handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet för styrelsen, vad innebär detta?


Granne
2010-11-07, 17:04
Vad exakt innebär det att en styrelse får ANSVARSFRIHET?

Admin
2010-11-07, 17:15
Ja, en bra fråga, men tyvärr går det inte att besvara så enkelt.
Detta inte minst eftersom frågan om ansvarsfrihet också är kopplad till styrelsens skadeståndsansvar (det är svårt att skilja det ena från det andra i en definition).

Jag har försökt beskriva detta så gott jag kunnat här;
Vad innebär att styrelsen beviljas ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)

Men kort uttryckt betyder det i princip ingenting att en styrelse beviljas ansvarsfrihet.
Det går utmärkt att driva en process mot en styrelse som beviljats ansvarsfrihet så länge det finns någon parameter som inte varit känd för stämman. Det är också av denna anledning många är av åsikten att denna del av dagordningen på stämman ska tas bort. Den fyller ingen egentlig funktion.


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10694) - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13545)

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13684) - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12319)

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7413)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8730) - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)

Trötter
2010-11-07, 17:34
Ansvarsfrihet enligt WIKIPEDIA
Ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer). Normalt beviljas de ansvariga på årsmöte eller bolagsstämma ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Detta påverkar föreningens eller företagets rätt att stämma personerna för hur de skött sina uppdrag.

Dock innebär ansvarsfrihet inte att ledamöterna under alla omständigheter är fria från ansvar. Om ansvarsfrihet inte beviljas (orsaken till detta måste stå i mötesprotokollet eller en bilaga) kan organisationen rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen eller enskilda ledamöter. Även om ansvarsfrihet beviljas kan skadeståndsanspråk riktas i efterhand. En förutsättning för det är dock att man kan bevisa att beslutet togs på oriktiga förutsättningar under föreningsstämman och att denna information inte fanns tillgänglig när beslutet om ansvarsfrihet togs.


Min egen reflektion angående ansvarsfrihet.
I många brf har medlemmar och ledamöter som sitter i styrelsen inte en aning om vad det innebär att få ansvarsfrihet eller inte ges ansvarsfrihet för en specifik tidsperiod. Meningen med ansvarsfrihet är enligt mig totalt värdelös. Anledningen till detta är att en stämma omöjligen kan fatta beslut om ansvarsfrihet som grundas på årsredovisningen och den så ofta bristfälliga redovisning som styrelsen delger årsredovisningen vid stämma.

Den ekonomiska redovisning som många föreningar delger sina medlemmar anger inte på något sätt vad medlemmarnas årsavgift har använts till. Enligt årsredovisningar i brf framgår det endast till vilka konton som pengarna har fördelats på, det framgår t ex inte i kontot för löpande underhåll vad som har underhållits/reparerats, hur beslutet tagits inom styrelsen, etc. Det är fullt möjligt för styrelsen att dölja suspekta kostnader med detta konto.

Gusten
2010-11-07, 18:05
Det normala rutinen är väl att revisorn i sin berättelse lämnar en rekommendation till föreningsstämman att bevilja/ej bevilja ansvarsfrihet.

Granne
2010-11-20, 09:23
Jag fick omtalat för mig i dag att om man vägrar styrelsen ansvarsfrihet så måste man granska styrelsen.

tette
2010-11-20, 10:50
Om en styrelse i sin helhet inte får ansvarsfrihet så är det något fel. Detta betyder átt styrelsen ska/bör avgå.

Då väljer stämman en ny styrelse vars första o viktigaste uppgift är att ta reda på vilka fel som begåtts av tidigare styrelse och utreda detta.

Det bör bli en utredning som visar att den nya styrelsen ska besluta hur man går vidare, informera medlemmarna (eventuellt ta hjälp av de som inte kommer att ingå i nya styrelsen men som varit med att avsätta styrelsen.

De stora problem som kan uppstå är att några som inte fått ansvarsfrihet "sitter kvar" i styrelsen. Detta blir då ofta fel i styrelsearbetet och stor risk finns för grupperingar. Anledningen till att någon/några sitter kvar är väl att försöka "rädda sig själva"?

Jurist bör hjälpa den nya styrelsen?

Trötter
2010-11-20, 12:18
Jag fick omtalat för mig i dag att om man vägrar styrelsen ansvarsfrihet så måste man granska styrelsen.

Att granska en styrelse som ej fått ansvarsfrihet är att rekommendera. Granskningen kan se ut på olika sätt. Som anges i tråden så är en styrelse med ett ifrågasatt ansvar, föremål för ett "entledigande" och en ny styrelses bör tillsättas. Den nya styrelsen bör i sitt uppdrag granska tidigare styrelses arbeten och beslut.

I den förening jag bor i sitter styrelsen kvar efter att de inte givits ansvarsfrihet. Då bör en särskild granskning genomföras av styrelsens arbete för den tid som går att överblicka.

Särskild granskning är en historia för sig. Jag återkommer med information inom detta område i ny tråd när granskningen av vår förening är genomförd.

jakethecake
2010-12-04, 22:41
Vi hade delar av en styrelse som ej beviljades ansvarsfrihet för ett par år sen. Trots att ett gediget arbete skett med advokater, revisorer, polis och dylikt så dyker det fortfarande upp nya saker som lett till skada för föreningen.

Möjligheten till skadestånd finns dock alltid så länge som föreningen/styrelseledamöter varit ovetande om enskilda ledamöters agerande, oavsett om ansvarsfrihet beviljats eller ej.