handdator

Visa fullständig version : Inga årsmöten eller årsredovisningar!


Mr Magoo
2010-10-26, 19:46
:13:Vår brf förening bildades 2008-01-07, sitter en interimsstyrelse som inte haft några årsmöten, inte presenterat årsredovisningar, budget, underhållsplan mm. I styrelsen sitter en representant från Riksbyggen som förvaltar föreningen med externa revisorer. Vi har hyresgäster som står som ägare på sina lägenheter? en riktig soppa! Vi kommer att vända oss till länsstyrelsen för att få till ett möte och kunna välja en egen styrelse, vad bör vi göra mer?

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

tette
2010-10-26, 20:19
skriv till tidningar, så att fler får veta vilken vilda västern som råder för många bostadsrättshavare.

Tyvärr verkar det inte finnas några journalister som har någon koll i branchen.
Om det inte är någon "höjdare" som fixar en lägenhet enligt nepotismens regler.

Trötter
2010-10-26, 23:51
Oj att bostadsrätts branschen är besynnerlig är inget nytt. Detta är ett bevis på hur korrupt och vidrigt organisationerna sköter medlems föreningar.

Angående ert problem.

Att vända sig till Länsstyrelsen behöver inte vara nödvändigt i detta läget. Jag skulle rekommendera er, att skriftligen begära en extra stämman där en ny styrelse väljs och att medlemmarna utser en revisor. Att inte hålla stämma strider mot Föreningslagen kap 7 § 4. Att inte upprätta en årsredovisning som presenteras och fastslås på stämma anses som bokföringsbrott och överträdelser mot föreningslagen. Det kan finnas anledning även att vända sig till domstol för en stämningsansökan för brott mot föreningsstadgan.

Om ni kan samla 10 % av medlemmarna i föreningen förlagsandelar har ni möjlighet att tvinga styrelsen till att hålla stämma. Det är viktigt att ni även redovisar vad som ska fram på stämman. Ni kan författa den dagordning som ska följa med kallelsen till denna stämma. För att utröna om styrelsen som sitter i dag har agerat på ett korrekt sätt, där har ni möjlighet vid stämman att på kalla särskild granskning av föreningen. Se länk http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865

totiki
2010-10-27, 09:53
Ligger mycket i vad Trötter säger här. Men för att gå den vägen eller genom Länsstyrelsen måste ni göra ett förberedelsearbete, så ni inte står handfallna när det blir dags.
Skapa en "skuggstyrelse" inklusive revisorer m m. Då är ni beredda att ta över när ni får utslaget. Ni lär också engagera era medlemmar så de vet hur det ligger till och vad det är ni vill göra.

Att bo i en BRF är att bli "tvångs"- föreningsmänniska, tyvärr.

Admin
2010-10-27, 10:43
Bra och viktiga tips här.

Att komma väl förberedd till extrastämman ger stora fördelar, och har man förberett nya förtroendevalda (kanske även en ny valberedning) så kan det vara guld värt.

Att förbereda medlemmarna med skriftlig och tydlig/lättförståelig information om problemen i föreningen i god tid innan stämman är också viktigt.

Om du vill kan du testa informationen till medlemmarna genom att lägga ut den här i forumet för kommentarer från oss.

Ett allmänt informationsmöte till extrastämman kan också underlätta.

Mr Magoo
2010-10-27, 18:06
Oj att bostadsrätts branschen är besynnerlig är inget nytt. Detta är ett bevis på hur korrupt och vidrigt organisationerna sköter medlems föreningar.

Angående ert problem.

Att vända sig till Länsstyrelsen behöver inte vara nödvändigt i detta läget. Jag skulle rekommendera er, att skriftligen begära en extra stämman där en ny styrelse väljs och att medlemmarna utser en revisor. Att inte hålla stämma strider mot Föreningslagen kap 7 § 4. Att inte upprätta en årsredovisning som presenteras och fastslås på stämma anses som bokföringsbrott och överträdelser mot föreningslagen. Det kan finnas anledning även att vända sig till domstol för en stämningsansökan för brott mot föreningsstadgan.

Om ni kan samla 10 % av medlemmarna i föreningen förlagsandelar har ni möjlighet att tvinga styrelsen till att hålla stämma. Det är viktigt att ni även redovisar vad som ska fram på stämman. Ni kan författa den dagordning som ska följa med kallelsen till denna stämma. För att utröna om styrelsen som sitter i dag har agerat på ett korrekt sätt, där har ni möjlighet vid stämman att på kalla särskild granskning av föreningen. Se länk http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865

Tack för dina tips, vi skickade en begäran om extrastämma enligt våra stadgar, 60 % av våra medlemmarna var på ett möte som vi själva bjudit in till och skrev under begäran. Tro det eller ej INGET SVAR!!!!

Mr Magoo
2010-10-27, 18:10
Ligger mycket i vad Trötter säger här. Men för att gå den vägen eller genom Länsstyrelsen måste ni göra ett förberedelsearbete, så ni inte står handfallna när det blir dags.
Skapa en "skuggstyrelse" inklusive revisorer m m. Då är ni beredda att ta över när ni får utslaget. Ni lär också engagera era medlemmar så de vet hur det ligger till och vad det är ni vill göra.

Att bo i en BRF är att bli "tvångs"- föreningsmänniska, tyvärr.

Tack för ditt svar, vi har bildat en grupp som jobbat med detta en tid. Vårt problem är dock att vi inte får insyn någon stans och vet inte vad som väntar.

Mr Magoo
2010-10-27, 18:12
Oj att bostadsrätts branschen är besynnerlig är inget nytt. Detta är ett bevis på hur korrupt och vidrigt organisationerna sköter medlems föreningar.

Angående ert problem.

Att vända sig till Länsstyrelsen behöver inte vara nödvändigt i detta läget. Jag skulle rekommendera er, att skriftligen begära en extra stämman där en ny styrelse väljs och att medlemmarna utser en revisor. Att inte hålla stämma strider mot Föreningslagen kap 7 § 4. Att inte upprätta en årsredovisning som presenteras och fastslås på stämma anses som bokföringsbrott och överträdelser mot föreningslagen. Det kan finnas anledning även att vända sig till domstol för en stämningsansökan för brott mot föreningsstadgan.

Om ni kan samla 10 % av medlemmarna i föreningen förlagsandelar har ni möjlighet att tvinga styrelsen till att hålla stämma. Det är viktigt att ni även redovisar vad som ska fram på stämman. Ni kan författa den dagordning som ska följa med kallelsen till denna stämma. För att utröna om styrelsen som sitter i dag har agerat på ett korrekt sätt, där har ni möjlighet vid stämman att på kalla särskild granskning av föreningen. Se länk http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865

Tack för dina tips, vi skickade en begäran om extrastämma enligt våra stadgar, 60 % av våra medlemmarna var på ett möte som vi själva bjudit in till och skrev under begäran. Tro det eller ej INGET SVAR!!!!

Mr Magoo
2010-11-05, 17:51
Hej igen!
Skickade iväg ett brev till Länsstyrelsen med "Trötters" kommentarer: att inte hålla stämma strider mot Föreningslagen kap 7 § 4. Att inte upprätta en årsredovisning som presenteras och fastslås på stämma anses som bokföringsbrott och överträdelser mot föreningslagen. Skickade en kopia av brevet till Riksbyggens representant i vår "tillfälliga styrelse". Och "plötsligt händer det" 5 dagar senare får vi en kallelse till Årsstämma!!!!!

Och "Totiki" jag lovar dig, vi skall vara förberedda!

Tack Alla