handdator

Visa fullständig version : Förtroende för en styrelse, enkätförfrågan


tjejen
2010-11-10, 21:57
Hejsan!

Har en fråga om en Styrelse kan skicka ut en förfrågan om medlemmarna om de har förtroende för sittande styrelse. Alla kommer att få svara anonymt.

Anledningen till min frågeställning beror på att det finns medlemmar som påstår att det finns ett flertal medlemmar som inte har ett förtroende för styrelsen.

Skulle det visa sig att det inte finns ett förtroende kommer sittande styrelse att avgå.

Tacksam om för svar

Trötter
2010-11-11, 10:53
Att gå ut med en förfrågan bland medlemmarna angående förtroende för sittande styrelse är fullt möjligt. Ett utskick av detta slag gör inte att sittande styrelse kan entledigas.

Förtroendet för en styrelse kan alltid prövas. Styrelsen kan endast avsättas/ersättas vid stämma. Styrelsen i en brf ska bestå av minst tre ledamöter där en ska utses som ordförande.

Admin
2010-11-11, 11:05
Som jag förstår det har styrelsen gått ut med en förfrågan till medlemmarna om medlemmarna har förtroende för styrelsen, och styrelsen har dessutom i detta meddelande sagt att om förtroende saknas för styrelsen (utan att ange någon procentsats) så kommer styrelsen självmant att avgå.

Nu har du inte citerat detta utskick så det blir svårt att ha en åsikt om detta men det kan finnas två möjligheter;
1. Styrelsen menar vad de säger.
2. Styrelsen använder sig av detta utskick enbart för att kunna säga att resultatet visade på ett överväldigande förtroende för styrelsen (oavsett hur många medlemmar som är missnöjda med styrelsen).

En enkätförfrågan av denna typ har effekten att medlemmarna skräms, eftersom de inte vet vem som tar över, och om det överhuvudtaget finns någon som vill göra detta. Därför svarar säkert de flesta som är tveksamma att de är nöjda med styrelsen.
Styrelsen fråntar dessutom medlemmarna möjligheten till en diskussion.

Därför är ett utskick av denna typ inte särskilt lyckat. Förtroendefrågor ska avgöras på en stämma.

Gusten
2010-11-11, 15:58
Det är väl främst genom att inte bevilja ansvarsfrihet vid årsstämman
som medlemmarna tillkännager att de saknar förtroende för styrelsen.
Alltså inte via enkäter.

clabbe
2010-11-11, 16:09
Agerandet i sig ger stöd för att det saknas förtroende i föreningen för styrelsen. Men istället för att lämna skeppet vind för våg kan ju styrelsen istället arbeta på att återvinna förtroendet (om det nu saknas).

tjejen
2010-11-11, 20:47
Ursäkta min formulering den var nog lite otydlig

Så här ligger det till. Det finns boende som säger att det är många medlemmar som inte har förtroende för Styrelsen. Sanningsgraden i detta påstående är osäker eftersom det aldrig tidigare har uttals för just denna Styrelsen , har förekommit tidigare, Men vi är också många som faktiskt tycker att Styrelsen har mycket god kompetens och hanterar alla boende på ett bra och likvärdigt sätt.

Personen ifråga som startade hela karusellen har inte följt Förenings regler och osv. Och har nu startat upp ett eget krig baserat på förmodligen osanningar om styrelsen.

När detta kom fram tyckte en i styrelsen att en enkät borde skickas ut för att ta redan på hur stort förtroende var för Styrelsen. Styrelsen ansåg nämligen själva att de inte ska sitta kvar om en majoritet inte har tillit till Styrelsen. Jag ska tro att Styrelsen själva skulle avgå och att de sen kommer att kalla till en extra stämma

Men om jag har förstått rätt finns det inget hinder att använda sig av just en sådan förfrågan.

tack alal ni för era svar:10:

Ska väl tillägga att det inte går att samtala med den berörda Styrelsen har inbjudit till möte osv men finns alltid en ursäkt. Det sägs många otrevligheter man utalar hot mot styrelsen att man ska kontakta media, polisanmälningar osv osv

Trötter
2010-11-15, 00:11
Att det finns personer inom en förening som väcker misstroende mot en enskild ledamot eller hela styrelsen är helt i sin ordning enligt mig. Det som är viktigt i dessa sammanhang, är att kritiken är saklig och tas på allvar. Om styrelsen ska kunna bemöta kritik från medlemmar, då bör styrelsen granska kritiken med öppna ögon och se om det finns något som kan ändras i föreningen för att tillmötes gå den eller de som kommer med kritik.

Att det finns individer som kommer med kritik som saknar saklig grund, är för visso förekommande. Här tror jag att man som styrelse ska försöka vara väldigt diplomatisk och försöka ta till sig yttringarna på ett sätt som inte förvärra situationen. Att inta försvarsställning vid minsta motgång skapar enligt mig bara mer problem.