handdator

Visa fullständig version : Alltid motioner till en extrastämma?


Renkött
2010-11-07, 22:08
Hej.

Jag sitter och läser stadgar och regler utan att bli riktigt klok på vad som gäller. Vi har en extra stämma angående ekonomi, styrelsen som kallar.

Inbjudan som är uppsatt i trappen står det klar och tydligt att det bara finns en beslutspunkt vilket är ekonomi och står inget om motioner alls.

Är det möjligt att ta in en motion från en medlem om det kommer in en sådan eller är det rent av ett krav att vi tar med motionen och skriver med den på kallelsen?

Helst vill vi slippa ta med den inkomna motionen på vår extra stämma. :13:

Trötter
2010-11-07, 22:36
En extrastämma får endast behandla de frågor som anges i kallelsen och då till lika dagordningen. Det finns vissa undantag, dessa undantag är när medlemmarna påkallar votering angående särskild granskning och votering om att väcka talan mot styrelsen eller enskilda ledamöter.

När dessa undantag påkallas på stämma skall omförande vid stämman föra stämmans mening till protokollet utan invändningar.

När det gäller motioner.

Motioner behandlas som regel vid ordinarie stämma, anledningen är att det brukar anges i stadgan när motionstiden går ut inför ordinarie stämma. För att få en fråga behandlad vid extrastämma skall frågan delges vid kallelsen till stämman.

Admin
2010-11-08, 10:33
Är det möjligt att ta in en motion från en medlem om det kommer in en sådan eller är det rent av ett krav att vi tar med motionen och skriver med den på kallelsen?

Helst vill vi slippa ta med den inkomna motionen på vår extra stämma.
Har det kommit in en motion till styrelsen så är styrelsen skyldig enligt lag (om inget specifikt hinder för detta uppges i föreningens stadgar, men det har jag aldrig sett att det förekommit i några stadgar) att ta med motionen i dagordningen och behandla motionen på extrastämman.

Motionen ska då ha kommit in i tillräcklig tid innan extrastämman för att den ska hinna tas med i kallelsen, och någon specifik tid för detta finns inte, men en vecka innan kallelsen går ut torde vara tillräckligt.

IrishB
2012-11-14, 10:00
Har det kommit in en motion till styrelsen så är styrelsen skyldig enligt lag (om inget specifikt hinder för detta uppges i föreningens stadgar, men det har jag aldrig sett att det förekommit i några stadgar) att ta med motionen i dagordningen och behandla motionen på extrastämman.

Motionen ska då ha kommit in i tillräcklig tid innan extrastämman för att den ska hinna tas med i kallelsen, och någon specifik tid för detta finns inte, men en vecka innan kallelsen går ut torde vara tillräckligt.


This is a little confusing. In our Stadgar it states that the Kallelse should name a date before which people can submit motions to the extrastämma.
So clearly the Kallelse cannot then list future motions it receives (unless our BRF has a time machine of course)..... So the Kallelse cannot in reality list all motions to be taken up at the extrastämma.

The Styrelse by the way forgot to include any date for inlämand motioner. Does this mean people can submit motions right up the day of the extrastämma???

thanks
B

Gusten
2012-11-14, 20:31
Låter som det skulle behövas en stadgeändring. Enligt Björn Lundens bostadsrättsbok är det för sent att lämna in motioner när kallelsen skickats ut.

Tanken med att alla får reda på motionerna i förväg är ju att det ska bli en viss betänketid, vilket det ju inte blir om motioner skulle dyka upp först på stämman.

IrishB
2012-11-15, 14:53
Låter som det skulle behövas en stadgeändring. Enligt Björn Lundens bostadsrättsbok är det för sent att lämna in motioner när kallelsen skickats ut.

Tanken med att alla får reda på motionerna i förväg är ju att det ska bli en viss betänketid, vilket det ju inte blir om motioner skulle dyka upp först på stämman.

OK I was mistaken. The rules for an extrastämma are different than an ordinary stämma. The extra can only have the motion for which it was called and others included in the Kallelse. No new ones can be sent in.

Here's the weird bit though.
Background: I and others would like to get permission to build fönsterdörrar. There's already balconies above us. Styrelse don't like this and say I need a stämmabeslut. We call for an extrastämma.

The Styrelse decide not to be neutral and put forward their own Proposal talking about future gård renovering. And that "vilket helt klart försvåras av eventuella uteplatser eller privata utgångar från husen. "

Fair enough..... BUT... in the Kallelse they say:
"Kom ihåg att ta ställning för eller emot antingen motionen eller propositionen, då dessa står emot varandra ."

Isn't it stepping over the line to instruct people how they can or cannot vote? Many people might want to allow us to have fönsterdörrar AND renovate the garden. They're not mutually exclusive.....

-Brian

Gusten
2012-11-15, 15:37
Hur ser egentligen styrelsens proposition ut. Är propositionen enbart ett förslag att stämman beslutar om att renovera gården ?

I så fall tycker jag inte att motionen och proposition står emot varandra utan stämman kan bifalla både motionen och propositionen.

I så fall beslutar alltså stämman både att tillåta dom privata utgångarna och att gården ska renoveras.

IrishB
2012-11-15, 15:43
Hur ser egentligen styrelsens proposition ut. Är propositionen enbart ett förslag att stämman beslutar om att renovera gården ?

I så fall tycker jag inte att motionen och proposition står emot varandra utan stämman kan bifalla både motionen och propositionen.

I så fall beslutar alltså stämman både att tillåta dom privata utgångarna och att gården ska renoveras.

Here's the entire text of their Proposition:

Vi har under många år diskuterat att åtgärda de två innergårdarna. Vi har nu sålt vindarna och skulle därför efter att ha betalt lånen dessutom kunna renovera hus så väl som gårdarna. En förutsättning för detta är att det finns allmän yta att anlägga gården på, vilket helt klart försvåras av eventuella uteplatser eller privata utgångar från husen. Nedan kan ses exempel på olika innergårdar i olika stilar.
Förslag från styrelsen: att låta anlägga två trädgårdar på den befintliga ytan som finns på innergård och bakgård.
-------------
As you can see the actual text of the Förslag never mentions egen ingånger or fönsterdörrar.....

Harald
2012-11-15, 18:33
Det är helt riktigt att styrelsen ska säga vad den tycker, och därmed rekommenderar den stämman att rösta bifall eller avslag.

Här rekommenderar styrelsen avslag, då era dörrar inte passar in med deras förslag/tankar kring hur gårdsrenoveringen skall se ut.

Nu gäller det att för er som vill ha dörrar att jobba!

Ni bör snabbt ta fram ett motförslag, en skiss på en snygg gårdsrenovering inkl. era dörrar/uteplatser. Detta blir då ert Ess i rockärmen till stämman, när ni ska prata för er motion.

Styrelsen skall jobba för medlemmarnas bästa, och kan ni presentera ett förslag där "alla vinner", så skall detta förslag rekommenderas av styrelsen.

Lycka till!