handdator

Visa fullständig version : Andelsvärde på lokaler och garage i brf


Ravelski
2010-11-06, 00:58
Jag har kikat lite på våran förenings ekonomiska plan och kan då se att det finns ett andelsvärde även på lokaler och garage. Vad innebär det ?

Vi har en låg hyra på garagen och lokalerna idag som tveksamt täcker driftkostnaden och om man jämför ursprungshyran för garagen så har hyran för dem bara ökat med 4 ggr jämför man med en lägenhet har hyran ökat med 8 ggr på 40 år. Kan det vara så att hyran för lokaler och garage egentligen skall följa andelsvärdet ?

//Ravelski

Gusten
2010-11-06, 09:17
Om jag förstått det rätt så är garagen och lokalerna inte bostadsrätter
utan hyrs ut med hyreskontrakt. Kan dom i så fall ha något "andelsvärde" överhuvudtaget ?

Ravelski
2010-11-06, 22:37
Korrekt de hyrs ut med hyreskontrakt och inget av garagen tillhör någon lägenhet. Det står i den ekonomiska planen att det totala andelsvärdet fördelar sig på bostäder och lokaler upplåtna med bostadsrätt och bostäder och lokaler upplåtna med hyresrätt. Kan det vara så att det andelsvärde man talar om är ett sätt att fördela årsavgifterna för lägenheter,lokaler och garage ?

Gusten
2010-11-06, 23:09
Kan det vara så att det andelsvärde man talar om är ett sätt att fördela årsavgifterna för lägenheter,lokaler och garage ?

Kolla i stadgarna om årsavgifterna ska fördelas efter andelsvärdena.

Om andelsvärdena används för avgiftsfördelning är dock dessa bara
styrande för bostadsrätterna men inte för hyrarna för de uthyrda
garagen och lokalerna.

Ravelski
2010-11-06, 23:47
I stadgarna står det att årsavgifterna skall fördelas på föreningens bostadsrätter i förhållande till lägenheternas insatser.


Ok tackar för informationen