handdator

Visa fullständig version : Ordförande i brf undanhåller information


sunblaster
2010-10-13, 20:56
Jag är nyinvald styrelsesuppleant i min Brf. Jag har sedan tidigare cirka 20 års erfarenhet av styrelsearbete i andra Brf men aldrig stött på det jag nu skall beskriva.

För cirka en vecka sedan kom en granne till mig med ett brev som var adresserat till föreningen men som hamnat i hans brevlåda. Brevet var från Kronofogdemyndigheten. Senare samma kväll gick jag och lämnade brevet till vår ordförande.

Då jag undrade vad vår Brf har för affärer med Kronofogdemyndighetern sökte jag upp ordförande ett par dagar senare för att ställa frågan vad brevet handlade om. Jag fick då till svar att han inte tänker delge detta, vare sig till mig eller till övriga styrelsemedlemmar. Anledning till detta är att han inte vill att innehållet i brevet skall läcka ut. Jag påtalade då att alla som deltar i styrelsearbetet har tystnadsplikt varför detta naturligtvis inte skulle ske. Jag fick då veta att ärendet i brevet inte berör föreningen utan en enskild medlem.

Detta har dock inte lämnat mig någon ro och jag har en mycket dålig känsla kring detta brev. Mina frågor är därutav: Har ordförande rätt att på detta sätt undanhålla efterfrågad information till styrelsen?

Jag hoppas att det finns någon som kan hjälpa mig med detta!

tette
2010-10-13, 21:56
Det du måste göra i detta läge är att anmäla ärende till nästa styrelsemöte.
I det fall du inte gör det kan du ställas till svars för något "du vet" men inte agerat emot. Att ordföranden inte talar om för dig om detta brev är "fara nog".

Sandlådan
2010-10-13, 22:08
För cirka en vecka sedan kom en granne till mig med ett brev som var adresserat till föreningen men som hamnat i hans brevlåda. Brevet var från Kronofogdemyndigheten.
----
Då jag undrade vad vår Brf har för affärer med Kronofogdemyndighetern sökte jag upp ordförande ett par dagar senare för att ställa frågan vad brevet handlade om. Jag fick då till svar att han inte tänker delge detta, vare sig till mig eller till övriga styrelsemedlemmar. Anledning till detta är att han inte vill att innehållet i brevet skall läcka ut. Jag påtalade då att alla som deltar i styrelsearbetet har tystnadsplikt varför detta naturligtvis inte skulle ske. Jag fick då veta att ärendet i brevet inte berör föreningen utan en enskild medlem.

Har ordförande rätt att på detta sätt undanhålla efterfrågad information till styrelsen?

Knepig situation!
Ordföranden har inte rätt att undanhålla information från övriga styrelsen. Han har heller inte rätt att företräda föreningen utan att styrelsen fattat beslut i den aktuella frågan.

Eftersom brevet är adresserat till föreningen är brevet och dess innehåll en angelägenhet för hela styrelsen. Ni sitter ju alla på personligt ansvar.

Jag tycker att du ska ta upp frågan om brevet på nästa styrelsemöte och insistera på hela styrelsen ska få ta del av brevet från Kronofogden. Man kan ju undra vad det mer är som övriga styrelsen inte får kännedom om.
Ev kan det vara bra att snacka ihop dig innan mötet med övriga styrelsen om du känner att det kan behövas.

Jag hoppas att ni kommer till en lösning, men om det absolut inte går tycker jag att du ska överväga att avgå ur styrelsen. Men det är sista utvägen om inget annat fungerar.

Admin
2010-10-13, 22:41
Ja, som Tette och Sandlådan redan sagt är det viktigt att du tar upp frågan med övriga ledamöter. Kräv att ordföranden omedelbart kallar til styrelsemöte, om detta inte ska hållas ändå inom de närmaste dagarna.

Ingen ledamot får under inga omständigheter undanhålla någon information för någon annan ledamot.

Precis som du säger, sunblaster, så finns det anledning att tro att detta inte är en enstaka företeelse. Inte bara styrelsen utsätter sig för risker här, utan hela föreningen. Det ordföranden gjort är synnerligen allvarligt och en möjlighet är att kalla till extra stämma för att informera medlemmarna och utse ny ordförande. Det glöms ofta bort men precis lika mycket som att en ledamot har ett ansvar inför övriga ledamöter så har faktiskt styrelsen enligt lag ett ansvar för hela föreningen att inte undanhålla för föreningen viktig information (som detta).

Du kan faktiskt ta reda på vad brevet innehöll på egen hand. Kontakta Kfm och fråga.

När du fått reda på vad brevet handlade om berätta gärna detta för oss här. Men av ordförandens reaktion att döma så är det en kostnad som ordföranden orsakat föreningen.

clabbe
2010-10-14, 08:33
Men av ordförandens reaktion att döma så är det en kostnad som ordföranden orsakat föreningen.

...eller så är det en enskild medlems lägenhet som ska utmätas av Kfm?

Hursomhelst borde ordföranden ta upp detta med retsen av styrelsen.

Trötter
2010-10-14, 10:38
Funderingar.

Jag undrar om det är det är normalt att fogden delger styrelsen i föreningen, angående utmätning av medlemmars tillgångar vid betalningsproblem?

En eventuell tvångsförsäljning av BR bör väll skötas som vilken bostadsaffär som helst och kan ske på de gängse sätt som tillämpas på bostadsmarknaden?

Styrelsen brukar väll bli underrättad först när en medlemsansökan i föreningen upprätta vid en bostadsaffär? Jag förmodar att fogden inte söker medlemskap i föreningen för att reglera en enskild medlems ekonomiska problem.

Kan det vara så att det i föreningen sitter en egenmäktig ordförande, med egna intressen i föreningen och undanhåller information för övriga styrelseledamöter. Om fallet är så bör styrelsen hålla en förtroende omröstning inom styrelsen där ordförandens roll ifrågasätts.

clabbe
2010-10-14, 10:53
Funderingar.

Jag undrar om det är det är normalt att fogden delger styrelsen i föreningen, angående utmätning av medlemmars tillgångar vid betalningsproblem?

En eventuell tvångsförsäljning av BR bör väll skötas som vilken bostadsaffär som helst och kan ske på de gängse sätt som tillämpas på bostadsmarknaden?

Styrelsen brukar väll bli underrättad först när en medlemsansökan i föreningen upprätta vid en bostadsaffär? Jag förmodar att fogden inte söker medlemskap i föreningen för att reglera en enskild medlems ekonomiska problem.

Kan det vara så att det i föreningen sitter en egenmäktig ordförande, med egna intressen i föreningen och undanhåller information för övriga styrelseledamöter. Om fallet är så bör styrelsen hålla en förtroende omröstning inom styrelsen där ordförandens roll ifrågasätts.

Om utmätning av bostadsrätt underrättas bostadsrättsföreningen. Utsökningsbalken, 6 kap 3§.

Utsökningsbalken är den lag som reglerar hur Kfm t.ex. ska göra en utmätning.

clabbe
2010-10-14, 10:56
Läs gärna mer i http://www.kronofogden.se/download/18.6efe6285127ab4f1d25800014460/Utmatning-10-04-01.pdf sidan 180.

sunblaster
2010-10-14, 21:45
Tack alla ni som svarat på min frågeställning. Jag skall under morgondagen börja informera övriga styrelsemedlemmar. Självklart kommer jag att lämna information här på forumet om hur det går i ärendet.

sunblaster
2010-10-16, 15:01
Ja, så har jag informerat övriga styrelsen och vi har konfronterat ordföranden. Han har nu visat oss brevet som mycket riktigt var en förfrågan från Kronofogden om en viss person äger en lägenhet i föreningen.

Vi har nu alla, även ordföranden, kommit överens om att detta inte bör upprepas. Ordförandens förklaring var dock att han ville skydda den det gällde. Överenskommelsen lyder: Om en liknande förfrågan skulle dyka upp på nytt så berättar ordföranden att den har inkommit och detta protokollförs. Han behöver dock inte berätta vem som berörs. Vi har även påmint varandra om den tystnadsplikt som gäller för styrelsen gentemot övriga medlemmar. Allt enligt föreningsrättsliga principer.

Som en parentes kan jag också nämna att jag har även pratat med Kronofogden som meddelar att om en utmätning kan bli aktuell, så är de enligt lag skyldiga att efterfråga om en bostadsrätt är ägd av personen det berör. Gränsen för att utmäta en bostadsrätt går vid ett marknadsvärde på 300 000 kronor.

Så man kan säga slutet gott, allting gott. Återigen tack för de svar jag fick på min frågeställning.

MikHo
2010-10-16, 16:43
Överenskommelsen lyder: Om en liknande förfrågan skulle dyka upp på nytt så berättar ordföranden att den har inkommit och detta protokollförs. Han behöver dock inte berätta vem som berörs. Vi har även påmint varandra om den tystnadsplikt som gäller för styrelsen gentemot övriga medlemmar. Allt enligt föreningsrättsliga principer.


Jag håller med om att informationen ej skall spridas bland övriga medlemmar om någon har hamnat i svårigheter och därför blir "behandlad" av kronofogdemyndigheten, men varför i hela fridens namn skall det bara vara ordförande och inte övriga styrelsemedlemmar som skall ha reda på vem det är?

Alla beslut som tas rörande denna persons boende kommer ju att påverkas av denna informationen.

Admin
2010-10-16, 17:32
Instämmer med MikHo.
Ni försätter er i en mycket svår sits och tar risker som jag inte på något sätt förstår hur ni vågar utsätta er själva för.
Det är i strid med de mest grundläggande principerna för hur en styrelse ska arbeta.

Det får inte ens finnas en antydan till denna åsikt i en styrelse!
Det riskerar dessutom att generera fler saker som undanhålles för övriga ledamöter.
Mycket, mycket, mycket farligt!

En styrelse har ingen tystnadsplikt, men väl en vårdplikt, och enligt denna vårdplikt får ändå ledamöterna inte ens till sin make/maka berätta något om en medlem som har betalningssvårigheter (jag vet att det förekommit tankar här i forumet om att detta är information som alla i föreningen har rätt att få, men jag håller inte riktigt med där, även om jag förstår resonemanget bakom).

sunblaster
2010-10-16, 21:34
Följande gäller i ärenden avseende utmätning av bostadsrätt, allt enligt mitt samtal med Kronofogden:

Kronofogden har en lagstadgad plikt att ta reda på om en person innehar en bostadsrätt som kan mätas ut. De tycker att det är bra att denna information, det vill säga förfrågan om ägarskap, hålls av en person, till exempel ordföranden.

Om det sedan blir utmätningsdax kommer Kronofogden naturligtvis att meddela detta. Enligt Kronofogden blir det då en styrelsefråga men inte förr.

Därför anser vi att den överenskommelse vi nu jobbat fram är bra.

MikHo: Informationen kommer alltså ut till styrelsen i och med att det blir dags för exekutiv försäljning.

Admin: Jag förstår inte vad du menar med att styrelsen inte har tystnadsplikt. Enligt min, och många andras, uppfattning är det så att styrelsen har tystnadsplikt gentemot andra medlemmar i föreningen, speciellt i så här pass känsliga ämnen.

Följande är enligt min uppfattning en skrivning som kan vara en vanlig formulering i stadgarna:

”En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd. Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. Tystnadsplikten gäller även för en suppleant.”

Det fetmarkerade torde vara tillämpligt för den situation vi har i vår förening nu.

Diskuterar gärna detta vidare men som jag ser det har vi löst det problem som föranledde min fråga från början.

Så, i denna del, återigen tack till alla som gav mig återkoppling på min frågeställning.

MikHo
2010-10-18, 00:15
Följande gäller i ärenden avseende utmätning av bostadsrätt, allt enligt mitt samtal med Kronofogden:

Kronofogden har en lagstadgad plikt att ta reda på om en person innehar en bostadsrätt som kan mätas ut. De tycker att det är bra att denna information, det vill säga förfrågan om ägarskap, hålls av en person, till exempel ordföranden.

Om det sedan blir utmätningsdax kommer Kronofogden naturligtvis att meddela detta. Enligt Kronofogden blir det då en styrelsefråga men inte förr.


Där anser jag och många med mig att Kronofogden som du pratat med har en felaktig bild utav hur en BRF drivs.

Lagen om ekonomisk förening 6 kap. §6

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.


Alltså ni gemensamt, inte var för sig eller ordförande separat ansvarar för vad som sägs/görs och bör vara fullständigt informerade om aktuella händelser.

Jag tycker ni balanserar på gränsen och vill bara höja ett varningens finger för allas säkerhet.
”En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd. Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. Tystnadsplikten gäller även för en suppleant.”


Står detta inskrivet i era stadgar?

tette
2010-10-18, 09:29
"Kronofogden har en lagstadgad plikt att ta reda på om en person innehar en bostadsrätt som kan mätas ut. De tycker att det är bra att denna information, det vill säga förfrågan om ägarskap, hålls av en person, till exempel ordföranden."

Mikho Tolkar ovan.
"Där anser jag och många med mig att Kronofogden som du pratat med har en felaktig bild utav hur en BRF drivs."

Min tolkning.

Kronofogden som är förfrågad i ärendet måste väl som så många andra tro att bostadsrättsföreningar sköts enligt lag, och med kompetenta styrelser?

Alltså att en styrelse behandlat ärenden och utsett en kontaktman som kan vara ordföranden i föreningen.

MikHo
2010-10-18, 14:09
"Kronofogden har en lagstadgad plikt att ta reda på om en person innehar en bostadsrätt som kan mätas ut. De tycker att det är bra att denna information, det vill säga förfrågan om ägarskap, hålls av en person, till exempel ordföranden."

Mikho Tolkar ovan.
"Där anser jag och många med mig att Kronofogden som du pratat med har en felaktig bild utav hur en BRF drivs."

Min tolkning.

Kronofogden som är förfrågad i ärendet måste väl som så många andra tro att bostadsrättsföreningar sköts enligt lag, och med kompetenta styrelser?

Alltså att en styrelse behandlat ärenden och utsett en kontaktman som kan vara ordföranden i föreningen.

Tyvärr misstolkar du mitt inlägg något:
Jag tolkar texten och hur just detta ärende behandlats som att kronofogden och ordförande tycker det är smidigt att endast en person i styrelsen är medveten om att det eventuellt kan bli tal om utmätning.

Att det endast är en kontaktperson gentemot styrelsen är ett enkelt och absolut korrekt hanteringssätt för att undvika oklarheter om vad som diskuterats.
att sdan denne kontaktperson håller övriga medlemmar i styrelsen är en självklarhet.. det är på den punkten som du tette misstolkat mig.

Gärna samtal mellan kronofogdemyndigheten och ordförande men båda parterna måste informera övriga delaktiga om utvecklingen.

Admin
2010-10-18, 15:17
Jag instämmer med dig MikHo men vill bara inom parantes nämna att dels kan Kfm inget om brf:ar och dels ska inte brf:en utgå från vad andra externa personer föredrar i eget intresse, utan styrelsen ska arbeta utifrån sina egna förutsättningar och vad som är bäst för föreningen.

Om föreningen har en kontaktperson som råkar ha hög tillgänglighet så är det givetvis bra för bägge parter, jag ser absolut inget fel i det!

Och vi är också överens om att i det fall man har en kontaktperson så ska denna absolut hålla övriga informerade för att inte riskera att felaktiga beslut tas.

Sedan är det väl idag ingen skam att ha betalningssvårigheter?
Jag menar, det är inte något som man behöver vara rädd för att hela styrelsen känner till om en medlem befinner sig i denna tråkiga situation.

tette
2010-10-18, 16:00
Idag när "allt är så lätt att administrera med hjälp av data" undrar jag hur många bostadsrättsföreningar som diareför sin post.?

En självklarhet enligt mitt tycke och borde ingå i HSB; Riksbyggens, Sbc o övriga förvaltares avtal.

Men "maffian" vill ju inte ha insyn, och möjligheter för kommande styrelser att gå igenom gamla "händelser".

Mitt tips är högst 5% av brf:erna har diareförening.

sunblaster
2010-10-18, 21:19
Admin: Då vi är av olika uppfattningar om styrelsens tystnadsplikt (se tidigare inlägg) undrar jag vad du grundar din uppfattning på?

Admin
2010-10-19, 18:20
Det är otvivelaktigt så att en brf-styrelse inte lyder under någon tystnadsplikt.

Det är en allmänt rådande missuppfattning och det är inte utan att jag förvånas över att det är så många som tror att man har tystnadsplikt som ledamot i styrelsen. Det har diskuterats var detta rykte uppstått, men det går inte att säga säkert. Förmodligen har bostadsorganisationerna en stor skuld i denna utbredda missupfattning.

Frågan har utretts på flera ställen i forumet, och här följer några exempel där du kan få lite mer kött på benen om vad som egentligen gäller;

Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690)

Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)

Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)

sunblaster
2010-10-21, 21:01
Tack admin för ditt svar angående tystnadsplikt!

Har dock en fråga till: I ditt inlägg "Ledamöter som frivilligt undanhålles information" tolkar jag dig som att du menar att vår överenskommelse avseende denna typ av förfrågningar skulle leda till att ordföranden i andra situationer skulle undanhålla styrelsen information.

Vår styrelse är mycket jämlik. Suppleanter och ledamöter behandlas alla som fullvärdiga medlemmar av styrelsen i såväl diskussioner som i beslut. 99 % av alla beslut fattas som konsensusbeslut. Den överenskommelse vi nu slöt i anledning av den aktuella händelsen gäller enbart denna och inget annat. Detta för att i ett initialskede av en eventuell utmätning skydda en enskild medlem från eventuellt skvaller. Förfrågan leder ju inte nödvändigtvis till utmätning av just bostadsrätten. Som vi diskuterat tidigare i denna tråd kommer det till styrelsens kännedom vem det berör om utmätning blir aktuell. Jag förstår därför inte varför du, återigen som jag tolkar ditt svar, tror att vår överenskommelse i denna, mycket specifika fråga, skulle leda till en kultur där ordföranden, eller andra i styrelsen, undanhåller varandra information.