handdator

Visa fullständig version : Styrelse som svartmålar ledamot, tystnadsplikt


Granne
2010-11-18, 19:22
Hej

Jag har en liten fråga igen !:1:

Vår styrelse kämpar febrilt med näbbar och klor för att hålla sig kvar och svart måla mig.
ett sätt dom jobbar på är att, vissa medlemmar springer runt i "stugorna" och för styrelsens talan.
bla berättar dom för de stackars medlemmarna att det jag säger är helt fel.
Ex:
styrelsen har TYSTNADSPLIKT så jag har skadat föreningen genom att prata om saker som beslutats på mötena.
jag hittar på att stämman bestämmer över styrelsen, vid förändringar av fastigheten och tomten.
osv...!

men jag har ju upptäckt att styrelsen gått förbi stämman i en del ärenden och underlåtit att följa stadgarna.

Ex.
man tog beslut att ta ned ALLA träd på gårdarna på ett ordinarie styrelsemöte.
man beslutade om parkeringar på ett ordinarie styrelsemöte.
man underlåter att undersöka stammarna fast medlem påtalat att ett fel kan föreligga.
Man lagar en skada i flera tak, men struntar i orsaken.
Man vägrar lyssna på medlemmars ventilations problem.
man tar inte upp vissa skrivelser i protokollet.
man hotar medlemmar.
mm


nu undrar jag om man kan få lite råd och idéer på hur man kan stoppa detta.
alla tankar är välkomna.

Sandlådan
2010-11-18, 19:51
I Sverige har vi grundlagsskyddad yttrandefrihet och tystnadsplikt för styrelser i bostadsrättsföreningar existerar inte.
Det du kan göra är att rannsaka dig själv och fundera över om du själv tycker att du sagt något som kan vara olämpligt eller inte. Om du känner att du gör rätt, att du agerar konstruktivt och handlar på bästa sätt så ska du fortsätta att agera som du gör!
Du kan t ex be styrelsen precisera vad du ska ha sagt som är fel enligt styrelsen och du kan be dem tala om vilken lagstiftning de stödjer sig på när de hävdar att du har tystnadsplikt. Upplys också styrelsen om att yttrandefrihet gäller i Sverige.

men jag har ju upptäckt att styrelsen gått förbi stämman i en del ärenden och underlåtit att följa stadgarna.

Ex.
man tog beslut att ta ned ALLA träd på gårdarna på ett ordinarie styrelsemöte.
man beslutade om parkeringar på ett ordinarie styrelsemöte.
man underlåter att undersöka stammarna fast medlem påtalat att ett fel kan föreligga.
Man lagar en skada i flera tak, men struntar i orsaken.
Man vägrar lyssna på medlemmars ventilations problem.
man tar inte upp vissa skrivelser i protokollet.
man hotar medlemmar.
mm

Det kan vara mycket svårt att stoppa en vald styrelses ageranden om de har medlemmarnas förtroende. Tyvärr är det vanligt att människor stoppar huvudet i sanden och vill låtsas allt är bra, tills katastrofen är ett faktum eller när det t ex står klart att avgifterna måste höjas kraftigt.

I det här läget kan du kontakta föreningens externerevisor och informera denne om stadgebrotten och att styrelsen trotsar stämmobeslut.
En revisor får inte rekommendera att styrelsen ska få ansvarsfrihet om de bryter mot stadgar eller ignorerar stämmobeslut.
Tyvärr är alltför många revisorer ovilliga att prata med medlemmar och struntar i information som lämnas, men gör ett försök!

Admin
2010-11-18, 20:21
Det är svårt att tillägga något efter Sandlådans utmärkta svar eftersom Sandlådans svar täcker allt det viktigaste. :5:

Så jag bara nämner en liten sak inom parantes i stället som är rätt märklig/rolig.

Det finns absolut ingen i detta land som hävdar något annat än att stämman står över styrelsen. Dvs stämman är föreningens högsta beslutande organ. Ändå har några av Sveriges största experter inom området tagit sig friheten att göra ett "litet" tillägg tilll denna regel. De säger att stämman inte kan "besluta i förvaltningsfrågor".

Det är ungefär som att säga att Turning Torso är den högsta byggnaden i Sverige, men det finns de som är högre.

Dessa experter kan inte med ett enda ord förklara varför stämman inte skulle kunna bestämma hur styrelsen ska sköta en viss förvaltningsfråga. De bara hasplar ur sig detta utan den minsta motivering. Och de har fel så det ryker om det!

Sedan kan man diskutera runt varför dessa välrenommerade experter hittar på detta och vad deras syfte kan tänkas vara.

Bestämmer stämman hur styrelsen ska sköta en viss förvaltningsfråga och detta stämmobeslut följer svensk lag och inte står i strid med föreningens stadgar, så har styrelsen bara att följa detta stämmobeslut. Eller avgå.