handdator

Visa fullständig version : Hela HSB Skånes styrelse byts ut


Admin
2008-05-15, 00:38
I SDS (http://sydsvenskan.se/lund/article322960.ece) kan vi idag läsa att hela HSB Skånes styrelse kommer att bytas ut till 14 nya ledamöter. Något annat vore naturligtvis otänkbart. Bara märkligt att alla ledamöter inte har vett att avsäga sig sina uppdrag, med tanke på att de låtit allt fortgå inom HSB Skåne utan att varken ta tag i problemen eller informera medlemmarna.

Den person som är föreslagen som ny ordförande (Sven Gudmundsson, anställd som vicevärd i Brf Liljekonvaljen, Staffanstorp) har dock en lite märklig syn på vad demokrati är. Han åberopar "demokratin" för att inte uttala sig före årsstämman den 24 maj. Ganska svårt att förstå denna koppling.

T.f. styrelseordförande Christer Nilsson och arbetstagarrepresentanten vill revisorerna ge ansvarsfrihet pga att de tillträdde först i maj 2007, men revisorerna anser att f.d. VD:n Roy Hansson och f.d. styrelseordföranden Larry Andow inte ska beviljas ansvarsfrihet. För övriga styrelseledamöter vill revisorerna av okänd anledning varken bevilja eller avstyrka ansvarsfrihet. Återstår alltså att se vad stämman beslutar (som inte alls behöver överensstämma med revisorernas rekommendation).

Revisorerna (de förtroendevalda och BoRevision) baserar sitt beslut att avstyrka ansvarsfrihet för fd VD och styrelseordförande på att
- de "på olika sätt låtit personliga kostnader belasta föreningen",
- att fd VD gett hyresrabatter till närstående och
- att fd styrelseordförande tecknat ett nytt och mer förmånligt avtal med fd VD:n - exakt så som har skett inom HSB Malmö!

Vad gäller anställningsavtalet så har revisorerna inte lyckats reda ut om styrelseordföranden haft styrelsens uppdrag eller om hela styrelsen agerat oaktsamt och därmed anes ha ett gemensamt ansvar.

Denna fråga kvarstår även i HSB Malmö. Ändå gav fullmäktigeledamöterna HSB Malmös styrelse ansvarsfrihet med undantag av fd styrelseordföranden. Hur tänkte man där?

Frågan är nu bara hur vilka konsekvenser detta ska få för revisorerna?
Kommer alla revisorer (förtroendevalda såväl som BoRevision) att bytas ut?
Vilket förtroende kan de ha kvar i organisationen?

För mer information om vad revisorerna (Ernst & Young) kommit fram till i sin fördjupade granskning, se denna sida (http://www.hsb.se/content/1/c6/13/22/16/Fordjupad%20granskning.pdf).