handdator

Visa fullständig version : Relining i brf - Förening står ej för återställning om inspektionslucka saknas!


Uppland
2010-11-02, 20:42
Vår förening (17 lgh) är mitt inne i en stamrenovering med relining. Vi har precis avslutat relining av tappvattenstammarna och satt igång med avloppsstammarna.
I samband med relining av tappvattenstammarna behövde entreprenören göra upptag i vissa av badrummen, och därmed bryta tätskiktet, för att komma åt rören.
Jag är en av de medlemmar som nu har ett hål i mitt badrum och behöver göra om hela tätskiktet, dvs riva alltihop och göra om badrummet från början.
Styrelsen vill inte ersätta mig för återställningskostnader eftersom jag saknade inspektionslucka i badrummet, vilket kunde ha underlättat för att komma åt tappvattenstammarna.

Andra medlemmar med liknande problem nekas ersättning på grund av gammalt ytskikt/standard, eller att badrummen var felaktigt utförda.

Mitt badrum gjordes om av föregående ägare 2008.

Hur ställer ni er till detta?
Vad säger lagen, ni som är mer insatta?

totiki
2010-11-02, 23:13
Omöjligt att svara på när man inget vet om förutsättningarna.
Var går stammarna? Kunde man nå dessa från andra sidan väggen? Var i våtutrymmet kommer dessa in ( det är återigen nya regler från GVK, kanske går det att bryta tätskiktet ifall de kommer in tillräckligt långt ifrån dusch/badkar ). O s v.

Frågan är om det finns något enskilt lagrum som går att hänvisa till vid en eventuell tvist? I så fall kan kanske motparten hänvisa till ett annat lagrum.

Uppland
2010-11-03, 00:40
Man kunde inte nå stammarna från andra sidan väggen. Rördragningen var dold i badrummet, utgångar vid duschblandare och tvättställ.

Vid traditionellt stambyte rivs normalt badrum och därmed tätskikt som återställs av föreningen.
Borde vara samma princip som gäller vid relining - dvs föreningen står för kostnader i samband med renovering av vattenledningar om man behöver bryta tätskiktet?

totiki
2010-11-03, 07:52
GVKs regler säger att man behöver tätskikt i duschen och 120 cm (om jag minns rätt) ut åt varje håll från duschpartiet. Runt handfatet (det finns reglerat hur stort det området skall vara) bakom och runt badkar och diverse andra föremål som bidéer m m.
Reglerna från 2006 är ändrade igen.
Det beror alltså även på var man bryter tätskikt. Det går även att reparera tätskikt.
Viktigare är att man inte har konstanta läckor som dropp. Också viktigt att avloppsrör är intakta.
Relining är bra enligt min egen erfarenhet. Tyvärr råkade vi ut för en läcka, trots att vi anlitat ett av de stora bolagen på marknaden, p g a. att de som utförde själva arbetet fick hjärnsläpp alt. inte förstog vad metoden gick ut på. Det finns ingen certifiering eller annan utbildning än den som företaget själv tillhandahåller. Det kan medföra, som i vårt fall, att man vid toppar i produktionen låter manskapet jobba utan ledning.

Uppland
2010-11-03, 21:16
Vi undersöker frågan vidare med försäkringsbolag.

Ingen entreprenör som vi varit i kontakt med vill (såklart?) laga tätskiktet / håltagningen enbart där öppningen finns. De hävdar att hela badrummet måste rivas för att garantera ett säkert godkänt tätskikt.

totiki
2010-11-04, 07:52
Ingen entreprenör som vi varit i kontakt med vill (såklart?) laga tätskiktet / håltagningen enbart där öppningen finns. De hävdar att hela badrummet måste rivas för att garantera ett säkert godkänt tätskikt.
"Såklart", precis som du säger. De vill ju säkra sina jobb. Istället för att enbart reparera.
Sedan innebär kanske certifieringen, för att den skall gälla som garanti, att den som utför jobbet även ska kunna garantera de delar som någon annan tidigare utfört. Hur ska de kunna det?
Så det är inte så konstigt att det utvecklat sig på det viset som hänt.

Men det hindrar inte att GVKs regelverk är det som gäller. Antingen får man göra det själv eller finna någon annan, certifierad eller inte, som utför det. Efter 10 år gäller inga garantier och försäkringsbolagens åldersavdrag startar ungefär i den vevan i alla fall. Så då får man ta eget ansvar och bedöma vad som är möjligt att genomföra och behövs. Och vad som är ekonomiskt rimligt.

I slutändan är det enda som är viktigt, att man inte ger andra i fastigheten eller själva fastigheten onödiga vattenskador.

Granne
2010-11-13, 11:57
Ett enkelt problem att lösa.
Ring en kakel/mattfirma eller ett försäkringsbolag så kommer det ut en kille med kunskap och gör en gratis konsultation.
När det gäller tätskikt så är lagen ändrad sedan juli 2010.
För obrutet tätskikt finns det tydliga rekommendationer vad som gäller.
Man kan göra en inspektionslucka av hålet i stället, om den inte sitter i duschen vill säga.