handdator

Visa fullständig version : 10 % kallar till extra stämma


Patrikrosen
2010-11-12, 00:03
Enligt 7:5 FL ska extra stämma hållas om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det.

Det krävs dock att de ska uppge ett ändamål. Om vi har haft informationsmöte i ärendet tre gånger redan och de fortfarande kräver att vi ska ha informationsmöte om det, är det då ett giltigt ändamål?

Admin
2010-11-12, 01:21
Ja, det är giltigt. Skillnaden mellan informationsmöte och stämma är framförallt tre saker;
- På stämman kan beslut fattas.
- På stämman är kraven större på att styrelsen svarar på ställda frågor och på rätt sätt (styrelsens informationsplikt).
- Stämman dokumenteras genom att den protokollförs för framtiden.

Därav anledningen till att kraven är närmast obefintliga i samband med begäran av extrastämma.