HSB-organisationen, och sedan av både den av HSB utsedda revisorn och den (ofta helt okunniga, eftersom inga som helst kompetenskrav finns) medlemsvalda revisorn skyddar såväl HSB som bostadsrättsföreningen, så har medlemmarna hamnat i en situation där de är i praktiken helt rättslösa.

Har vi byggt ett samhälle som grundar sig på engagemang?
I SDS skriver Anna-Clara af Ekenstam (ledamot i styrelsen för Far SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare) att vi byggt ett samhälle som grundar sig på att människor vill engagera sig i föreningsstyrelser. Ja, vi har byggt ett samhälle som fungerar under all kritik, t.ex. pga att många brf-styrelser och bostadsorganisationsstyrelser består av rent ut sagt inkompetenta personer, utan varken erfarenhet eller engagemang eller förutsättningar för de uppgifter de har. Det är klart att detta står medlemmarna dyrt i en bostadsrättsförening. Hur ofta hör man inte att en medlem går in i styrelser med orden; "jag vill gärna lära mig". Vad som i stället behövs är styrelseledamöter som kan i alla fall något redan från början.

Är man engagerad för att man sitter i en styrelse?
Anna-Clara af Ekenstam ställer sedan frågan; "Vad händer med detta engagemang om ansvarsfriheten försvinner?".
Om Anna-Clara af Ekenstam hade vetat något om hur verkligheten ser ut skulle hon aldrig formulerat frågan på detta sätt. Vilket engagemang då? Att man sitter i en styrelse innebär definitivt inte per automatik att man är engagerad! Det hör nog snarare till undantagen, och i stället är det ofta andra motiv som gör att man sitter i en styrelse.

Skräckscenario utan kopppling till verkligheten
Anna-Clara af Ekenstam målar upp ett skräckscenario som bara hör till en extremt konservativt tänkande person som är rädd för alla former av förändringar, och som bara vill att allt ska fungera likadant, dvs lika illa, som det gjort under 350 år. Hon tror att borttagandet av den automatiska ansvarsfriheten resulterar i färre nya företag och minskad tillväxt. Hon tror t.o.m. att jämställdheten kommer att minska. Det är bara så man häpnar när man läser dessa fåniga uttalanden.
Anna-Clara af Ekenstam talar bara för sig själv och de revisorer som hon tror kommer att mista sina uppdrag, inte för vad som är bäst för Sverige och dess befolkning.

En ny lag kan vara räddningen för svenskt företagande och inte minst för bostadsrättsföreningar
Om denna lag om ansvarsfrihet träder i kraft så kommer kvaliteten att öka i styrelser med mer kompetenta ledamöter och mer väl genomtänkta beslut, och det är väl bra?


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadestånd;
Fakta om ansvarsfrihet för styrelsen i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13408) - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10694) - Vad innebär ansvarsfrihet?

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13684) - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12319)

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7413)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8730) - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Se även tidigare inlägg om revision och revisorer;
Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566) - 24/5 2008
Vem granskar revisorerna? (http://www.skd.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080516/OPINION/654830159) (SKD 16/5 2008)
Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961) - 27/4 2008

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1333) - 14/5 2008
Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412) - 4/4 2008

Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1556) - 24/5 2008
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1554) - 24/5 2008