handdator

Visa fullständig version : Ordförandens firma anlitas av styrelsen, ok?


Undrandez
2010-11-10, 10:00
hej.
våran ordförande har egen byggfirma med polacker.
våran ordförande använde sin egen firma för jobb i föreningen.
är inte det jäv?

tette
2010-11-10, 10:15
Ja men slutar aldrig att förvånas över småpåvarna som sitter som ordförande i föreningar. Skor sig själva är rent bedrägeri mot medlemmarna.
Och man kan inte vara både arbetsgivare och kontrollör.

Kan finnas en möjlighet men det måste då framgå mycket noga i styrelsebeslutet att föreningen anlitar just denna firma och ordföranden intehar något med ärendet som styrelsledamot, men detta är mycket långsökt.

Admin
2010-11-10, 11:07
våran ordförande använde sin egen firma för jobb i föreningen.
Korrigering. Styrelsen (inte ordföranden) anlitade styrelsens ordförande för arbete i föreningen. Man delar nämligen på ansvaret, och företag anlitas alltid av styrelsen. Så frågan är hur de övriga ledamöterna i styrelsen kunnat acceptera detta?

Här gäller det att föreningens revisorer mycket noga granskar hur allt gått till och ger ett särskilt utlåtande om detta på årsstämman.

Det är möjligt att styrelsen kommer att svara att styrelseordföranden, för att undvika jäv, inte var närvarande vid beslutet att anlita den aktuella entreprenören. Men som varje normalintelligent person förstår så är det av ringa betydelse eftersom det ändå som regel är så lätt att påverka övriga ledamöter.

Har arbetet upphandlats?

Föreningens medlemmar måste kräva att;
1. Få en redogörelse för hur upphandling och val av entreprenör gått till.
2. Få fullständiga uppgifter om kostnader och garantier.
3. Se anbudsförfrågan i sin helhet.
4. Se svaren i sin helhet från respektive entreprenör (ska vara minst tre stycken, men i detta fall borde det vara minst fem som anbudsförfrågan gått ut till) som givit ett anbud.
5. Få reda på hur kvaliteten på arbetet som genomförts kontrollerats (besiktigats av oberoende besiktningsman?).

Medlemmarna ska egentligen inte ens behöva fråga om ovanstående punkter, utan detta ska styrelsen självmant informera om.

Sedan tycker jag föreningen ska fundera på att välja en ny styrelse.

Presenterar inte revisorerna ett fullständigt och trovärdigt utlåtande om detta på årsstämman (senast) bör även revisorerna bytas ut.

Undrandez
2010-11-10, 13:15
ordförande bytte vi 2009,förra orföranden har suttit åtminstonde från 2004(om inte längre)till år 2009.
och nej vi har inte fått välja ordförande,det gör styrelsen.

clabbe
2010-11-10, 13:53
Var det nuvarande ordförande som har den egna firman eller är det händelser längre bakåt i tiden?
Det är ganska vanligt att en styrelsen utser en av sina ledamöter som ordförande. För jag antar att ordföranden är en av styrelsens ledamöter?
Det är dock inte av betydelse här, samma regler gäller oavsett om stämman utsett ordförande eller om det utses inom styrelsen.