handdator

Visa fullständig version : Vattenskada i bostadsrätt som granne orsakat pga försumlighet (HSB-Brf)


GunnarAndersson
2010-11-16, 13:49
Min granne ovanför mig har låtit renovera sin lgh. och när hantverkarna kom till badrummet lyckades dom ha sönder en Ballofix, vilket fick till följd att hennes lägenhet blev svårt vattenskadad.

I besiktningsprotokollet står att "vattenskada uppstått p.g.a försumlighet".

Vatten trängde dessutom ner till mig samma dag så det blev vatten på golvet.

Grannens försäkringsbolag kom och inspekterade hos mig och vi konstaterade att det runnit via taket, så försäkringsbolaget skickade en som tog fuktprover. Resultat = Hög fuktighet under min badrumsmatta och bakom kakel.

En entreprenör kommer hem till mig och säger att mitt badrum måste rivas ut och att åldersavdraget på 80% får jag stå för!
Detta gäller förutom kakel/matta även ny board, våtrumsgips och ny golvbrunn + 80% av arbetskostnaden?

Jag trodde att allt bakom kakel och under mattan tillhörde föreningen?
Jag har IF med bostadsrättillägg. I avgiften till föreningen ingår även bostadsrättillägget hos Trygg Hansa och hantverkarna hos grannen har också Trygg Hansa.

Nu är min fråga: hur mycket ska jag stå för som inte ens var hemma när det inträffade?

Det kan ju bli så att jag inte har råd att låta renoveringen av mitt badrum betalas av försäkringen (20%) och 80% av mig....
Vad gäller? Borde inte grannens/ hennes hantverkare stå för hela kostnaden?

Admin
2010-11-16, 14:18
Borde inte grannens/ hennes hantverkare stå för hela kostnaden?
Jo, det kan man verkligen tycka. Problemet här är att försäkringsbolag är involverade hur man än vrider och vänder sig. Och försäkringsbolag vill ju gärna skydda sig bakom åldersavdraget.

Du säger att du har bostadsrättstillägg. Nu har jag inte på rak arm koll på vad regelverket ställer där, men jag vill minnas att med bostadsrättstillägg (som inte behöver se likadant ut mellan de olika försäkringsbolagen) så elimineras åldersavdraget.

Max åldersavdrag är 80 %. Och oavsett vilket ska man aldrig acceptera detta.

Vad står det om åldersavdrag i regelverket för ditt bostadsrättstillägg?

Det här med åldersavdrag är ett gissel. Jag har själv lyckats ta bort åldersavdraget helt och hållet med Trygg-Hansa i samband med en skada där en hantverkare råkade förstöra mycket i min sommarstuga, men det är ju upp till var och ens skicklighet och uthållighet att komma därhän.

totiki
2010-11-16, 14:51
Håller med Admin. Det blir ett helvete när förs.bolag inkorporeras. Tyvärr, men det drar ändå ned kostnaden. Så det går ju inte att lämna dem utanför. Men tron på att självrisken skall bli det enda man betalar (som de försöker tuta i en när man köper försäkringen) stämmer inte med verkligheten, är min erfarenhet.
Det gäller att klaga och att läsa villkoren. Även när man tror att villkoren talar till ens nackdel skall man klaga och hota (ifall man bara tror att man har något minsta för det). Det kan alltid ge en någon lindring, vem vet?

I ditt fall tycker jag att du har väl underbyggda klagomål. Men förs.bolag tänker ta ut alla lindringar för sig själv som de bara kan. Kommer inte att svara på frågor. Utan vänj dig vid och utmät tid till att sitta i telefonkö. Spela in samtal, för dom är dåliga på att svara på mail. Sätt press på styrelsen och på att de kollar villkoren på föreningens försäkring (erbjud dig att driva ärendet åt dom) så att alla fördelar som finns utnyttjas.

Jag har själv jobbat mot förs.bolag under detta år så jag vet betydelsen av att göra detta.

MikHo
2010-11-16, 16:09
Rent krasst anser jag att om en hantverkare varit där och gjort jobb som orsakat detta så ska hantverkarens försäkring täcka reparationskostnaden.

Varken grannen ovanför dig eller du själv ska behöva betala för någon annans slarv i detta fall.

GunnarAndersson
2010-11-16, 17:20
Tycker det låter orimligt att en arbetskostnad har ett åldersavdrag.

Är det inte så att bakom fuktspärren är det föreningens egendom?
Då borde föreningen kräva av hantverkarens försäkringsbolag att reparera skadan.

Admin
2010-11-16, 19:39
Visst är det orimligt att arbetskostnaden också har ett åldersavdrag, men det visar bara hur fula försäkringsbolagen är.

Det stämmer att det som är bakom tätksiktet är föreningens ansvar så föreningen kommer inte att komma undan sitt ansvar för denna del.

Men du ska hållas skadelös här, det gäller bara att kämpa för detta.

Ett litet utdrag av det som skrivits tidigare om åldersavdrag;
Regelverket för vattenskador - många faror! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6184)

SBC överklagar nekat åldersavdrag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10426)

Vattenskada där BRF är ansvarig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6183)

Sedvanlig standard, §37? - Fuktskada (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10469)

Motion: Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-70.htm)

Motion: Kollektivt bostadsrättstillägg (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-69.htm)

Motion: Nödvändigt med snabb reaktion (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-64.htm)

GunnarAndersson
2010-11-22, 10:58
Nu damp det ner en fördelningslista från Trygg Hansa i mejlkorgen.

Efter att grannens inkompetenta rörmokare lyckats "komma åt" en ballofix, ska mitt vattenskadade badrum renoveras för 93 000 kr , varav jag ska betala 43000 kr!

Jag kan också välja ett göra jobbet själv och får då en kontant ersätting på hela 22 000 kr.
Vilken tur man har försäkring...

Hade jag fonderat 5 000 kr/år i 33 år istället för att betala till försäkringsbolag så hade det löst sig ganska smärtfritt.

Trötter
2010-11-22, 11:25
Jag tolkar det som att hantverkaren brustit i sitt åtagande när vattenskadan uppkom. Detta kan vara föremål för en skadeståndstalan. Att hantverkaren skadat en ballofix i sitt arbete betecknar jag som vårdslöshet i sitt yrkesutövande. Om hantverkaren utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt skulle han kontrollerat att arbetsplatsen var säkrad och ej utgjorde en risk.

Det kan vara så att ansvaret ligger på din granne, eftersom din granne är beställare av entreprenaden och det kan medföra ett ansvarstagande.

Jag skulle pröva ärendet och utkräva ett skadeståndsanspråk som täcker åldersavdraget samt de uppkomna besvär/merkosnader som har uppstått i boendet.

Skadeståndslagen anger

2 kap. Skadeståndsansvar på grund av eget vållande

1 § Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732).

liqwid78
2010-11-22, 11:29
Hade jag fonderat 5 000 kr/år i 33 år istället för att betala till försäkringsbolag så hade det löst sig ganska smärtfritt

Menar du att ditt badrum är 33 år gammalt?
Jag tycker att du fått en jättebra deal! Från början skulle du betala 80% och nu är du nere på 43%!
Hur stort är badrummet?

GunnarAndersson
2010-11-22, 13:36
Jag har betalat försäkringar för bostad i 33 år och mitt badrum som är vattenskadat är från 1989.

När det gäller de 80% jag ska betala så gäller det kakel, våtrumsmatta samt 100% för ny plyfa, våtrumsgips och golvbrunn + 80% av arbetskostnaden för detta. Övrigt går på försäkringen.

Att jag ska betala 43 000 för något som någon annan åsamkat mig känns inget vidare. Att få 22 000 för att renovera mitt badrum där någon annan orsakat en fuktskada känns inte som en bra deal.

GunnarAndersson
2010-11-22, 13:51
Jag tolkar det som att hantverkaren brustit i sitt åtagande när vattenskadan uppkom. Detta kan vara föremål för en skadeståndstalan. Att hantverkaren skadat en ballofix i sitt arbete betecknar jag som vårdslöshet i sitt yrkesutövande. Om hantverkaren utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt skulle han kontrollerat att arbetsplatsen var säkrad och ej utgjorde en risk.
Det kan vara så att ansvaret ligger på din granne, eftersom din granne är beställare av entreprenaden och det kan medföra ett ansvarstagande.
Jag skulle pröva ärendet och utkräva ett skadeståndsanspråk som täcker åldersavdraget samt de uppkomna besvär/merkosnader som har uppstått i boendet.

Brist i åtagande: I Trygg Hansas skaderapport står det "Entreprenören har på något sätt skadat Ballofixen demontering av vatteledningen eller vid rivning av kakel". Dessutom kollade de aldrig var huvudkranen var och medan de irrade omkring blev det 2 cm vatten i en 78 kvm stor lägenhet. Då har det runnit ett tag.
Det borde räknas som försumlighet eller brist i åtagande.

Admin
2010-11-22, 15:51
Mitt badrum i lägenheten var 50 år gammalt innan jag gjorde om detta så badrum håller lite längre än de 10 år som försäkringsbolagen vill betala för.

Jag finner det helt orimligt att någon annan ska bestämma när jag ska renovera ett fungerande badrum och hade jag varit du så hade jag rivit upp himmel och helvete för att inte betala en krona av denna utgift.

Enligt Trygg-Hansas rapport så tyder allt på att det varit försumlighet, slarv, klantighet, etc.

De som orsakat skadan får vackert betala ditt badrum.
Jag har också Trygg-Hansa och när ett företag orsakade skador i min sommarstuga betalade jag ingen avskrivning för något (trots att inget var nyare än 50 år). Det tog mig några år att få igenom detta, men det var det värt (hade kostat mig runt 80.000 kr annars). :1:


När det gäller de 80% jag ska betala så gäller det kakel, våtrumsmatta samt 100% för ny plyfa, våtrumsgips och golvbrunn + 80% av arbetskostnaden för detta. Övrigt går på försäkringen.

Hmm... vad är kvar då som täcks av försäkringen (utöver din del på 80% av material och arbete)?

totiki
2010-11-22, 17:03
"plyfa, våtrumsgips och golvbrunn" ..detta låter som det är bakom tätskiktet och föreningens kostnad. Kan inte klassas som ytskikt.

Admin
2010-11-22, 17:18
Ja, det som hör till föreningens ansvarsområde ska du absolut inte betala någon del av, precis som Totiki säger här. Det låter som försäkringsbolaget försöker luras.
Jag gissar att alla försäkringsbolag gör så i detta läge att rubbet går på fastighetsförsäkringen, och sedan får man ta striden om vem som ska betala vad (alternativt att allt går på företagets försäkring).

Utan att nu försöka tala för försäkringsbolagen så tror jag det är så att föreningen i sin tur kan kräva sin del från det företag som orsakade skadan.

I princip får detta företag bekosta allt för det som hör till lägenhetsinnehavaren som det som hör till föreningen. Fråga gärna Trygg-Hansa hur de kommer att hantera detta... och när renoveringen drar igång.

totiki
2010-11-22, 17:59
Försäkringsbolagen vill gärna dra in alla försäkringar som kan tänkas beröras. Då kan de dra självrisken på varje.

GunnarAndersson
2010-11-23, 07:10
"plyfa, våtrumsgips och golvbrunn" ..detta låter som det är bakom tätskiktet och föreningens kostnad. Kan inte klassas som ytskikt.

"Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för alla icke bärande väggar".
Jag har tre st icke bärande väggar. Golvbrunnen är däremot föreningens ansvar.

Harald
2010-11-24, 21:16
För det första så äger alla medlemmar en andel av risken. Därför är det helt okej att TS får betala för sina skador I FÖRSTA SKEDET.

Ni hänger ju inte med hur försäkringar och vårdslöshet fungerar.
Så här är det:
TS ska därefter, (när badrummet är klart), ta hjälp av RÄTTSSKYDDET i sin försäkring, och stämma hantverkaren på sina kostnader och åberopa vårdslöshet. Med rätt bevisläge vinner man en sådan tvist TILL SLUT. Kruxet är om det är värt processen. Det kan ta många år.

Om jag hade ett badrum från 1989 och drabbades av en utgift i den storleksordningen som TS beskriver, och därmed fått ett nytt badrum, ja då hade jag kört på GLVP... alltså: Gilla Läget, Var Positiv. :5: