handdator

Visa fullständig version : Mediaskåp för TV, Internet, Tele i brf, vems ansvar?


Oskar
2010-10-17, 20:21
Vi har en medialösning med LexComhem utrustning s k mediaskåp i varje lägenhet i vår förening. Det är tre moduler för respektive del dvs TV, Internet, Telefoni. Vår styrelse anser att det är lägenhetsinnehavarens ansvar och kostnad om en modul går sönder, vilket händer. TV modulen är extra dyr ca 3000kr styck. Jag har ifrågasatt ansvaret och anser att det är föreningens ansvar och att medialösningen skall jämföras med elskåp och vatten. Har jag rätt eller? Ngn som känner till rättsfall?

tette
2010-10-17, 22:08
Hej Oskar, mycket intressant fall, och som vanligt när det gäller bostadsrätt svårt att se vad som gäller. Kan du inte ge lite mer information?

När och hur installation gjordes, (om det ingick när lägenheterna byggdes är det självklart styrelsen som skall se till att de boende får sina skåp lagade vid fel).

Om det däremot beslutats och installerats senare, har väl detta reglerats av ett stämmobeslut?

Oskar
2010-10-17, 22:45
Det är ett nybygge och LexComhem systemet installerats i samband med detta dvs som en fast installation och lösning. Personligen tycker jag att det är föreningens ansvar att de boende har fungerande mediaskåp i sina lägenheter precis som elskåp och vatten. Vet ej om det finns rättsfall hos Hyresnämnden men skall kolla upp detta.

kluringen
2010-10-17, 22:55
Har du kollat vad era stadgar säger om det?

Oskar
2010-10-18, 07:27
Det är standard stadgar så dom är inte vägledande men å andra sidan så kan man tolka in mediaskåpet som övriga delar dvs det som åligger föreningen.

Har du kollat vad era stadgar säger om det?

tette
2010-10-18, 09:21
Nedan ur bostadsrättslagen klargör att det är föreningen som ansvarar för installerade konstruktioner.

7 kap. 4§ Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995:1464).

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

Admin
2010-10-18, 09:53
Vi har en medialösning med LexComhem utrustning s k mediaskåp i varje lägenhet i vår förening.
Inte utan att man undrar varför dessa moduler går sönder. Är de av så usel kvalitet? Hur ofta händer egentligen detta? Finns det ingen granti på dessa moduler?

Det går tyvärr inte att säga med säkerhet vems ansvar denna LexCom Home-lösning ligger under. Det skulle definierats i stadgarna. Du har inte fyllt i din profil, men med t.ex. HSBs normalstadgar så ansvarar föreningen för själva dataledningarna som föreningen installerat. Här pratar vi emellertid om moduler i ett skåp för hemnätverk, vilket skulle kunna jämföras med proppskåpet/elcentralen som varje bostadsrättshavare ansvarar för och som är bostadsrättshavarens ansvar även om föreningen installerat detta.

Har sedan föreningen haft en policy från start att var och en ansvarar för mediaskåpen så har det också blivit en praxis som inte går att avvika från.

Det lutar alltså mot att styrelsen har rätt, men den stora missen här är att föreningen inte reglerat detta i stadgarna. Kan var lämpligt att föreningen ser över stadgarna i sin helhet och ta med en reglering om mediaskåpen.

Oskar
2010-10-18, 10:54
Tack för utförligt svar. Det är en privat brf, fastigheterna byggda av JM. Vi har även moderna proppskåp dvs auto/snabbswitchar och jag antar att föreningen ansvarar även för dessa. Styrelsen har gjort en tolkning som jag tycker är felaktig och ja, modulerna går sönder titt som tätt och kostar en hel del. Om jag minns rätt så tolkar dom även in att det dragna nätverkets ledningar även är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Inte utan att man undrar varför dessa moduler går sönder. Är de av så usel kvalitet? Hur ofta händer egentligen detta? Finns det ingen granti på dessa moduler?

Det går tyvärr inte att säga med säkerhet vems ansvar denna LexCom Home-lösning ligger under. Det skulle definierats i stadgarna. Du har inte fyllt i din profil, men med t.ex. HSBs normalstadgar så ansvarar föreningen för själva dataledningarna som föreningen installerat. Här pratar vi emellertid om moduler i ett skåp för hemnätverk, vilket skulle kunna jämföras med proppskåpet/elcentralen som varje bostadsrättshavare ansvarar för och som är bostadsrättshavarens ansvar även om föreningen installerat detta.

Har sedan föreningen haft en policy från start att var och en ansvarar för mediaskåpen så har det också blivit en praxis som inte går att avvika från.

Det lutar alltså mot att styrelsen har rätt, men den stora missen här är att föreningen inte reglerat detta i stadgarna. Kan var lämpligt att föreningen ser över stadgarna i sin helhet och ta med en reglering om mediaskåpen.

MikHo
2010-10-18, 14:11
Tack för utförligt svar. Det är en privat brf, fastigheterna byggda av JM. Vi har även moderna proppskåp dvs auto/snabbswitchar och jag antar att föreningen ansvarar även för dessa.

Om detta står specificerat i era stadgar att föreningen ansvarar för ert proppskåp så stämmer din tolkning, annars är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för proppskåp. Föreningen ansvarar då fram till överlämningspunkten (ditt proppskåp).

Harald
2010-10-18, 22:55
Det här är en intressant fråga som aktualliserats på senare år.

Många lägenheter som utrustas med "smarta funktioner", såsom tvättstugebokning via central i lgh etc råkar ut för detta.

Tekniken har lätt för att både krångla och gå sönder. Men många stadgar har ej (av naturliga orsaker) med någon skrivning hur ansvaret skall regleras, och i många fall blir tolkningen den att lägenhetsinnehavaren blir underhållsskydig. Detta är ett problem. Efter t e x 5 år, så kan det vara så att flera av lägenheterna har OLIKA system uppkopplat på FÖRENINGENS system,vilket får detta att haverera.

Därför ska de föreningar som har denna typ av "smarta system" så fort som möjligt i stadgar SKRIVA ÖVER underhållsansvaret på föreningen. Sedan regleras detta genom att avgiften höjs något. Och allas enheter repareras/uppgraderas lika.

Sen uppstår inte längre dessa problem.