handdator

Visa fullständig version : Styrelsens försäkringar!


Mr Magoo
2010-11-01, 19:37
Hej! Är det inte bra att teckna försäkringar för styrelsens medlemmar för att täcka upp "eventuella misstag"? Såg någon kommentar om att det ändå skulle drabba föreningen. Är det självrisker eller vadå?

Gusten
2010-11-01, 20:50
Jag antar att det är s.k. styrelseansvarsförsäkring som avses.
Nej det ska inte drabba föreningen utan skyddar styrelsemedlemmarna
om de personligen skulle bli skadeståndsskyldiga gentemot föreningen.
Föreningen får alltså skadeståndet betalt från försäkringen
istället för av styrelsemedlemmarna själva.

Admin
2010-11-01, 21:09
Ja, fast det drabbar föreningen på det sättet att självrisken betalas av föreningen.

Sedan får man se vad som erbjuds i respektive styrelseförsäkring (vill minnas att det givits exempel på detta här i forumet).

T.ex. kanske försäkringen inte gäller vid brottslig handling.

Jag har aldrig i historien hört att en styrelseförsäkring utnyttjats i praktiken, men därmed inte sagt att det ändå förekommit någon gång. Lär dock vara oerhört sällsynt i så fall.

tette
2010-11-01, 21:23
instämmer i föregående inlägg att föräkringen har nog aldrig prövats i en brf.

sedan kan man fråga sig om den som erhåller en försäkring betald av en förening är skatteskyldig? Detta gäller enligt Kammarrätten där försäkringen gällde ett AB bolag som betalat försäkringen.

tette
2010-11-02, 12:23
Jag ställde följande fråga till skatteverket.

Det gäller ansvarsförsäkring det vill säga att föreningen tecknar förutom en fastighetsförsäkring även ansvarsföräkring för styrelsen, som skulle ansvara för om jag som styrelseldamot gör något fel som belastar föreningens ekonomi.


Läste att Kammarrätten tagit beslut om att ansvarsförsäkring i AB som företaget betalar för styrelseledamöterna skall beskattas av styrelseldamöterna, så min fråga blir igen gäller detta även styrelseldamöter i bostadsrättsföreningar?

Svaret

Hej Stephan! Nu vet inte jag vad det är för försäkring föreningen tecknat till dig. Enligt 58 kap. 2 § 2 st. Inkomstskattelagen ska en livförsäkring, som inteär en pensionsförsäkring, vid beskattningen betraktas som enkapitalförsäkring (K-försäkring). En livförsäkring tecknad i en utländskförsäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige är iprincip en K-försäkring.Kostnader för K-försäkringspremier är inte avdragsgilla (9 kap. 2 § 2 st.IL). Å andra sidan är utfallande belopp på sådan försäkring skattefria (8kap. 14 § IL). En del utländska pensioner är skattefria på grund av att deblir klassificerade som utbetalningar från kapitalförsäkring. Med vänliga hälsningar, Servicejouren

Bostadsrättsfrågor är inte lätt???
Var finns experterna, som finns i alla andra brancher???

Admin
2010-11-02, 12:51
Tips, upprepa frågan och understryk att det inte handlar om livförsäkring/kapitalförsäkring.

Jag har i och för sig svårt att se att ledamöterna ska beskattas för denna försäkring, men säker kan man ju aldrig vara iu detta "skatteparadis".

clabbe
2010-11-02, 13:37
instämmer i föregående inlägg att föräkringen har nog aldrig prövats i en brf.

sedan kan man fråga sig om den som erhåller en försäkring betald av en förening är skatteskyldig? Detta gäller enligt Kammarrätten där försäkringen gällde ett AB bolag som betalat försäkringen.

UIntressant fråga men man kan tillägga att Regeringsrätten 2005 gick emot Kammarrätten i ett sådant fall och sa att arbetsgivaravgifter inte skulle tas ut på premier för ansvarsförsäkring. Inte heller är det klart om försäkringen över huvud taget kan medföra att en skattepliktig förmån skulle kunna uppkomma för någon befattningshavare. skriver Regeringsrätten.
Jag vet inte om detta är samma rättsfall som Tette tänker på men det är ändå av intresse.

PS: målet handlar om arbetsgivaravgifter, inte den enskildes beskattning. Men ska det inte ats ut arbetsgivaravgifter så kan det knappast heller ske någon förmånsbeskattning hos den försäkrade.
DS

totiki
2010-11-02, 16:56
Ja, men detta är inte fråga om en kapitalförsäkring, tette.

Mr Magoo
2010-11-02, 18:58
Hej därute och tack för era komentarer och svar. :10:

tette
2010-11-03, 13:59
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/rattsfall/tidigarear/2005/rattsfall2005/695204.5.121b82f011a74172e5880002434.html

Avseende ansvarsförsäkring. Synpunkter/tolkning tack.

clabbe
2010-11-03, 14:22
Det är det rättsfallet som jag menade i mitt inlägg ovan. Skatteverkets egen kommentar är väl värd att läsa bl.a. för att de säger att domen är svårtolkad.

Admin
2010-11-03, 14:58
Frågan i detta rättsfall är alltså om styrelsens ansvarsförsäkring ska räknas in bland arbetsgivaravgiften.

Det står;

Regeringsrätten anförde att frågan i målet är om de av bolaget erlagda premierna för en ansvarsförsäkring utgör skattepliktig förmån för de befattningshavare som omfattas av försäkringen och därmed ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.


Och i tolkningen av domen (knepigt att inte bara lagar och regelverk måste tolkas, utan även domar);

Domen är svårtolkad. Domen innebär dock att premier för en ansvarsförsäkring som betalas av arbetsgivaren kan utgöra en skattepliktig förmån för ledande befattningshavare hos arbetsgivaren som har ett personligt skadeståndsansvar enligt 15 kap. 1 § aktiebolagslagen, dvs. VD och styrelseledamöter. Detta gäller under förutsättning att det kan klarläggas att de omfattas av försäkringen och att ett värde kan åsättas förmånen.
Eftersom denna typ av försäkring i många fal omfattar inte bara VD och styrelseledamöter utan även underchefer m.fl., är det viktigt att närmare utreda vilka som omfattas av försäkringen och hur premien bestämts.


Det är ju intressant att ansvarsförsäkringen kan ses som en förmån för styrelseledamöterna eftersom ledamöterna därmed inte behöver teckna egna försäkringar för att skydda sig själva.

Men oavsett vilket så kan, vad jag förstår, inte ledamöterna i en brf förmånsbeskattas för att försäkringen betalas av medlemmarna i en förening.
Samtidigt som det är helt uppåt väggarna att medlemmarna ska stå för fel som styrelsen begår så vore det väl ändå orimligt om inte föreningen stod för själva försäkringskostnaden. Gör styrelsen fel finns alltid möjligheten att stämma styrelsen för att få ledamöterna att betala självrisken samt förlorad bonus samt kanske andra tillkommande kostnader ur egen ficka.

tette
2010-11-03, 17:46
Svärtolkat ja, men det hade varit enklare om man informerade.

Det usla med detta att styrelsen försäkrar och troligen på initiativ av HSB, Riksbyggen etc (som har eller har % på försäkringarna) är att de inte informerar medlemmarna.

Det finns en del styrelser som informerar genom att skriva i årsredovisningen att styrelsen är ansvarsföräkrad, och då....? Men felet är ju att det är så fåtal medlemmar som är intresserade? Frågan har väl aldrig ställts på en stämma vad ansvarsförsäkring innebär, vad det kostar etc.

Och HSB tiger som vanligt still. Varför skall dumma medlemmar veta något?

kluringen
2010-11-04, 00:22
Ansvarsförsäkring för styrelsen är en del i fastighetsförsäkringen. Premien sänks inte med många spänn om man väljer bort den. Styrelsens ansvarsförsäkring täcker hela den biten som fastighetsägaren (styrelsen i en BRF) kan ställas till svars för. Kan inte tänka mig att man behöver ta upp detta som förmån och betala skatt och sociala avgifter. Vi gör inte det.

Jag bara undrar, vem skulle våga ta ett styrelseuppdrag om man snålar in på ansvarsförsäkringen? Inte jag i alla fall. Att slita hund för sina grannar för ett uselt arvode och dessutom riskera att behöva gå ifrån hus och hem om det inträffar något allvarligt är för mycket begärt.

Efter rättsfallet då en pojke dog av en nerfallande istapp på Drottninggatan i Stockholm för några år sen är det inga plåtfirmor och få förvaltare som vill ta ansvaret för snö och is bevakning.

Fastighetsägaren har en lagstadgad skyldighet att förbygga olyckor. Olyckor händer hur bra man än gör. Det är en viktig försäkring. Om försäkringen skyddar även mot stämning för korkade beslut vet jag inte. I så fall har man det på köpet.

Eller talar ni om någon annan slags försäkring? Det hoppas jag.
Annars blir jag :44:

totiki
2010-11-04, 07:40
Jag håller med dig Kluringen.

Gusten
2010-11-04, 07:40
Enligt senaste numret av SBC-direkt är det mycket sällan som
styrelsemedlemmar döms att betala skadestånd men i ett fall har
Solna Tingsrätt dömt två styrelsemedlemmar att betala hela
1.3 miljoner i skadestånd plus 450.000 kr i rättegångskostnader.
Helst skulle man väl se att styrelseansvarsförsäkringen inte
hade någon självrisk eftersom föreningen annars kan kräva styrelsemedlemmarna på självrisken.

kluringen
2010-11-04, 11:32
Helst skulle man väl se att styrelseansvarsförsäkringen inte
hade någon självrisk eftersom föreningen annars kan kräva styrelsemedlemmarna på självrisken.

Generellt ger lägre självrisker högre premier, och det vill man inte alltid ha. Är det fråga om olyckor som står över styrelsens försiktighetsförmåga är det väl självklart att man betalar självrisken gemensamt.

Är det medlemmar som stämmer styrelsen må de väl yrka i stämningsansökan på att styrelsen ska stå för självrisken för att hålla föreningen skadelös. Vari ligger problemet?
:12:

Admin
2010-11-04, 12:09
Fast jag tolkar det Gusten skrev som motsatsen.
Dvs som ledamot i brf vill man inte ha någon självrisk för ansvarsförsäkringen. Detta för att som ledamot därmed slippa riskera att behöva betala självrisken ur egen ficka.

Enligt min personliga mening, efter att jag nu funderat lite på detta, är det dock bra med självrisken, inte bara för just det faktum att premien annars naturligtvis blir högre, utan för att det kan ha en hämmande effekt på de ledamöter som funderar på att begå oegentligheter samt för att man som ledamot kanske blir något mer noga i de beslut som tas.

tette
2010-11-04, 12:25
http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/St%C3%A4mningsans%C3%B6kan%20OMED%202009-69%20Haparanda%20tr.pdf

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5485817

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Romsk-familj-far-ersattning-efter-forlikning-med-HSB-forening/

Som vanligt i brf ärenden blir det inte mycket fakta, eller något att ta på.

Frågorna i detta ärende är massor.

Läser man mellan raderna har föreningens styrelse uttalat sig om "inga romer i föreningen".
Ordföranden vice ordföranden har beslutat att inte godkänna överlåtelsen?
Det blir föreningen som blir skyldig att pynta utförlikningsöverenskomna pengar?
Styrelsen inget straff?
Vad händer om någon reserverat sig , om det nu finns styrelsebeslut på att inga romerär välkomna?
Har HSB:s representant tyckt till, eller reserverat sig?
Vad säger revisorerna om att föreningens medlemmar får betala 100 000kr för att styrelsen dabbat sig?

tyvärr gick det hela till förlikning som vanligt, så mer fakta får vi väl inte, föreningen har heller ingen hemsida så vi får inte se vad bortförklaringarna blir i en årsredovisning. Om nu medlemmarna vet eller fått information mer än den som stått i tidningarna och inte innehåller speciellt mycket fakta.

Till sist skulle det vara intressant att veta om HSB jurister fått en dröspengar som vanligt för att skydda sig själv och styrelsen.?

Medlemmarna betalar ju så glatt oftast utan att inget veta eller bry sig.
"Vi komju undan billigt" 100 000kr delat på 200 (gissat) blir ju bara 500kr per lägenhet.

tette
2012-05-29, 19:01
Det enda som händer att att det gedigna, allomfattande forumet om bostadsrätt har aviserat lite synpunkter på hur det fungerar med styrelseförsäkringar i bostadsrätt.:10: