handdator

Visa fullständig version : Styrelsen avgick


pjärlumjär
2010-11-26, 10:53
Vid en extra stämma nyligen meddelar styrelsen att de tänker avgå. Hur gör vi då? 31/12 är deras sista datum, 4 månader tidigare. På mötet blev det en arbetsgrupp som anmälde sig för styrelsearbete. Räcker det med att vi träffas, diskuterar hur posterna skall se ut o "bordar skutan" på papperet den 31/12.

Hur ska skiftet gå till teoretiskt och praktiskt?
Finns det ngt schema o följa?
Jag tänker på alla papper? Inom huset, utomhuset, pant hit och dit.
Kontrakt? avtal Nycklar?
Vem skall kontaktas meddelas?

Vad bör den nya styrelsen skall tänka på?

clabbe
2010-11-26, 11:19
Ni måste välja en ny styrelse på en stämma. Hur utsågs arbetsgruppen? Valet måste ha varit med på dagordningen för att vara giltigt.

Har ni ingen giltig styrelse riskerar föreningen att tvångslikvideras.

Det låter obegripligt att en hel styrelse avgår bara sådär, vad låg bakom detta?

totiki
2010-11-26, 11:48
Utlys ny stämma snarast efter 1/1, den nya styrelsen konstituerar sig direkt efter stämman. Så skickar ni in detta till bolagsverket med de nya firmatecknarna. I samband med stämman begär ni in alla papper från den förra styrelsen, all bokföring, alla kontrakt, alla bankhandlingar, alla protokoll från styrelsemöten resp. stämmor, alla upphandlingar. De kan prestera detta eftersom lagen sägen att detta skall förvaras på ett säkert sätt.

Skaffa idag t ex. Björn Lundén & Ulf Erikssons "Bostadsrätt" eller likvärdig bok och studera. Tillsammans eller enskilt. Ha förberedande möten. Studera era stadgar och gör dagordningen till extramötet likadant som till en ordinarie stämma plus de punkter som ni eventuellt har i bakfickan.

Det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Det finns mycket info att ta del av, många misstag att göra. Försök undvika mycket genom att handla som ovan.

Fyll i din profil.

tette
2010-11-26, 18:30
Att enstaka styrelseldamöter avgår händer utan att de uppger någon anledning. att en hel styrelse avgår måste man ana ugglor i mossen.Någon information om avhoppet?

Viktigt att tänka på är ju att det troligen blir den nya styrelsen sommåste se till att en årsredovisning för verksamhetsåret kommer till.

Här är det nog mycket viktigt att det görs pårätt sätt, så det inte blir surt efteråt.

Jag skulle föreslå att nya styrelsen anlitar en jurist som samtalar med revisorn, som bör (men inte säkert) har kollat något under verksamhetsåret som gått. Juristen bör sedan ta fram ett förslag om att styrelsen tillexempel anlitar någon "kontrollant" som skriver årsredovisningen och som är mycket tydlig i denna hur den kommit till.

Admin
2010-11-26, 18:54
Jag förutsätter att styrelsen motiverade sitt avhopp på extrastämman och att styrelsen begriper att de måste kalla till en ny stämma för att tillsätta styrelse, så att det inte blir något glapp. Att hoppa av den 31/12, är det bara för att jäklas med medlemmarna?
Kul med stämma på nyårsafton. :13:

Den nya styrelsen som väljs in (företrädesvis på förslag av en valberedning och inte en arbetsgrupp) måste ha ett konstituerande möte och sedan skicka in papperna till bolagsverket.

Övertagande av nycklar måste ske med undertecknande.

Det är några hundra saker att tänka på, och att du inte fyllt i din profil (http://hotpot.se/php/vb/profile.php?do=editprofile) underlättar inte att ge några tips. Men det brukar lösa sig.

pjärlumjär
2010-11-30, 09:15
Nej, det kom ingen motivering. Men ordförande upplever förmodligen det som att denne drar ett för tungt lass. En av styrelseledamöterna, gammal tungviktare skadade sig allvarligt nyligen och är inte till hjälp.

Styrelsens ordförande har de senaste månaderna legat mycket lågt. De svarar inte på frågor, ingen kommunikation.
När frågor om det nylagda taket inte besvarats (är taket besiktigat av utomstående? är anbudsförfarandet ok? m.m) har kommunikationen strypts.

De svarar inte på dessa frågor. Plus att vissa i huset har fått köksfläktsventilation dragen av takfirman, men inte alla. Taket är för den delen fellagt.Profil och ID
Försöker fylla i min profil, men jag fastnar på msn-id. Går inte igenom.
Varför är profilen viktig?

Svar från Admin
Det verkar fungera för andra, men fyll inte i MSN-id då.
Profilen är viktig för att vi som svarar inte ska behöva kasta bort vår värdefulla tid på något som vi inte hade skrivit om vi vetat förutsättningarna.
Utan ifylld profil är således bl a jag betydligt mindre motiverad att svara.