handdator

Visa fullständig version : Styrelse vs suppleant


Granne
2010-11-07, 23:30
vilka fel gör styrelsen ??
vi är en förening som delas in i gårdar, efter färg på gårdens hus.
vi är totalt 57 hushåll.

vi är 6 ledamöter och 4 suppleanter

ordförande (röd gård)
vice ordförande (rödgård)
sekreterare/gårdsvärd 1 (brun gård)
sekreterare/gårdsvärd 2 (grön gård)
vicevärd (Röd gård)
riksbyggens ledamot

suppleanter
1 JAG (röd gård)
2 (brun gård)
3 grön gård)
4 riksbyggen

i juni flyttade sekreterare/gårdsvärd 1, då sattes suppleant nr2 in i dennes ställe
i oktober hoppade sekreterare/gårdsvärd 2, då sattes ingen suppleant in.
men underförstått så sätter man in suppleant 3.
alltså är jag förbigången med berått mod.
visst blir jag ledamot redan i juni, då borde alla möten som suppleant 2 röstat bli ogiltigförklarade. eller hur ?
för i praktiken så har ju en SUPPLEANT röstat och jag BORDE blivit LEDAMOT vilket jag inte blev. och beslut som togs i oktober borde bli ogiltigt i och med att suppleant var närvarande men hoppades över av styrelsens medlemmar.

clabbe
2010-11-08, 06:44
Det är inte säkert. Om styrelsen var beslutsför utan suppleantens deltagande är besluten gíltiga enligt min mening.

Hur ser det ut i era stadgar, ska suppleanterna träda in i en viss ordning?

clabbe
2010-11-08, 06:51
Om man ska vara lite petig så kan du inte bli ledamot utan att bli vald till det på en föreningsstämma. Tills dess är du fortfarande suppleant (men fungerar som ledamot vid beslut i styrelsen, när du träder in istället för en ledamot).

Granne
2010-11-08, 07:00
Om man ska vara lite petig så kan du inte bli ledamot utan att bli vald till det på en föreningsstämma. Tills dess är du fortfarande suppleant (men fungerar som ledamot vid beslut i styrelsen, när du träder in istället för en ledamot).

var det jag menade.
en suppleant träder ju in fram till stämman väl.

clabbe
2010-11-08, 08:49
Ja, så länge din mandattid gäller kan du träda in istället för en ordinarie ledamot.

Hur jobbar ni i er styrelse, är alla suppleanterna alltid kallade till styrelsemötena?

Admin
2010-11-08, 10:49
Alla suppleanter måste alltid kallas till alla styrelsemöten, men som Clabbe säger så är det stämman som väljer styrelseledamöter, och suppleant förblir man till dess att stämman sagt något annat.

Det här kan orsaka problem eftersom styrelsearvodet är baserat på det val stämman gjort av ledamöter. Så hur de suppleanter ska arvoderas som träder in som ledamöter på styrelsemötena kan man diskutera. Varje förening borde ha en policy för detta.

Som Clabbe säger så kan det stå i stadgarna i vilken ordning suppleanterna ska träda in, men jag tror inte det är så vanligt att stadgarna reglerar detta. Om föreningen haft en bra stämmoordförande så har i så fall beslut om detta tagits på stämman.
Har inget stämmobeslut tagits om i vilken ordning suppleanterna ska träda in så är styrelsen fri att själv besluta om vilken suppleant som ska ersätta avhoppade ledamöter.

Granne
2010-11-08, 18:57
enligt ordförande så har vi person valda suppleanter, men har ännu inte fått se protokoll på det.
men då blir det problem eftersom jag tidigare trätt in för sekreterare nr1, vilket suppleant nr2 i så fall borde gjort ?
sedan är vi ju 6 ledamöter men bara 4 suppleanter, så det lär bli svårt med personvalda.
enligt vad jag fått lära mig av siv i riksbyggens intresseföreningen, ska jag väljas att inträda för den ledamot som saknas.

tette
2010-11-08, 19:21
skicka ordföranden på kurs till något obebott ställe, såhan inte kan kalla in sin egna suppleant.

MikHo
2010-11-09, 10:49
Det finns två "vanliga" sätt som man brukar använda när en suppleant träder in istället för en ledamot.

1. Den ordning som suppleanterna är valda på stämman
2. personvalda suppleanter.

I ert fall skulle båda alternativen vara möjliga, att suppleanter från en "färgad" gård ersätter ledamot från samma "färgade" gård. Alltså röd suppleant träder in för röd ledamot.
Eller som du förespråkar att suppleanterna träder in i den ordning som ni är valda.

En intressant aspekt är att suppleanter endast kan ses som ledamöter i de fall de träder in för en ledamot på ett styrelsemöte. Övrig tid är suppleanter just suppleanter. Om inte en ändring skickats in till bolagsverket med ändring av styrelsen.... vilket i de flesta fall kräver en ny stämma för att "välja om" en styrelsesuppleant till ledamot.

Granne
2010-11-09, 18:19
Efter att pratat men riksbyggens ledamot i styrelsen i dag, så har jag en fråga.
Om det saknas en ordinarie ledamot vid styrelsemötet, skall inte suppleant inträda vid röstning då ?

enligt ledamoten jag talat med i dag så behöver man inte ha fulltalig styrelse vid röstning trots att suppleant finns närvarande.
i detta specifika fall så röstades det om parkeringar, en ordinarie är borta sedan juni och en ordinarie krävde utträde ur styrelsen från och med nämnda möte.
jag som suppleant var närvarande, men fick aldrig frågan om att ersätta.
han hävdar att jag inte behövde träda in för att rösta utan att de räcker med de ordinarie som fans på mötet.
vad har vi suppleanter till då ????
Tacksam för ett riktigt uttömmande svar som jag kan använda.

Admin
2010-11-09, 19:44
Om det saknas en ordinarie ledamot vid styrelsemötet, skall inte suppleant inträda vid röstning då ? enligt ledamoten jag talat med i dag så behöver man inte ha fulltalig styrelse vid röstning trots att suppleant finns närvarande.
I detta specifika fall så röstades det om parkeringar, en ordinarie är borta sedan juni och en ordinarie krävde utträde ur styrelsen från och med nämnda möte.
Jag som suppleant var närvarande, men fick aldrig frågan om att ersätta.
Han hävdar att jag inte behövde träda in för att rösta utan att de räcker med de ordinarie som fans på mötet.
Jag är rädd för att du inte kan få något uttömmande svar mer än att du kan hälsa riksbyggen-representanten i styrelsen att du tycker det är trist att Riksbyggen stödjer styrelsen i att utnyttja luckorna i lagen och att det är för djävligt (du är fri att byta ut detta mot vilket uttryck du vill) att Riksbyggen inte ser till att informera stämman om vikten av att styra upp bl.a. just suppleanterna och deras funktion i samband med att de väljs varje år på årsstämman.

Visste inte att det fanns brf:ar som utnyttjade sig av systemet med en suppleant som är knuten till viss styrelseledamot. Det finns fördelar och nackdelar med detta. Nackdelarna överväger klart enligt min mening. Bättre med ett system med 1:e suppleant, 2:e suppleant, osv. Det vanligaste är att suppleanterna bara väljs, och sedan bryr sig ingen mer.

Om det nu inte bestämts något om detta på stämman, och ni inte har några särskilda regleringar i era stadgar så bestämmer styrelseordföranden (eller ännu bättre styrelsen) - i de fall detta är möjligt - vem som ska ersätta frånvarande ledamot.
Så länge styrelsen är beslutsför utan att suppleant behöver träda in så finns det heller inget lagstadgat krav på att styrelsens ordförande/styrelsen måste ersätta saknad ledamot.

Det här med suppleanter är rörigt eftersom det dels är upp till varje brf att bestämma nästan allting om suppleanter (förutom det lagstadgade kravet att i de fall suppleanter finns så måste samtliga suppleanter kallas till varje möte) och dels eftersom nästan ingen medlem känner till någonting överhuvudtaget om hur det ska/bör fungera med suppleanter.