handdator

Visa fullständig version : Väcka åtal mot styrelse


Bjurre
2010-10-27, 10:43
Vår gamla styrelse har fattat olika beslut som starkt kan ifrågasättas.
1: Anläggande av ny park till en kostnad av ca 1,5 miljoner kronor.
Vid en stämma bestämdes att en arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram idéer till hur ett ängsområde ska kunna utvecklas så det kan användas av samtliga medlemmar. Denna arbetsgrupp ska, eftersom beslutet togs på en stämma, återkoppla sina idéer på nästkommande stämma. Den dåvarande styrelsen tyckte att detta var en dålig idé att låta medlemmarna rösta på olika idéer, så de krävde att arbetsgruppen rapporterade direkt till styrelsen så de kunde fatta besluten. Kan tilläggas att inget av de förslag som arbetsgruppen tog fram verkställdes, bara de förslag som styrelsen själva kom fram till (utan medlemmarnas vetskap eller chans att påverka). Enligt Bostadsrättslagen 9 kap 15 § så får beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En advokat jag varit i kontakt med håller med om att styrelsen kraftigt överskridit sina befogenheter. De fick ej ansvarsfrihet för denna åtgärd.

2: Precis före årsstämman, där den gamla styrelsen fick avgå, hade de fattat ett beslut om att tilläggsisolera samtliga vindar på husen till en kostnad på ca 1 miljon kronor. Eftersom detta fattades bara några dagar innan stämman så visste vi medlemmar inte någonting om detta, eller fick inte veta, när den gamla styrelsen avgick. Även här anser jag att detta är ett brott mot Bostadsrättslagen 9 kap 15 § eftersom husen ej har haft någon tilläggsisolering sedan tidigare, det finns inte heller någonting i underhållsplanen som säger att husen ska tilläggsisoleras.
Kan de ställas till ansvar för detta nu i efterhand?

Låter detta som om jag skulle kunna göra en stämning mot den gamla styrelsen?

Vet någon hur man ska göra för att väcka åtal mot den gamla styrelsen och vad kostnaden kan bli? Vem ska betala för kalaset?

Sandlådan
2010-10-27, 14:54
Vår gamla styrelse har fattat olika beslut som starkt kan ifrågasättas.
1: Anläggande av ny park till en kostnad av ca 1,5 miljoner kronor.
Vid en stämma bestämdes att en arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram idéer till hur ett ängsområde ska kunna utvecklas så det kan användas av samtliga medlemmar. Denna arbetsgrupp ska, eftersom beslutet togs på en stämma, återkoppla sina idéer på nästkommande stämma. Den dåvarande styrelsen tyckte att detta var en dålig idé att låta medlemmarna rösta på olika idéer, så de krävde att arbetsgruppen rapporterade direkt till styrelsen så de kunde fatta besluten. Kan tilläggas att inget av de förslag som arbetsgruppen tog fram verkställdes, bara de förslag som styrelsen själva kom fram till (utan medlemmarnas vetskap eller chans att påverka). Enligt Bostadsrättslagen 9 kap 15 § så får beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En advokat jag varit i kontakt med håller med om att styrelsen kraftigt överskridit sina befogenheter. De fick ej ansvarsfrihet för denna åtgärd.

Ja, det går att ställa styrelsen till svars för detta i efterhand eftersom stämman inte beviljat styrelsen ansvarsfrihet.
Styrelsen för en brf sitter på personligt ansvar, dvs de kan göra personligt betalningsansvariga för de beslut de fattar.

Som advokaten sagt är det rätt givet att styrelsen kraftigt överstigit sina befogenheter. Eftersom styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet är det fritt fram att stämma den gamla styrelsen på kostnaderna för parken och kräva att de betalar 1,5 miljoner kr ur egen ficka till föreningen.

En stämning kan antingen lämnas in av föreningen eller av en enskild medlem.
Det kostar 450 kr att ansöka om stämning hos tingsrätten.
Det är omöjligt att säga hur mycket det kan kosta förutom ansökningsavgiften om advokat anlitas.

2: Precis före årsstämman, där den gamla styrelsen fick avgå, hade de fattat ett beslut om att tilläggsisolera samtliga vindar på husen till en kostnad på ca 1 miljon kronor. Eftersom detta fattades bara några dagar innan stämman så visste vi medlemmar inte någonting om detta, eller fick inte veta, när den gamla styrelsen avgick. Även här anser jag att detta är ett brott mot Bostadsrättslagen 9 kap 15 § eftersom husen ej har haft någon tilläggsisolering sedan tidigare, det finns inte heller någonting i underhållsplanen som säger att husen ska tilläggsisoleras.
Kan de ställas till ansvar för detta nu i efterhand?

Javisst. Se bara till att styrelsen inte får ansvarsfrihet vid nästa stämma så är det möjligt att ställa styrelsen till ansvar.
Jag vet inte om styrelsen har rätt eller inte att fatta beslut om tilläggsisolering utan att först ha fått ett stämmobeslut, men det vet säkert någon annan här.

Jag tycker att det är jätteviktigt att ni medlemmar tydligt sätter ner foten i er förening och visar att det inte är acceptabelt att styrelsen agerar självsvåldigt gång på gång. Vem vet var det slutar annars?

Vet någon hur man ska göra för att väcka åtal mot den gamla styrelsen och vad kostnaden kan bli? Vem ska betala för kalaset?

Åtal kan bara väckas om styrelsen har gjort något brottsligt och då måste ni först göra en polisanmälan. Åtal väcks av åklagare så det kommer i så fall inte kosta föreningen någonting.

totiki
2010-10-27, 17:02
Vill återigen göra er uppmärksamma på det tillägg till fastighetsförsäkringen som heter styrelseansvarsförsäkring. Har sådan tecknats kommer det ändå att bli föreningen och dess medlemmar som får betala eventuella skadestånd genom försäkringen.

Att försöka utkräva hämnd genom åtal är bara korkat och barnsligt. Det enda vuxna tillvägagångssättet är att se till att missförhållanden inte uppstår. Det gör man genom att ställa sin kunskap och sitt arbete till föreningens bästa och förfogande.

Sandlådan
2010-10-27, 18:04
Vill återigen göra er uppmärksamma på det tillägg till fastighetsförsäkringen som heter styrelseansvarsförsäkring. Har sådan tecknats kommer det ändå att bli föreningen och dess medlemmar som får betala eventuella skadestånd genom försäkringen.

Ja, det är sant att det brukar finnas en ansvarsförsäkring för styrelsen.
Menar du verkligen att om det finns en sådan försäkring så är den meningslös?
Kommer försäkringsbolaget att kräva att föreningen betalar tillbaka ev. försäkringsutbetalningar till försäkringsbolaget, eller vad?


Att försöka utkräva hämnd genom åtal är bara korkat och barnsligt. Det enda vuxna tillvägagångssättet är att se till att missförhållanden inte uppstår. Det gör man genom att ställa sin kunskap och sitt arbete till föreningens bästa och förfogande.

Jag tycker varken att det är korkat eller barnsligt att inte acceptera att en styrelse i strid mot lagar och stadgar fattar beslut som kostar föreningen miljonbelopp. Om styrelsens ansvar kan man läsa här:

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619&highlight=personligt+ansvar

Självklart är det idealet att missförhållanden aldrig uppstår, men om de som i det här fallet redan har uppstått vad ska man då göra?
Se glad ut och betala när månadsavgiften höjs gång på gång?

Bjurre
2010-10-27, 18:04
Varför vill jag då göra detta? Jo nu ligger till så här: Jag ingår i den nya styrelsen, den tillkom efter det att den gamla fått kritik och bestämt sig för att avgå. Nu har det framkommit att den gamla styrelsen hållit "hemliga" möten för att återta "maktkontrollen" i föreningen, vilket inte är bra eftersom de inte vill göra övriga medlemmar delaktiga i beslut och ej ha någon som helst insyn i styrelsens arbete. Den styrelse som jag ingår i, den nya, har ökat insynen i vårt arbete samt skapat en ny hemsida där alla pågående ärenden (förutom de som är känsliga för föreningen eller privatperson) som styrelsen arbetar med finns tillgängliga för medlemmarna. Denna "demokrati" vill inte den gamla styrelsen ha. Vad vi nu vill göra är att få övriga medlemmar uppmärksamma på att det finns personer som bryr sig om föreningen samt är beredda att visa att lagar är till att följas, för medlemmarnas skull.

Sandlådan
2010-10-27, 18:17
Varför vill jag då göra detta? Jo nu ligger till så här: Jag ingår i den nya styrelsen, den tillkom efter det att den gamla fått kritik och bestämt sig för att avgå. Nu har det framkommit att den gamla styrelsen hållit "hemliga" möten för att återta "maktkontrollen" i föreningen, vilket inte är bra eftersom de inte vill göra övriga medlemmar delaktiga i beslut och ej ha någon som helst insyn i styrelsens arbete. Den styrelse som jag ingår i, den nya, har ökat insynen i vårt arbete samt skapat en ny hemsida där alla pågående ärenden (förutom de som är känsliga för föreningen eller privatperson) som styrelsen arbetar med finns tillgängliga för medlemmarna. Denna "demokrati" vill inte den gamla styrelsen ha. Vad vi nu vill göra är att få övriga medlemmar uppmärksamma på att det finns personer som bryr sig om föreningen samt är beredda att visa att lagar är till att följas, för medlemmarnas skull.

Det är jättebra att den nya styrelsen bryter med gamla tider och tydligt visar medlemmerna hur de vill att föreningen ska skötas. Öppenhet och insyn är mycket viktigt och motverkar maktmissbruk.
Att agera mot den gamla styrelsen tycker jag kan vara befogat i ert läge, bara för att tydligt markera att detta var inte ok.

När det gäller den gamla styrelsen så undrar jag över deras motiv till att försöka få tillbaka makten i föreningen. Handlar det bara om maktlystenhet eller myglade de och tillskansade de sig otillåtna förmåner när de satt i styrelsen själva?

totiki
2010-10-27, 20:22
Ja, det är sant att det brukar finnas en ansvarsförsäkring för styrelsen.
Menar du verkligen att om det finns en sådan försäkring så är den meningslös?
Kommer försäkringsbolaget att kräva att föreningen betalar tillbaka ev. försäkringsutbetalningar till försäkringsbolaget, eller vad?

Jag tycker varken att det är korkat eller barnsligt att inte acceptera att en styrelse i strid mot lagar och stadgar fattar beslut som kostar föreningen miljonbelopp. Om styrelsens ansvar kan man läsa här:

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619&highlight=personligt+ansvar

Självklart är det idealet att missförhållanden aldrig uppstår, men om de som i det här fallet redan har uppstått vad ska man då göra?
Se glad ut och betala när månadsavgiften höjs gång på gång?

Jag menar inte att försäkringen är meningslös. Meningslöst är att driva frågan mot ett försäkringsbolag. För det är i realiteten vad som kommer att uppstå.

Korkat och barnsligt är i första hand att kräva hämnd. Det som uppstår är föreningen oftast lika medverkande i, genom sin frånvaro av engagemang.

Ja, vad skall man göra? Driva en process mot ett försäkringsbolag i 5 år och förlora och betala rättegångskostnaderna? Är det en bra idé? Det blir en kostnad för medlemmarna hur det än går. Även om man skulle vinna.

Bjurre
2010-10-27, 22:03
Satt på föreningens kontor nu ikväll och gick igenom alla försäkringspapper. Det finns ingen ansvarsfrihetsförsäkring för styrelsen tecknad med försäkringsbolaget. Jag, med flera, vill inte heller kräva hela styrelsen att betala tillbaka alla pengarna, vilket vore lite väl brutalt. Eftersom den gamla styrelsen på nytt försöker att mobilisera sina styrkor, med sina forna soldater, så kommer de även denna gång gå över lik för att få sin vilja igenom. De har tidigare lyckats bra genom hot och total tystnad hålla övriga medlemmar i schakt. Jag, och några till, vill då verkställa den möjlighet att göra en anmälan som vi fick när vi ej gav dem ansvarsfrihet vid förra stämman. Vårt mål är att se till att den gamla styrelsen får ta ansvar för sina handlingar och förtroendevalda får inte ha något som kan äventyra föreningen i brottsregistret. Som sagt, vi är inte ute efter pengar. Vi är ute efter att se till att vår brf mår bra, att medlemmarna har förtroende för styrelsen samt att de vet att de alla kan och får vara delaktiga i alla beslut som rör deras ekonomi.

totiki
2010-10-27, 22:32
Det tycker jag låter som en bra målsättning Bjurre.
Det viktigaste är ju att se till att fortsättningen på föreningens historia går i en helt annan anda än tidigare.

Sandlådan
2010-10-27, 22:53
Jag, med flera, vill inte heller kräva hela styrelsen att betala tillbaka alla pengarna, vilket vore lite väl brutalt.

Som du har beskrivit det har föreningen inte lidit någon ekonomisk skada när det gäller anläggandet av den nya parken. Föreningen ville ju att parken skulle anläggas även om nu besluten inte fattades på korrekt sätt.
Jag håller helt med om att det är väl brutalt att stämma den gamla styrelsen och kräva dem på pengar. Ni vill ju ha en glad och harmonisk förening och processer gör ingen glad.

Jag, och några till, vill då verkställa den möjlighet att göra en anmälan som vi fick när vi ej gav dem ansvarsfrihet vid förra stämman. Vårt mål är att se till att den gamla styrelsen får ta ansvar för sina handlingar och förtroendevalda får inte ha något som kan äventyra föreningen i brottsregistret. Som sagt, vi är inte ute efter pengar.

Tyvärr är det så att det inte är kriminellt att bryta mot bostadsrätts-lagstiftningen (BRL) . Det går inte att åtala någon för brott mot BRL. Om styrelsen enbart brutit mot BRL kan de aldrig hamna i brottsregistret.

Bostadsrättslagen tillhör civilrätten och det enda sätt att rättsligt, alltså via domstol, få den gamla styrelsen att ta ansvar för sina handlingar är att stämma dem och begära skadestånd, alltså kräva dem på pengar.

Den enda möjlighet ni har att se till att den gamla styrelsen om ni inte vill stämma dem är som jag ser det att ni kan polisanmäla dem för t ex trolöshet mot huvudman eller något annat brottsligt som faller under allmänt åtal.

Så vad är det ni vill?
Vad betyder att "den gamla styrelsen får ta ansvar för sina handlingar" för dig?

Skulle det kunna räcka med att de hålls utanför styrelsen i fortsättningen?
Skulle en ursäkt från den gamla styrelsen kunna räcka?

Bjurre
2010-10-28, 00:07
Visst skulle en ursäkt godtas, men enligt min erfarenhet så betyder inte det ett smack för den tidigare styrelsen. För dem är de bara ord utan mening. Visst skulle man kunna göra en polisanmälan och kräva dem på en summa pengar, men även kunna gå med på en förlikning. Denna förlikning skulle skulle till exempel vara att ingen av de gamla styrelsemedlemmarna får utöva något förtroendeuppdrag i vår bostadsrättsförening. Bara en tanke. Föreningen har lidit ekonomisk skada. Vi var tidigare en mycket välmående förening, vilket drastiskt ändrades pga tveksamma beslut av den gamla styrelsen, vilka ej togs upp på någon stämma.
Med formuleringen "den gamla styrelsen får ta ansvar för sina handlingar" menar jag att de inte ska ta beslut inom styrelsen som egentligen, i laga ordning, ska fattas på en stämma. Många beslut som den gamla styrelsen fattat har medlemmarna inte haft någon som helst chans att påverka, stora och kostsamma beslut. Med en stämning så sätter man ner foten och verkligen visar att man inte godtar vad som helst, det är medlemmarnas personliga ekonomi det handlar om. Tyvärr tror jag faktiskt att detta är det enda som biter i detta fall. Beklagligt men sant.

Gusten
2010-10-28, 11:46
Om föreningen lidit ekonomisk skada så kan de gamla
styrelseledamöterna vara skadeståndsskyldiga gentemot föreningen.
Föreningen kan i så fall väcka en skadeståndstalan mot de tidigare
styrelseledamöterna. Om ett skadeståndskrav bifalles av domstol
blir ledamöterna personligen betalningsskyldiga, eller så får föreningen
ersättning från styrelseansvarsförsäkringen om sådan finns.
Fast en skadeståndsprocess är förstås riskabel för föreningen med de
rättegångskostnader man riskerar om föreningen skulle förlora målet.

tette
2010-10-28, 12:32
"Tyvärr är det så att det inte är kriminellt att bryta mot bostadsrätts-lagstiftningen (BRL) . Det går inte att åtala någon för brott mot BRL. Om styrelsen enbart brutit mot BRL kan de aldrig hamna i brottsregistret.!

Jag förstår inte detta, inte kriminellt?

Om de anmäls för förseelse som "trolöshet som huvudman" det vill säga mot medlemmarna och bli dömda fördetta kan de få fängelse eller böter och hamnar väl då i brottsregistret?

Och förseelsen blir brott mot bostadsrättslagen.

Bjurre
2010-10-28, 14:12
Självklart har föreningen lidit ekonomisk skada. Den gamla styrelsen har tagit beslut på åtgärder som kostat föreningen 2,5 miljoner kronor, vilket har lett till att vi i den nya styrelsen varit tvingade att göra stora omprioriteringar.
När det gäller anläggande av parken så var majoriteten eniga om att något borde göras, men inte hur. Stämman tillsatte därför en arbetsgrupp som skulle ta fram förslag, genom att samla information och önskemål hos medlemmarna. De skulle även ta fram olika kostnadsförslag på de olika åtgärderna och önskemålen. Inget av detta gjordes enligt krav från styrelsen. De få förslagen som arbetsgruppen kom med skulle, enligt krav från styrelsen, endast stanna hos styrelsen. Styrelsen avskrev de få förslag som arbetsgruppen lagt fram och tog fram en egen detaljplan på hur ängen skulle utformas, så den blev som de själva ville. Nu tog det hus i h-e bland några medlemmar som tidigare kritiserat styrelsen och krävde att få se hur ärendet behandlats, vilket de självklart inte fick. Dessa medlemmar, som var minoritet, gav inte styrelsen ansvarsfrihet i ärendet gällande anläggande av parken. Styrelsen, som anade att deras korthus höll på att rasa, valde att avgå på stämman och nyval av samtliga platser utlystes.
När stämman får vi i den nya styrelsen veta under vårt konstituerande möte att den gamla styrelsen beslutat om tilläggsisolering, detta bara några dagar innan stämman. Denna information var helt ny för både oss i den nya styrelsen och för medlemmarna i föreningen. Det fanns här misstankar om, pga att stämman flyttats fram utan egentlig orsak, att den gamla styrelsen ville få allt på plats innan de avgick. Detta är dock bara spekulationer från vissa medlemmar, men jag själv tycker också att det inte låter helt omöjligt nu när jag vet hur beslut har tagits tidigare.
Idag ringde jag en advokat som är speciallist på föreningsjuridik, han ansåg att ärendet med tilläggsisoleringen skötts på ett mycket dåligt sätt och att här finns en stor chans att vinna ett mål gällande trolöshet mot huvudman. Enligt advokaten så var även turerna gällande parken också ett trolöshet mot huvudman eftersom man gått emot stämman och vad som beslutades där. Han ansåg att dessa två, parken och tilläggsisoleringen, tillsammans är ett starkt skäl till att göra en polisanmälan. Vilket skadeståndskrav man vill ha kan man enligt honom göra upp på förhand med åklagaren, man kan även gå med på en förlikning på något sätt där vi tillsammans med åklagaren kommer fram till en bra lösning. Enligt advokaten så sitter vi på triumfkorten i detta läge och borde inte kunna förlora målet.

totiki
2010-10-28, 14:28
Det är bra att kolla gamla mål som är snarlika och hur utgången blivit då. Även advokaten är en intressent.

clabbe
2010-10-28, 14:46
Men har beslutet om tilläggisolering genomförts?
Ett så färskt beslut kanske kunde ha upphävts av en ny styrelse? För ni försöker väl begränsa skadan, det tycker jag ingår i er vårdplikt.

Bjurre
2010-10-28, 19:05
Men har beslutet om tilläggisolering genomförts?
Ett så färskt beslut kanske kunde ha upphävts av en ny styrelse? För ni försöker väl begränsa skadan, det tycker jag ingår i er vårdplikt.
Det försökte vi göra vid det konstituerande styrelsemötet, men kontraktet med entreprenören var redan tecknat. Kontraktsbrott, med allt det kan innebära, vore inte en bra start för oss i den nya styrelsen. Vi ansåg att vi får nog ta den här smällen istället för att få betala pengar för ingenting alls. Vi var självklart mycket irriterade över att den gamla styrelsen inte kunde vänta med beslutet tills stämman var avklarad.

kluringen
2010-10-28, 19:47
Det kan vara värt ett försök att höra med entreprenören hur de ställer sig. Har de mycket att göra kanske de går med på att ni backar ur avtalet mot en mindre summa.

Bjurre
2010-10-28, 21:40
Det kan vara värt ett försök att höra med entreprenören hur de ställer sig. Har de mycket att göra kanske de går med på att ni backar ur avtalet mot en mindre summa.

Tyvärr, det går inte tack vare att arbetet redan är igång. Vi hörde med entreprenören, men han var inte intresserad av att backa ur då han tackat nej till flera andra arbeten. Man får ändå sätta sig in i hans situation, det är ett stort arbete med bra betalt. Han handlar ju i god tro eftersom han självklart inte har en aning om att beslutet om upphandlingen inte togs på ett korrekt sätt inom föreningen. Vi gjorde i alla fall ett försök.

Trötter
2010-10-29, 00:19
Att en styrelse frångår stämmobeslut och fattar beslut som strider mot stämmans mening kan kosta styrelsen eller enskilda ledamöter mycket pengar. Att stoppa en entreprenad för att styrelsen har brutit mot stämmans vilja är enligt mig nödvändigt. Att en stoppad entreprenad kostar föreningen pengar är helt acceptabelt och en eventuell kostnad bör regleras genom en stämning av de som fattat beslutet att frångå stämmans mening.

I min förening har styrelsen frångått ett beslut vid stämma och anlitat en inkompetent byggkonsult. styrelsen har även förhalat den utredning som ska ligga till grund för en stämning av beslutande ledamöter inom styrelsen. Alla sådana här händelser kostar pengar och tid för de medlemmar som engagerar sig i brister inom amatörstyrelser i föreningar i vårt avlånga land.

Som det framgår av tråden i inlägg 3 av totiki och som gör tolkningen att det skulle handla om hämnd, jag ser det inte detta som hämnd. Att en styrelse begår allvarliga ekonomiska överträdelser som samtidigt strider mot tidigare stämmobeslut, bör beivras.

Hur detta ärendet ska skötas är inte lätt att svara på men en ide´är att tillsätta en utredning och se på hur stor den fysiska och ekonomiska skada är. Ur detta bör föreningen fatta beslut om hur ärendet ska hanteras, ex att marken återställs och att styrelseledamöter som har fattat beslutet ersätter föreningen ekonomiskt för hela skadan.

Sandlådan
2010-10-29, 13:47
"Tyvärr är det så att det inte är kriminellt att bryta mot bostadsrätts-lagstiftningen (BRL) . Det går inte att åtala någon för brott mot BRL. Om styrelsen enbart brutit mot BRL kan de aldrig hamna i brottsregistret.!

Jag förstår inte detta, inte kriminellt?

Om de anmäls för förseelse som "trolöshet som huvudman" det vill säga mot medlemmarna och bli dömda fördetta kan de få fängelse eller böter och hamnar väl då i brottsregistret?

Och förseelsen blir brott mot bostadsrättslagen.

Trolöshet mot huvudman är ett brott och den lag som gäller är Brottsbalken 10 kap. Om förskingring och annan trolöshet,
närmare bestämt 5 paragrafen:


§5 Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd med straff enligt 1--3 §§.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art. Lag (1986:123).


Brottet, trolöshet mot huvudman, betyder att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter mm eller då man fått i uppgift att övervaka skötseln av sådan uppgift och missbruk innebär skada för huvudmannen.

Man kan dömas till böter eller fängelse.

Det är alltså inte Bostadsrättslagen utan Brottsbalken som gäller när det blir fråga om trolöshet mot huvudman.
Det är kriminellt att bryta mot Brottsbalken. Det är inte kriminellt att bryta mot Bostadsrättslagen.

totiki
2010-10-29, 13:55
Fast om ingen åklagare vill ta upp det. Förundersökningen läggs ner innan den startat. Hur långt kommer man då?
Det är svårt att få till även när det gäller statliga eller kommunala medel, kan man se i media. Det är bra ifall det finns en tidigare dom som gått föreningens väg. Finns det inte det blir situationen genast så mycket knivigare.

Sandlådan
2010-10-29, 14:07
Fast om ingen åklagare vill ta upp det. Förundersökningen läggs ner innan den startat. Hur långt kommer man då?
Det är svårt att få till även när det gäller statliga eller kommunala medel, kan man se i media. Det är bra ifall det finns en tidigare dom som gått föreningens väg. Finns det inte det blir situationen genast så mycket knivigare.


Ja, detta är jag väl medveten om. Att ha rätt och att få rätt är inte samma sak, tyvärr.
Polisen är inte särskilt pigga på att utreda trolöshet mot huvudmananmälningar. Ofta läggs anmälan ned.
Förmodligen saknar polisen resurser och kunskap när det gäller dessa brott.

Kanske har Bjurre och hans förening ett case här. Någon gång ska ju vara den första när det gäller att få fällande domar...

En annan väg är ju att helt enkelt strunta i att försöka få den gamla styrelsen fälld för något brott och hamna i kriminalregistret och i stället sikta in sig på att stämma gamla styrelsen och genom en civilprocess klämma dem på så mycket pengar det går...

totiki
2010-10-29, 14:54
Bjurre, jag vill inte ge något råd alls vad det gäller den gamla styrelsen. Gör som ni finner bäst själva.

Det blir nog en hel del arbete med att få föreningen på rätt köl igen, bara det. Och det är nog prio # 1, anser jag. Försök använda situationen som uppstått till att upparbeta ett större engagemang bland medlemmarna. Arbetsgrupper o s v. Då kanske ni kan få ut något lite gott av situationen till slut.

Bjurre
2010-10-30, 22:41
Tack alla för ert engagemang i min fråga. Vi får se vad som händer, det blir väl en diskussion med övriga "upprörda". Jo prio ett är att få föreningen på rätt köl, med en bra sammansättning av personer i styrelsen. Vi har redan nu, på endast ett par månader, hunnit att gå igenom vår ekonomiska situation och gjort omprioriteringar som genererat i en bättre ekonomi utan hyreshöjningar. Detta utan att göra avkall på standard och skötsel av föreningens fastigheter. Vi har ökat insynen i styrelsens arbete samt välkomnat förslag och idéer från medlemmarna för att få en så stabil och trevlig brf som möjligt. Jag hoppas verkligen att vårt arbete och öppenhet gör att fler känner att de har möjlighet att påverka samt känner att de har ett förtroende för oss i styrelsen. Styrelsearbete är inte lätt, det vet jag nu. Men använder man sunt förnuft, ärlighet och vet vad Bostadsrättslagen samt Lagen ekonomisk förening säger om olika saker, så kommer man långt. Just lagtexterna ligger framme vid varje styrelsemöte om vi skulle bli osäkra på något. Man vill ju inte göra samma misstag som den gamla styrelsen. Tack än en gång!

Dido
2010-11-16, 12:53
Vi har flera allvarliga oegentligheter i vår förening på grund av en styrelse som är nonchalant och inte insett allvaret i de fel de begått. Det gäller bland annat protester som inte protokollförts, trots att justerare intygat att den juridiska handlingen är korrekt! Styrelsen drivs av en enveten ordförande som drar de andra i ledband, inklusive ombildaren som fortfarande är juridisk rådgivare (ett år gratis efter tillträdet...) och den ekonomiska förvaltaren som på inrådan av ordförande tex flyttat kostnader från januari 2010 till bokslutet 2009 för att, som ordföranden uttryckte det "vara lite smart" och dra fördelar av den utgående momsen. Enligt min erfarenhet är detta ett bokföringsbrott - vi är en oäkta förening som taxerar som ett AB.

Upphandlingen
I januari drabbades vår fastighet av vattenskador. Tre lägenheter (inkl. vår) fick betydande skador. Styrelsen gjorde ingenting under hela våren och sommaren. Ingen information alls gick ut till medlemmarna. I oktober kallade styrelsen till extrastämma för att medlemmarna skulle rösta om färgen på fönstersnickerierna. Då presenterades också den projektledare/tekniska förvaltare som är ansvarig för hela renoveringen som inkluderar tak-, fasader- och lägenhetsrenoveringarna. Byggnadsställningen restes när regnen startade i oktober. Alla skador som torkat under sommaren, blev våta igen. Arbetet startade nu i november. Men inte med taket som vi trodde, utan med fönstermålningen utvändigt. Detta resulterade i att det snöblandade regnet som kom första veckan i november, läckte in genom yttertaket, vidare ner genom vindsförråd och isolering och förstörde ytterligare ett tak i ett av våra två skadade rum.

Inga svar
Styrelsen svarade inte på någon av alla mina frågor om upphandlingen. Det de skrev var enbart att de "i dagsläget inte kan bedöma eventuell kompensation". De skyller också det 11 månader långa stilleståndet på en projektledare som inte höll vad han lovade! Jag misstänker att styrelsen inte tagit in några offerter utan valt första bästa (en rekommendation av den ekonomiske förvaltaren!) för att de var så sent ute!

Ändrings- och tilläggsarbeten
Hittills har styrelsens val av fastighetsförvaltare för samtliga arbeten fördyrat omkostnaderna för medlemmarna, dels genom ytterligare vattenskador i vårt innertak som är en skada vi känner till. Vad som för övrigt skett och ev. fördyrar arbetet, vet vi inte. De facto att hela arbetet förlagt till vintersäsongen är en fördyrande omständighet i sig. Förvaltaren sa att om det blir för kallt, värmer de ställningen med gasol! Inga kostnader har presenterats. Inte heller budget för samtliga arbeten, kostnader för lokalhyresgästernas inkomstbortfall etc. Just nu töms de två vindsförråden där vattnet läckt in. Isolering och sand ska tas bort för att bjälklaget ska kunna torkas med värmeplattor - som drar enormt mycket el! Något som inte ingick i upphandlingen.

Hyresvärdens ansvar
Vi har också två hyresrätter i fastigheten som inte fanns upptagna på skadelistan när entreprenaden startade. Nu har det visat det sig att en av dem har vattenskador i sin lägenhet. Hos den andra hyresgästen har ingen besiktning skett ännu, sannolikheten att även den lägenheten är skadad är stor då den ligger högst upp intill vår, vägg i vägg med rummet som fått taket genomvått.
Styrelsen har undvikit bemöta oss i frågan om kostnaderna för ett annat boende under tiden vårt hem är en byggarbetsplats. Vi väntar nu på en arbetsplan med tidsangivelser från förvaltaren. Det var sagt att arbetet ska vara färdigställt till jul, vilket inte kommer att ske.

Mögel
I två av lägenheterna är skadorna så omfattande att det blivit mögel i väggarna under tiden januari-november, dessa medlemmar har haft svårt att andas men trots detta inte klagat hos styrelsen.

Jäv?
Ordföranden har påstått att det finns skador i hennes lägenhet också men förbjudit entreprenörerna att knacka ner puts och enbart krävt ommålning och omtapetsering, utan att någon fuktmätning har gjorts.
Ordföranden har även gjort en "deal" med byggarbetarna som ska renovera hennes lägenhet i samband med fastighetsarbetet. Är detta korrekt?

Byggherre
En av våra lokalhyresgäster hyr ett helt våningsplan. Styrelsen har även sagt ja till att vara byggherre för deras omfattande renovering. Här ska samma förvaltare ansvara för bygget och min fråga är om det kan anses korrekt att en och samma person har ansvar för alla inblandade entrepenörer? Om ingen offertförfrågan gjorts, är det fritt fram för den personen att sätta priser och styra upphandlingen i sin tur? Och hur påverkar det föreningens ekonomi?


Vi har många äldre i vår lilla förening och de flesta vill inte "bråka" och tycker att vi ska vara "glada" för att vi äntligen fick köpa vårt hus...

Jag tar tacksamt emot råd, synpunkter och förslag från er som har mer erfarenhet. Även rekommendation till en god jurist som vi kan anlita för att rädda det som räddas kan?