handdator

Visa fullständig version : Kaos i styrelse - interimstyrelse utan beslutsrätt?


Admin
2010-10-19, 17:54
På unt.se kan man läsa i artikeln Splittrad BRF-styrelse (http://www.unt.se/uppsala/splittrad-brf-styrelse-1077964.aspx) (Brf Luthagen) om en styrelse där man inte riktigt kommer överens.
Händelseförloppet påminner om en annan aktuell tråd här i forumet, där de flesta i styrelsen hoppade av pga ordförandens agerande.

Några styrelseledamöter har hoppat av styrelsen och sedan vet man inte om den nya interimstyrelsen har beslutsrätt enligt lag. Vissa styrelseledamöter lägger skuldbördan på en av stämman invald person som de påstår inte vill "samarbeta" med de andra.

Min fråga här är vad detta innebär? Vaddå samarbeta? I en styrelse fattas besluten gemensamt. Alla behöver inte vara av samma åsikt och åsiktsfrihet råder även i en styrelse. Det är något lurt med denna anklagelse.

Den ena styrelsefalangen river ner information till medlemmarna som den andra styrelsefalangen satt upp. Man anklagar också varandra för ogiltiga extramöten.

Eftersom föreningen saknat en beslutsför styrelse har länsstyrelsen kallat till extra föreningsstämma men länsstyrelsens beslut överklagades av några boende. I september upphävdes länsstyrelsens beslut av förvaltningsrätten eftersom man inte ansåg det utrett om det fanns någon beslutsför styrelse eller inte.

Min fråga är här om detta inte är länsstyrelsens uppgift att utreda till sin klarhet om beslutsför styrelse finns eller ej?
Antingen finns det en beslutsför styrelse eller så finns det inte detta!
Hur svårt kan det vara?

Not.
Juristen Ulrika Blomqvist på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC i Stockholm, säger att hon under de senaste 20 åren enbart varit med om att länsstyrelsen kallat till stämma, max fem gånger.

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).