handdator

Visa fullständig version : Hål i badrumstaket i brf


cautious
2010-11-11, 14:28
Grannen ovanför håller på och renoverar i sitt badrum. I måndags började de bila i golvet. Någon timme senare när jag kommer tillbaka och går in i badrummet möts jag av ett kaos. De har bilat rakt genom taket! Ett cirka fem centimeter i diameter stort hål upp till grannen och stora bitar av taket runt om det hade fallit ned på golvet. Hela badrummet var täckt med damm. Flera bitar av taket hängde löst. Det ser ut som en krater med en diameter på cirka 35 cm.

Tog kontakt med vicevärden och de sa att detta skulle åtgärdas. Han sa att det var tur att detta hänt hos mig då jag i princip är en gnällfri och snäll bostadsrättshavare och många andra skulle agerat annorlunda.

De har spaklat igen hålet igår eftermiddag och jag har inte kunnat använda mitt badrum under dessa dagar. Jag begärde att de skulle måla om hela taket. Det kommer ju att synas var det är lagat och jag anser att jag inte är vållande till skadan utan måste kompenseras (ommålning av hela taket) för besväret med ett oanvändbart badrum.

Kan jag begära detta?

clabbe
2010-11-11, 14:34
Har du kollat med ditt försäkringsbolag?

Trötter
2010-11-11, 14:42
Som bostadsrättsinnehavare är man mycket dåligt skyddad när det gäller sådana här saker. Mitt förslag är att du skriftligen ställer frågan till föreningens styrelse.

Frågor du kan ställa är.

Är renoveringen i grannbostaden sanktionerad av styrelsen, och vid vilket sammanträde har styrelsen behandlat frågan. Begär även att få se protokollet som styrker styrelsens medgivande till ingreppet i grannbostaden.

Begär skriftligen hur föreningen ska agera när det gäller den uppkomna skadan på din bostad. Och vilken kompensation som skall utgå för skadan.

Admin
2010-11-11, 14:56
Ja, som Clabbe och Trötter sagt så kan det dels täckas av hemförsäkring/bostadsrättstillägg och dels bör styrelsen kunna svara dig på detta, baserat på det regelverk och den praxis som gäller i din brf.

Kan möjligen vara en för liten kostnad för att utnyttja försäkringen (med tanke på självrisken, och beroende på bostadsrättstillägget). Men om försäkringen täcker detta så ska i alla fall du inte belastas med någon kostnad för detta.

I diskussioner om skador i bostadsrätter glöms ofta bort den viktiga parametern vem (om någon) som ska hållas ansvarig för skadan, vilket då ofta avgör vem som ska betala för reparation/återställning av det som man själv (under normala omständigheter) är ansvarig för. I detta fall är det föreningen och/eller grannen ovanför dig (eller båda parter) som är ansvarig.

MikHo
2010-11-12, 09:18
Var det grannen själv som bilade, eller hade han/hon ett företag som utförde uppdraget?

Personligen tycker jag att det är grannen som ska stå för kostnaden av reparation, eftersom grannen visat på vårdslöshet i hur man gör när man bilar golv.

Om det är ett företag som utfört detta ska Företaget genom sin ansvarsförsäkring ta kostnaden för åtgärdandet.
Givetvis ska grannen, om han/hon gjort detta själv, kontakta sitt försäkringsbolag som "hjälper" till med kostnaden för reparationen.

clabbe
2010-11-12, 10:02
Är renoveringen i grannbostaden sanktionerad av styrelsen, och vid vilket sammanträde har styrelsen behandlat frågan. Begär även att få se protokollet som styrker styrelsens medgivande till ingreppet i grannbostaden.
Begär skriftligen hur föreningen ska agera när det gäller den uppkomna skadan på din bostad. Och vilken kompensation som skall utgå för skadan.

Om nu styrelsen varit inblandad ö h t. Se BrL 7 kap 7§
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Om inte badrumsombyggnaden innebär något av ovanstående behöver styrelsens tillstånd inte inhämtas.

Jag säger inte att styrelsen inte ska tillfrågas men bli inte förvånad om detta bara blir en sak mellan dig och grannen.

totiki
2010-11-12, 10:14
Fast tvåan, "2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller" ger väl vid handen att styrelsen måste givit sitt tillstånd.

Granne
2010-11-13, 11:07
Ett seriöst företag skulle stämpa upp taket i badrummet under för att säkerställa att ingen kan skadas vid golvbrunnsreparation.
Vill minnas att det finns någon lag som säger att man har skyldighet att iakttaga säkerhetsåtgärder för att förhindra personskador.

Hur som helst så är jag ganska säker på att företaget som utför reparationen, blir skyldig att återställa ditt badrum.
Har för mig att man faktiskt kan bli skadeståndsskyldig. Jag har varit med om en liknande situation i ett saneringföretag som jag jobbade för tidigare. Det företaget blev dömt i tingsrätt att ersätta reparationskostnad + skadestånd.
I det fallet bilades en golvbrunn och lägenheten under drabbades av ett förstört badrumstak, och nedfallande bitar.

totiki
2010-11-13, 12:01
Har ingen aning om hur detta specifika golv ser ut men vet en del om hur badrumsgolv brukar vara uppbyggda. Uppifrån och ner brukar det vara flytspackel, betong (alt. lättbetong), fyllning som avloppsrören ligger i samt under detta återigen betong (vilket också är taket i lgh under). Att ofrivilligt bila igenom underliggande tak framstår som svårt för en som vet hur golvet är uppbyggt. Så det lär vara den som utför bilningsjobbet som är ansvarig.
Är det en seriös firma, vilket det inte framstår som, har de försäkringar som svarar för detta. Är det BRH är det inget problem, då får denne svara för det. Kvarstår problemet med oseriösa som lyckas dra sig ur ändå....på något vis.

Granne
2010-11-13, 12:16
Troligtvis är "grodan" bottengjuten, dvs när man gjöt golv/tak så la man groda, rör, påstick, mm i botten på formen, och la armering runt om.
Sedan gjuter man betong, lägger flytspackel, och ovanpå det ett ytskikt.
Så risken för ett HÅL i grannens tak är 95%. Detta vet alla som sysslar med detta som profession.

Harald
2010-11-13, 14:18
Håller med föregående talare till fullo!

Snarare regel än undantag att man genombilar i dessa situationer. Ingen stor sak, hantverkaren fixar väl till det efter sig, eller...?

Admin
2010-11-13, 14:24
Ja, jag har i mitt badrum den konstruktion som Totiki beskriver (med betong). Den entreprenör som styrelsen anlitade för sina orabatterade badrumsrenoveringar (N.H. Nordströms i Limhamn, Malmö) var mycket nervös för att bila upp golvbrunnen, och tog duktigt betalt för denna bit. Jag hade ett gäng olika entreprenörer på besök för att ge prisförslag och samtliga av dessa uttryckte mer eller mindre nervositet över att byta ut grodan (men det gick galant när det väl gjordes).

Men det är inget snack om att grannen under ska gå helt skadefri. Sedan kan jag inte svara vilken ekonomisk kompensation i övrigt som ska gälla för att badrummet inte kunnat användas. Det måste diskuteras med försäkringsbolag (där jag hoppas alla vet att man aldrig ska acceptera försäkringsbolagets bud), i det fall försäkringsbolag nu blandas in i frågan.