handdator

Visa fullständig version : Pris på ombildad hyresrätt i efterhand samt försäljning?


Lego
2010-11-15, 17:36
Gäller ombildningspriset enbart till ombildningsdagen ifall det inte finns något skrivet i stadgarna om ytterligare betänktetid?

Har styrelsen rätt att förhandla om priset med en hyresgäst som senare vill köpa sin lägenhet och hitta tex ett mellanpris?

Behövs det stämobeslut på försäljningspriset ifall det lägenhet inte går till budgivning?

Har styrelsen rätt att sälja en tom lägenhet till vem de vill utan att lägenheten går ut på marknaden för ev budgivning? Gör det skillnad ifall lägenheten är värderad av mäklare?

Inget om försäljning går att läsa om i de nuvarande stadgarna.

Gusten
2010-11-15, 18:01
Ombildningspriset plus en ränta gäller upp till sex månader
efter det att hyresgästen fått erbjudandet att teckna bostadsrätt.
Därefter är priset en förhandlingsfråga.
Beträffande frågan om styrelsen har rätt att sälja till vem man vill så
var den frågan uppe i en annan tråd. Där hade bl a en sambo till
styrelsemedlem fått köpa en ledig lägenhet till ombildningspriset
vilket många på forumet tyckte var att skada föreningen.

Lego
2010-11-17, 23:31
Tackar för svaret Gusten...

Såvitt jag förstår så behövs således inget stämmobeslut på en försäljning som förhandlas fram med en hyresgäst som vill köpa när sex månader passerat?

Läste även tråden om sambo osv som fick köpa i samband med ombildning. Frågan som jag ställer skiljer sig dock lite då det gäller en redan ombildad förening där det finns lägenheter som inte köpts ut och återlämnas till föreningen när hyresgäst avslutar sitt hyreskontrakt. Är det upp till styrelsen att avgöra hur den säljs och till vem så länge man gör bedömningen att det sker för föreningens bästa?

Gusten
2010-11-18, 09:19
Tackar för svaret Gusten...

Såvitt jag förstår så behövs således inget stämmobeslut på en försäljning som förhandlas fram med en hyresgäst som vill köpa när sex månader passerat?

Nej inget stämmobeslut ska behövas och inte heller när en hyreslägenhet som blivit ledig ska säljas.

I fallet med hyresgäst som vill köpa när sex månader passerat blir det väl normalt under marknadspris utan att det kan anses skada föreningen.

När det gäller fallet med hyreslägenhet som blivit ledig så borde man
kunna sälja till vem man vill så länge man gör bedömningen att det är till marknadspris man säljer.

jakethecake
2010-12-04, 22:53
I min förening sålde vi nyligen en hyreslägenhet som avträtts. En i styrelsen ville köpa den och efter kontakt med två mäklare så sas marknadspriset vara ca 1 000 000. Styrelsen diskuterade detta i frånvaro av den berörda parten och övervägde 1 100 000 för att ha ryggen fri ifall medlemmar ifrågsatte förfarandet. Motivet hade i så fall varit att vi fått mer än bedömt marknadspris samt en boende med goda referenser. Dock beslöt vi till sist att ändå lägga ut lägenheten på den öppna marknaden, och tur var det, slutpriset blev 1 300 000. Se vad lite budgivning kan ge! :)