handdator

Visa fullständig version : Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna?


Admin
2008-05-14, 12:26
Som jag har nämnt innan så kommer det idag fram i SDS (http://sydsvenskan.se/lund/article322766.ece) att hela styrelsen i flera år känt till förmånerna inom HSB Skåne. Så fort det händer något inom HSB så spelar alla helt ovetandes, men så himla lätt är det inte att kunna dölja allting.

Det visar sig nu att styrelseledamöter reagerat redan 2006 när Roy Hansson hade en tjänstebil värd över 850.000 kr. Men informeras medlemmarna om detta? Svar nej! Allt går att dölja i en årsredovisning, och så gör man även i detta fall. Alla håller varandra om ryggen.

En fördel med vad som hänt inom HSB Skåne är att nu får alla svart på vitt vad jag sagt så många gånger tidigare, dvs att revisorerna inte tillför något utan de är bara en del av gänget. I praktiken kontrolleras inte särskilt mycket inom HSB av revisorerna. Varken av de förtroendevalda revisorerna som av HSB:s revisorer. Om något underligt upptäcks så informeras inte medlemmarna, utan man låter medlemmarna i HSB bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet på falska grunder.

Vi kan ju se exakt samma sak inom HSB Malmö. Revisor Peter Sjöberg från Ernst & Young har lämnat de mest hårresande förklaringar till turerna om avtalet mellan VD och styrelseordförande. Med så många frågetecken så finns det all anledning att misstänka att denna historia är långt värre än vad som framgått tidigare.

BoRevision är revisor i HSB Skåne och vi kan se att även där så anmärker revisorerna inte på någonting oavsett hur illa det är. Under våren 2007 påstås det att BoRevision tipsat en ledamot om att VD:ns avtal borde ses över! Är det så det fungerar inom HSB? Revisorn lämnar ingen rapport av sin revision med anmärkningar och PM, utan det viskas i någons öra?

Sedan har BoRevisions revisionsrapporter med kritik på lön, semesterersättning, tjänstebil och hur fakturor attesterades bara gått till Larry Andow och Roy Hansson. Hur är detta möjligt? Finns det inte en enda kompetent styrelseledamot som reagerar på någonting?

Hur kan såväl de förtroendevalda revisorerna i HSB Skåne som BoRevision gett styrelse och VD ansvarsfrihet? De har ju skrivit under en revisionsberättelse om att allt stod rätt till inom HSB Skåne!

Det duger inte att komma i efterskott och göra avbön när det läckt ut i media om vad som förekommit. Revisorerna måste naturligtvis ställas till svars för den skada de åsamkat medlemmarna!

Kan det fortsätta på det här viset med revisorer som inte gör sitt uppdrag och myglande HSB-styrelser?

Se även följande inlägg om revisorer;
Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)
Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1556)
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1554)

Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412) -

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Revisorn och styrelsemöte. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=60)
Föreningsvald revisor, vem kan bli det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=114)