handdator

Visa fullständig version : Jäv mellan styrelsens ordförande och ledamot?


Eliza-Izabell
2010-11-14, 15:20
Vice ordföranden och en av styrelsemedlemmarna som har ensam tillgång till ett av styrelsens kreditkort har varit vänner i många, många år. Gissa vem som skriver på kreditkortsfakturorna? Jo, ingen annan än enbart vice ordföranden. Handlar det inte om jäv i det här fallet?

totiki
2010-11-14, 15:44
Det låter väl inte riktigt bra. Men det går att ändra på.
Viktigast är väl ändå ifall det hänt något oegentligt eller inte?

tette
2010-11-14, 15:54
Idioti,och lockelse till oegentligheter att kreditkort hanteras på detta sätt.

Troligtvis utan vetskap för föreningens revisor, eller?

Skulle vara oerhört intressant hur ett styrelsebeslut ser ut som godkänt denna hantering av kreditibköp, eller är det "vi tänkte inte på det"?

Eliza-Izabell
2010-11-14, 16:06
Visst låter det helt otroligt. Till saken hör att när vi bestämde vilka som skulle ha tillgång till kreditkort, då var det själva ordföranden som attesterade alla fakturor på elektronisk väg. Men sedan tröttnade han på det och delegerade han det ansvaret till vice ordföranden. Ingen av oss tänkte efter vilka konsekvenser det skulle få få kreditkortfakturorna. Jag har inte tänkt på det heller tills i våras har vi upptäckt några summor i bokföringen som vi inte förstod. Det visade sig vara inköp (via kort eller på annat sätt, det låter jag vara osagt) som ingen ville kännas vid eller kunde förklara. Det var då som några i styrelsen började fundera över om allt stod rätt till med moralen.
Jag kommer att ifrågasätta förfarandet på dagens styrelsemöte.

Eliza-Izabell
2010-11-14, 16:07
Det låter väl inte riktigt bra. Men det går att ändra på.
Viktigast är väl ändå ifall det hänt något oegentligt eller inte?

Frågan är hur man ändrar på detta?

tette
2010-11-14, 16:11
nästa styrelsemöte beslutar om att avsluta konto med kreditköp.
Om en förening är beroende av att handla något då o då måste väl det traditionella handkassan vara ett bättre alternativ?

Trötter
2010-11-14, 23:57
Att ändra särskild firmatecknare inom styrelsen görs genom en omröstning inom styrelsen. Det som är viktigt vid ändring av firmatecknare, är att det dokumenteras i protokollet och registreras vid Bolagsverket http://www.bolagsverket.se/blanketter/bostadsratt/ att föreningen har ändrat firmatecknare.

Jag föreslår att ni begär att hela årsredovisning redovisas med verifikationslistor och eventuella fakturor där ni i styrelsen kan granska alla transaktioner som har genomförts under 2010. Om det visar sig att det finns oklarheter i redovisningen bör ni avstå från att attestera årsredovisningen för 2010. Ni kan även begära att få granska tidigare räkenskaps år med hänsyn på detta kreditkort.

Att ha ett kreditkort inom en brf där vissa individer har möjlighet att använda detta är enligt mig mycket olämpligt. Ett bättre sätt att sköta små inköp till föreningen är att gör inköp via faktura eller mot personligt utlägg som regleras via redovisat kvitton.