handdator

Visa fullständig version : Anmärkningar på årsredovisning


Grer
2010-11-26, 15:37
I en medelstor ganska ny brf har den första styrelsen avgått och ersatts av en ny styrelse.

Vid årsstämman fick den gamla styrelsen, om än ytterst motvilligt, formellt ansvarsfrihet. Anledningen till tveksamheten var bristande specifikation av ett antal poster i årsredovisningen som inte kunde redas ut under stämman.

Allt sedan dess är vi några medlemmar som skulle vilja ta upp frågan om bristande redovisning och försöka bringa klarhet i siffrorna - varav en del möjligen kan rymma oegentligheter.

Men: Hur gör man och till vem för att formellt påtala nämnda brister i redovisningen?

Sandlådan
2010-11-26, 16:37
Ni ska kontakta er förenings revisor.

Men i och med att ni godkänt årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet har ni satt er i ett rätt omöjligt läge, dvs det är för sent.
Undantaget är om ni hittar oegentligheter som är brottsliga.

Admin
2010-11-26, 17:41
Ja, som Sandlådan påpekat har man lite försuttit sin chans om man inte fått svar på årsstämman, och det inte handlar om någon brottslig handling.

Revisorerna är en möjlighet, men som vi alla konstaterat innan så lär revisorerna inte tillföra något, och definitivt inte i efterskott.

Styrelsen är dock skyldig enligt lag att svara på de frågor, som de inte kunnat besvara på stämman, inom två veckor efter stämman.

Ett alternativ vore att ställa frågorna i motioner.
Och åter ställa frågan på nästa stämma.

clabbe
2010-11-27, 12:14
Prata med den nya styrelsen. Om de är kloka så försöker de hjälpa er med att reda ut era frågor.
För deras egen skull kan det vara skönt att ha kollat att de inte ärver några oklarheter eller felaktiga redovisningar från förra styrelsens förvaltning.

Grer
2010-11-27, 22:23
Ni ska kontakta er förenings revisor.

Men i och med att ni godkänt årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet har ni satt er i ett rätt omöjligt läge, dvs det är för sent.
Undantaget är om ni hittar oegentligheter som är brottsliga.

Och om man hittar något som kan vara brottsligt...?

Grer
2010-11-27, 22:26
Prata med den nya styrelsen. Om de är kloka så försöker de hjälpa er med att reda ut era frågor.
För deras egen skull kan det vara skönt att ha kollat att de inte ärver några oklarheter eller felaktiga redovisningar från förra styrelsens förvaltning.

Tack för tipsen - även till Admin.

Sandlådan
2010-11-28, 17:56
Och om man hittar något som kan vara brottsligt...?

Brott utreds av polisen, dvs ni ska göra en polisanmälan.

Räkna dock med att anmälan inte kommer att leda någonvart eftersom polisen är dålig på att utreda ekonomisk brottslighet.

Läs vidare om t ex Särskild Granskning här på forumets faktabank.

Lego
2010-12-19, 22:56
Låt säga att man hittar punkter i årsredovisningen som man vill ha ytterligare specifikation kring tex "Övriga Administrationskostnader".

Tar jag det med revisorn som godkänt posten för att få ut informationen innan stämman eller är det något jag ber styrelsen informera ytterligare kring när de presenterar årsredovisningen på stämman?

totiki
2010-12-20, 07:31
Det brukar stå i noterna. Annars kan man fråga på stämman.

Lego
2010-12-20, 08:35
Det brukar stå i noterna. Annars kan man fråga på stämman.

Om man tar upp frågan på stämman, hur löser man det rent praktiskt?

Ifall styrelsen på plats saknar underlaget för vad som är "Övriga Administrationskostnader"... Kan man tex kräva att dem ska gå och hämta underlaget under mötets gång?

clabbe
2010-12-20, 08:41
Nej det kan man inte kräva. Men inom två veckor ska uppgiften tas fram av styrelsen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. står det i BrL

Lego
2010-12-20, 11:38
Nej det kan man inte kräva. Men inom två veckor ska uppgiften tas fram av styrelsen.

står det i BrL


okej ... Tackar för svaret.

Földfråga blir då, hur löser man det tillsammans med frågan om ansvarsfrihet?

Sandlådan
2010-12-20, 11:52
Földfråga blir då, hur löser man det tillsammans med frågan om ansvarsfrihet?

Eftersom stämman begärt in ytterligare information om årsredovisningen ska stämman ajourneras, dvs det ska göras ett uppehåll i stämman.
När styrelsen lämnat den efterfrågade informationen återupptas stämman igen och då tas frågan om ansvarsfrihet upp.
Ett uppehåll i stämman kan vara flera dagar utan problem.

Lego
2010-12-20, 13:26
Eftersom stämman begärt in ytterligare information om årsredovisningen ska stämman ajourneras, dvs det ska göras ett uppehåll i stämman.
När styrelsen lämnat den efterfrågade informationen återupptas stämman igen och då tas frågan om ansvarsfrihet upp.
Ett uppehåll i stämman kan vara flera dagar utan problem.


För att slippa ajournera stämman kan det vara en variant att i förväg tag kontakt med styrelsen för att be dem ta med underlaget till stämman?

Robarb
2011-06-20, 11:55
Brott utreds av polisen, dvs ni ska göra en polisanmälan.

Räkna dock med att anmälan inte kommer att leda någonvart eftersom polisen är dålig på att utreda ekonomisk brottslighet.

Läs vidare om t ex Särskild Granskning här på forumets faktabank.

Så sant som sagt, polisens förmåga att ta tag i ekonomiska oegentligheter inom en bostadsrättsförening är bedrövligt dåligt såvida det inte får en medieal uppmärksamhet.

Jag anmälde vår styrelse för trolöshet mot huvudman på grund av att de tillskansat sig över 1,1 mkr utöver de av föreningsstämman beslutade styrelsearvodena. Detta med stöd av våra revisorer som menade att styrelsen har en beslutsrätt i denna fråga trots att föreningsstadgan anger att det är stämman som, efter förslag från valberedningen, beslutar om nivån på arvodena.

Varken polisen eller åklagaren har bekräftat mottagandet av min anmälan utan de har bara meddelat styrelsen att förundersökningen har lagts ner då brott ej kan styrkas. Det är det svenska rättsväsendet i sin prydo. De bryr sig inte om frågor som är svåra att hantera.

Admin
2011-06-20, 12:15
Precis som att man infört prövningstillstånd i domstolarna för att på detta sätt nästan helt ta bort möjligheten att överklaga felaktiga domslut så har polisen ett standardsvar på polisanmälningar; "Förundersökning läggs ner då brott ej kan styrkas". Vad det betyder är att ingen förundersökning görs för polismyndigheten känner inte för att göra det de är skyldiga att göra.

Det lönar sig att begå brott i ett land där polis, åklagare och domstolar i princip är helt fria att göra vad de vill utan att någon kan opponera sig eller har en seriös möjlighet att överklaga.

Ju större brott (förutom rån och dylika "direkta" brott) man begår desto säkrare kan man vara på att klara sig utan straff. Polisen vill bara utreda de absolut enklaste brotten eftersom det inte kräver några resurser eller kompetens.

Jag vet inte riktigt var man kan överklaga om polisen vägrar att utreda brott (om det ens är möjligt), men det kanske vore värt att undersöka?

Det är ju spikklart att en styrelse endast kan ta ut det arvode och de ersättningar som stämman beslutar. Tar styrelsen ut en krona mer så är det ett brott.
Tyvärr håller oftast styrelse och de som ska revidera styrelsen varandra i handen. Revisonsberättelserna lyser rena oavsett vilka fel/brott eller hur stora fel/brott som begåtts. De medlemmar som inte är vakna låter sig lätt luras.

tette
2011-06-20, 15:49
"Tyvärr håller oftast styrelse och de som ska revidera styrelsen varandra i handen. Revisonsberättelserna lyser rena oavsett vilka fel/brott eller hur stora fel/brott som begåtts. De medlemmar som inte är vakna låter sig lätt luras."

Oftast skall när det gäller HSB föreningar bytas ut mot alltid.
det är självklart att revisorerna döljer allt de ser.
Annars skulle det ju genast visa sig att de har döljt brottslghet med egna ledamöter i styrelsen.
För vad en HSB försöker lura sina medlemmar så är hsb o hsbrevision samma kålsupare.

Att tänka på också i samarbetet mellan styrelserna revisorer och förvaltningarna är att revisorerna skulle förlora sina uppdrag om de sa sanningen.

Och ingen gör något som inte är bra för ekonomin idag?

Och revisionssysystemet är inte värt namnet. skulle det vara det skulle det finnas speciella avdelning på våra anstalter idag.

Minkowski
2011-06-21, 09:58
Jag tycker du ska redovisa fakta, annars vet jag inte vad du pratar om.
Lägg ut redovisningen här på forumet och peka på exakt vad det är du anmärker på!

Minkowski
2011-06-21, 10:07
Precis som att man infört prövningstillstånd i domstolarna för att på detta sätt nästan helt ta bort möjligheten att överklaga felaktiga domslut så har polisen ett standardsvar på polisanmälningar; "Förundersökning läggs ner då brott ej kan styrkas". Det du tar upp här går långt utanför rättsläget med BRF. Jag har i ett annat inlägg sagt att alla som bor i BRF borde skapa en BRF förening för juridisk hjälp på samma sätt som Hyresgästföreningen som är en förening för alla Hyresgäster.
Men här tar du upp frågan om Sverige som rättsstat. Jag kan tillägga att kritik av den typen vinner större tyngd när man jämför med andra länder inom EU och jämför med hur det var tidigare, för bara 10 år sen i Sverige. Det har blivit allt svårare att få rätt. Jag har tidigare lämnat in stämningsansökan hos Tingsrätten och kunnat få en muntlig förhandling, t o m två gånger (en förberedande, och en huvudförhandling) Och sedan hade jag rätt att få det prövad hos Hovrätten. Men numera finns det restriktioner även på vilka ärenden man alls kan lämna in ! och sedan blir de många gånger så att TR avgör ärendena på handlingarna (brev alltså). Man kommer inte ens till muntlig förhandling. Sen är det stopp: Hovrätten brukar säga nej till vidare prövning. Sen kan man visserligen klaga hos HD men det ytterst sällan de medger prövningstillstånd.
Beträffande andra länder inom EU vet jag en del om de nya Öststaterna och det är inte bättre där heller. Hur är det då i t ex Danmark, Tyskland osv Är det så mycket bättre rättsläge än i Sverige ?

Robarb
2011-07-05, 20:36
[QUOTE=Admin;29629]

Jag vet inte riktigt var man kan överklaga om polisen vägrar att utreda brott (om det ens är möjligt), men det kanske vore värt att undersöka?

Det finns alltid en instans som man kan klaga till om det finns skäl för det. Om polisen inte tar upp en seriös anmälan utan bara återför det till anmälaren (i bästa fall) kan en anmälan ske till justitieombudsmannen som har att pröva myndigheters brister. Se bifogad länk:

http://www.jo.se/Page.aspx

Det finns en blankett med anvisningar hur en anmälan skall uppställas. Det kanske är dags att intensifiera sådana överklaganden när det gäller myndighetsmissbruk för att fokusera på problemet beträffande ärenden inom bostadsrättsföreningarna