handdator

Visa fullständig version : Problem med ordförande i brf


Attol
2010-10-14, 14:21
Vi är en liten förening, 17 st bostadsrätter, som bildades för ca ett år sedan.

Styrelsen består idag av tre ledamöter och två suppleanter. Jag är ledamot sedan årsstämman i våras.

Det har nu visat sig att vår ordförande tar egna beslut, utan att vi ens tagit upp det på styrelsemöten. Hon ändrar dessutom styrelseprotokollen, dock före justering. Jag valde att avgå som ledamot på senaste styrelsemötet. Dels p.g.a. att jag inte vill stå som ansvarig för tagna beslut. Dels för att det inte går att samarbeta med ordförande.

Det visar sig nu att tredje ledamot samt båda suppleanterna vill då också avgå.

Hur går vi tillväga? Vad vi egentligen vill är ju att ordförande avgår... Måste vi i så fall ha en extra stämma?

MikHo
2010-10-14, 14:30
Om alla avgår så måste ny stämma utlysas för att fylla styrelseplatserna.

Ni kan då ställa upp för omval och om även nuvarande ordförande väljs avgå direkt igen.
Ni kommer då inför alla visa orsaken varför ni avgick första gången (om detta inte kommer ut innan).

Alternativet är att konstituera om styrelsen med någon annan ledamot som ordförande men frågan är om det kommer att lösa problemet med en person som tar allvarliga egna beslut.

Admin
2010-10-14, 15:12
Som MikHo säger måste ni kalla till extrastämma.

Jag vet inte vad det sägs i era stadgar om minsta antalet ledamöter, men en styrelse i en ekonomisk förening måste ha minst tre ledamöter, och vad jag förstår uppnås inte detta antal ledamöter (med färre än 3 ledamöter är styrelsen inte beslutsför).

Ordföranden blir då automatiskt tvungen att kalla till extra stämma, men bättre hade kanske varit om ni alla satt kvar i styrelsen så att ni kan bestämma tillsammans hur kallelse till extrastämma för nyval ska formuleras.

Hon ändrar dessutom styrelseprotokollen, dock före justering.
Det är naturligtvis inte tillåtet. Att justera genom att komplettera med sina synpunkter är ok, men inte att ändra något som sekreteraren skrivit.