handdator

Visa fullständig version : Hur tänkte fullmäktigeledamöterna ?


Fredde
2008-05-14, 15:39
På stämman den 26 april så fick ordf.Alf Gustavsson och VD Lars Danielsson inte ansvarsfrihet bland annat för det avtal som dessa båda herrar tillsammans tecknat. Revisor Peter Sjöberg förordade dock att båda skulle få ansvarsfrihet men detta till trots så blev beslutet alltså icke ansvarsfrihet.

Det är därför med stor förvåning man på samma stämma den 5 maj avslår en motion ( nr 36 ) som kräver att avtalet skall offentliggöras.
Hur kan man den ena dagen inte bevilja ansvarsfrihet och den andra dagen inte vilja att avtalet som orsakat detta beslut skall publiceras ?
Stämman bifaller alltså styrelsens förslag , ett förslag som inte med ett ord berör motionärens yrkande ! Häpnadsväckande !

Detta beslut av fullmäktigeledamöterna innebär alltså att medlemmarna i
HSB Malmö inte får se det avtal som ligger till grund för beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet.
Man har alltså röstat utan att själv ha sett detta dokument. Hur tänker beslutsfattarna ?

Att styrelsen inte vill att avtalet skall offentliggöras visar väl med all önskvärd tydlighet att någon öppenhet inte skall gälla i HSB Malmö.
Vad kan de i styrelsen nyinvalda tre personerna ha för åsikt ? Fortsättning följer.