handdator

Visa fullständig version : Firma-tecknare i brf-styrelse


Eliza-Izabell
2010-11-14, 10:42
I vår styrelse finns det två firma-tecknare: ordföranden och vice ordföranden.
Innebär det att alla ekonomiska handlingar, avtal, men även fakturor som attesteras elektroniskt ska undertecknas av dessa två personer?
Eller ska just fakturorna attesteras av ordföranden och en annan styrelsemedlem?

Jag undrar eftersom vår ordförande delgerat just den elektroniska attesten för fakturor enbart till vice ordföranden. Det innebär att ingen annan i styrelsen ser vilka fakturor/leverantörer som får betalning.

Tacksam för lite vägledning i frågan.

Admin
2010-11-14, 14:03
Det beror på vad det står i anmälan till bolagsverket (vem som utsetts till firmatecknare ska framgå av registreringsbeviset).
Om det står att två "i förening" ska underteckna handlingarna så måste bägge göra detta.
I en styrelse med 5 ledamöter brukar man utse t.ex. 4 personer att teckna firma, varav "två i förening" måste underteckna varje handling.

Firmateckning kan delegeras
Firmatecknare/teckningsansvarig har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen (bostadsrättsföreningen). Föreningens styrelsen har i sin helhet alltid rätt att agera firmatecknare. Firmatecknaren kan normalt delegera ansvar genom att ge fullmakt till någon annan, men inte i alla lägen. En speciell varning för att någon i styrelsen får fullmakt att ensam ta ut pengar från föreningens konto.

Oavsett vem som undertecknar så finns det inget som inte alla styrelseledamöter får se. Om det så bara finns ett enda dokument som inte samtliga i styrelsen har full insyn i så bryter styrelsen mot lagen, och den ledamot som inte har full insyn i allt tar en enorm risk för sin egen del.

Eliza-Izabell
2010-11-14, 14:58
Vi har 133 lägenheter i vår förening. Därför tycker jag att 2 firmatecknare är för få. Om det dessutom är så att alltid är det bara ordförande och vice ordförande som skriver på alla papper, avtal och DESSUTOM attesterar alla fakturor elektroniskt, då blir det inte så mycket insyn för dem övriga medlemmarna i styrelsen.

Vi har 2 st kreditkort som nyttjas dels av själva ordföranden och av en annan medlem i styrelsen. Hur kan vi övriga styrelsemedlemmar kontorllera vad som köps via dessa kort när vi aldrig ser någon faktura? Det känns inte rätt.

Vad kan man göra åt detta? Kan man föreslå att dem elektroniska fakturorna ska undertecknas av flera personer i styrelsen?

Admin
2010-11-14, 16:31
Jag vet inte hur många ni är i styrelsen, men det skulle kunna räcka med två firmatecknare så länge det är "två i förening" som ska underteckna. Det är inte det som är problemet utan att samtliga styrelseledamöter - som ju enligt lag har delat ansvar - har full insyn i allt.
Hur ni löser det kan bara ni i styrelsen bestämma, men det får absolut under inga omständigheter fungera på annat sätt.
Ni ska i styrelsen gemensamt gå igenom varje post i kreditkortsfakturan. Kanske som en del av dagordningen en gång i månaden.

Vad gäller attesteringen av kreditkorten ska de naturligtvis attesteras av "två i förening" varav en kreditkortanvändaren själv och en som inte använder sig av detta.

Vem är kreditkorten utställda på? Föreningen eller enskild ledamot?

tette
2010-11-14, 17:02
En förening skall föra huvudbok där alla ekonomiska transaktioner finns med.

Ett förslag att lägga till nästa styrelsemöte är att alla i styrelsen får utdrag ur huvudboken. Detta för att kunna ta sitt ansvar i styrelsearbetet.

Troligen kommer det någon kommentar från någon som handhar kontona att det är onödigt, kostar pengar eller dylikt.

Om det "kommer" skulle jag tolka det som att "alla i styrelsen inte får kolla alla hästarna".

Vem sköter bokföreningen i er förening? Har du talat med revisorn?
Huvudboken kan eventuellt få en förskjutning på månad, men bättre att få info senare än inte alls.

Är det en tröst att jag tror det ser ut som i din förening i åtskilliga föreningar, men många styrelseledamöter rent ut sagt struntar i att få insyn om det som de är ansvariga för. Det mesta av detta handlar också om i detta fall "mänskliga faktorn och mänskliga mentaliteten".

Detta vill jag förklara med att det man inte kan så mycket om ifrågasätter man inte.
Men den dagen kommer då skandalernai bostadsrättsföreningars historia blir mediastoff. För det finns tydligen hur mycket "bondfångeri" som helst därute.