handdator

Visa fullständig version : Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare?


Admin
2008-03-13, 17:23
Med anledning av att Hyresnämnden nämnts vid några tillfällen i detta forum så vill jag bara göra ett litet klarläggande om i vilka lägen en medlem i en bostadsrättsförening kan anlita sig av dem.

Ärenden enligt bostadsrättslagen (BRL)
Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (2 kap. 10 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K2P10))
Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P6))
Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P9))
Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand (7 kap. 11 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P11))
Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K9P16))Hyresnämnden kan döma ut vite i en tvist om bostadsrätts-
föreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P6))

Hyresnämnden kan medla i samtliga hyres- och bostadsrättstvister som inte pågår hos kronofogdemyndigheten eller i allmän domstol och tingsrätten kan hänskjuta en tvist till hyresnämnden för medling.
Hyresnämnden kan i vissa fall vara skiljenämnd.

Vad kan jag överklaga?

I vissa fall har du möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut hos Svea hovrätt.

Följande beslut kan du överklaga till Svea hovrätt:

Bostadslägenhet
Åtgärdsförläggande (hyresvärdens skyldighet att avhjälpa en eller flera brister i en bostadslägenhet) (11 § 1 st. 5 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P11) och 16 § 2 st. HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P16))
Föreläggande för hyresvärden att rusta upp en bostadslägenhet (upprustningsföreläggande) (18 a-c §§ HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P18))
Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 d-f §§ HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P18))
Förbud för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 h § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P18))
Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens bruksvärde (genom att till exempel måla om och tapetsera) (24 a § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P24))
Tillstånd att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (34 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P34))
Tillstånd för en kommun att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet (37 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P37))
Tvist om förlängning av ett bostadshyresavtal och tvist om uppskov med avflyttningen från en bostadslägenhet (49 och 52 §§ HL)
Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenheten (54 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P54))
Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse av en bostadslägenhet i andra hand (55 e § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P55))
Utdömande av vite enligt hyreslagen (62 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P62))
Föreläggande för en hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (64 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P64))
Tvist om medlemskap i en bostadsrättsföreningen (2 kap. 10 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K2P10))
Tvist om bostadsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P6))
Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P9))
Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K9P16))
Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) (11 kap. 2 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K11P2))Följande beslut och yttranden kan du inte överklaga:

Bostadslägenhet
Godkännande av vissa hyresvillkor vid uthyrning av minst tre bostadslägenheter (blockuthyrning) (1 § 6 st HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P1))
Tillstånd för hyresgästen att byta sin bostadslägenhet (35 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P35))
Tillstånd för hyresgästen att upplåta sin bostadslägenhet i andra hand (40 § HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P40))
Godkännande av en överenskommelse om avstående från besittningsskydd för en bostadslägenhet (45 a § 1 st. HL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P45))
Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand (7 kap. 11 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P11))Det kommer in mellan 25 000 och 30 000 ärenden varje år till hyresnämnden.

Länk: Hyresnämnden (http://www.hyresnamnden.se/)

Hyresnämnden - Detta visste du inte !!! !!! !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12515)

Se även denna webbsida (http://hotpot.se/hsb-juridik-brf.htm) om var du kan vända dig vid tvister i en brf.

Ytterliggare tips får du på denna webbsida (http://hotpot.se/hsb-lagar-stadgar.htm) om lagar, regler och författningar för boende i bostadsrättsförening.

På denna webbsida (http://hotpot.se/hsb-advokat.htm) får du tips på några advokater i Öresundsregionen som specialiserat sig på fastighetsrätt/bostadsrätt/bostadsrättsföreningar, för dig som söker ett juridiskt ombud.

http://hotpot.se/Bild4/hotpot-brf-text-121.jpg