handdator

Visa fullständig version : Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Är det kört?


Mr Magoo
2010-11-05, 18:06
Vad händer om en medlemmarna godkänner "beslut om fastställande av resultat- och balansräkning" på en årsstämma. Är det kört om det senare visar sig att det inte stämmer?