handdator

Visa fullständig version : Behöver Sverige ägarlägenheter???


kluringen
2010-10-07, 10:06
Det kan inte fungera med ägarlägenheter om det inte finns en samfällighet/förening som har klara regler för varje ägares skyldigheter och rättigheter gentemot föreningen. Jag tänkte läsa på hur det hela är tänkt men hittar inget. Det borde finnas en lag motsvarande BRL? Eller är det LEF och som gäller för ägarnas andelar i samfälligheten?

Verkar ju meningslöst, jag ser det som en backning tillbaka till att man åter får bilda nya BF. Innan lagstiftarna har ändrat lagen så att alla BF och vissa Bostads AB under vissa förutsättningar klassades som ”äkta bostadsrättföreningar” ur skattesynpunkt kunde man äga sin lägenhet utan lagfart. Ur stadgar från 1920:

§1. Denna förenig, vars benämning är Bostadsföreningen N:r kvarteret lavetten utan personlig ansvarighet, har till föremål att för sina medlemmars räkning inköpa och för all framtid besitta och förvalta fasta egendomen N:r 11 i kvarteret Lavetten med adressnummer 9 vid Kronobergsgatan och 1 A och 1 B vid Drottningholmsvägen i Stockholm samt däri upplåta bostadslägenheter åt sina ledamöter, vilka lägenheter bliva innehavarens lagliga egendom.

:13: :14::12: Blir enda skillnaden att innehavarna får lagfart och lagstadgad rätt att hyra ut?

clabbe
2010-10-07, 10:48
Att döma av den här länken (http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84garl%C3%A4genhet) är det i JB som regleringen finns.
För samfälligheter finns en särskild lag, det finns en del i wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik))om det också.

Admin
2010-10-07, 11:10
Ägarlägenheter är inte bra. Tanken är god, men ogenomtänkt, tyvärr.

Ägarlägenhet/äganderätt införs (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=203)

Bilda äganderätt - ägandelägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12562)

Ny boendeform införs i Sverige - Äganderätt ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5213)

Ombildning till äganderätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11113)

Ägarrättslägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8640)

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4511)

Ny föreningslag - Unik chans att påverka (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9504)

Länkar till artiklar om ägarlägenheter (m.m):
Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=9)Här följer en del äldre artiklar om ägarlägenheter.

2.

Hyra eller äga bostad
LEDAREN. Byggandet av hyresrätter är lågt. Men marknadshyror leder inte med automatik till att fler hyresrätter byggs eftersom det styr över bostadsefterfrågan till egnahemsmarknaden. Bostadsbrist.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Skånska Dagbladset 2008-05-05)... (http://www.skd.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080505/OPINION/572538551)

Osäkert om ägarlägenheter ökar byggandet
Med den nya ägarformen ägarlägenheter blir det fler lägenheter, spår regeringen. Men byggherrarna själva är inte lika tvärsäkra. `Jag har svårt att se det`, säger Ola Karlsson som är affärsutvecklingschef på NCC.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Industri, 2008-04-29)... (http://di.se/Default.aspx?pid=41192__ArticlePageProvider&epslanguage=sv)

Ägarlägenhet i nybyggen 2009
Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI välkomnar regerigensförslag om att införa ägarlägenheter. Politik Om ett år kan ägarlägenheter vara ett nytt inslag på den svenska bostadsmarknaden.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Byggindustrin, 2008-04-29)... (http://www.byggindustrin.com/Templates/Default.aspx?pId=5130)

Ägarlägenheter möjliga inom ett år
Snart ska det bli möjligt att äga sin lägenhet på samma sätt som en villa. Inom ett år ska de nya ägarlägenheterna införas. Diskussionen om att införa ägarlägenheter i Sverige har varit intensiv det senaste året.
Ägarlägenheter ska införas i Sverige med start 1 april 2009. Det föreslår justitiedepartementet i en promemoria som nu skickas ut på remiss.
För även om det är en vanlig boendeform i övriga Europa har det i Sverige varit hyresrätter och bostadsrätter som gällt. I dag lämnade regeringen över en ...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Nyheter, 2008-04-29)... (http://www.dn.se/nyheter/sverige/agarlagenheter-mojliga-inom-ett-ar-1.464707)

Hyresgästföreningen missnöjda
Att en del nya lägenheter i framtiden ska bli ägarlägenheter upprör Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. Sådana lägenheter är bara till för folk som har pengar.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Nyheter, 2008-04-29)... (http://www.dn.se/nyheter/sverige/missnoje-i-hyresgastforeningen-1.464706)

Justitiedepartementet banar väg för ägarlägenheter
Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att regler om s.k. ägarlägenheter ska införas från och med den 1 april 2009. Ägarlägenheter ska utgöra ett komplement till nuvarande former för boende i flerbostadshus, främst då bostadsrätt.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Newsdesk, 2008-04-28)... (http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/justitiedepartementet-banar-vaeg-foer-aegarlaegenheter-211686)

2b.

Rätta till hyrorna
Borgerlig bostadspolitik har länge mest handlat om rätten att äga sin bostad. Hyresrätten har hamnat i skymundan. Bostaden är inte vilken vara som helst. Alla behöver vi någonstans att bo.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Norrbottens-Kuriren, 2008-04-19)... (http://www.kuriren.nu/ledare/artikel.aspx?articleid=3523704)

Stora fördelar med ägarlägenheter
Ägarlägenheter kan snart bli en ny boendeform i Sverige. Det innebär flera fördelar som t ex större ekonomisk frihet, dvs mer som att bo i villa. Privata Affärers redaktionschef Per Hammarlund granskar den nya sättet att bo.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Privata Affärer, 2008-04-18)... (http://www.privataaffarer.se/bostad/200804/stora-fordelar-med-ny-boen/)

3.

Ägarlägenheten löser inte problemen
KRÖNIKA. Just nu diskuteras om vi ska införa en ny upplåtelseform på den svenska bostadsmarkanden som komplement till de tre dominerande upplåtelseformer vi har idag; äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Upsala Nya Tidning, 2008-05-10)... (http://www.unt.se/bostadsguiden/aumlgarlaumlgenheten-loumlser-inte-problemen-208949-default.aspx)

Hyra eller äga bättre än förening
Hur fin en lägenhet än är som man för stora pengar köper rätten att bo i (bostadsrätt) så äger man den inte. Råkar man dessutom hamna i en bostadsrättsförening där maktfullkomliga typer styr och ställer kan boendet bli riktigt trist.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Svenska Dagbladet, 2008-05-05)... (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hyra-eller-aga-battre-an-forening_1210853.svd)

5.

Fortsatt prisras för danska boägare
Fram till nu är det innehavarna av så kallade ägarlägenheter - i det närmaste bostadsrätter - som har drabbats värst av det kraftiga prisfallet på den danska bostadsmarknaden, och särskilt i Köpenhamn.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Helsingborgs Dagblad, 2008-07-30)... (http://hd.se/skane/2008/07/30/fortsatt-prisras-foer-danska/)

6.

Ägarlägenheter kräver nya regler
För ägarlägenheter kan man, i motsats till bostadsrätter, dra av räntekostnaderna för samtliga lån. Hur rimmar det med målsättningen att det ska råda kostnadsneutralitet mellan olika upplåtelseformer.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Norrköpings Tidningar, 2008-09-11)... (http://www.nt.se/24nt/arkiv/2008/09/11/Tidningsdebatt/4180541/%C4garl%E4genheter-kr%E4ver-nya-regler.aspx)

6b.

Färre hyresrätter i framtiden
Hyresgästföreningen är oroliga när kommunala bostadsbolag väljer bort hyresrätten när nya hus och hem byggs. I Trelleborg planeras ägarlägenheter och LKF i Lund överväger kooperativa hyresvillor.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Skånska Dagbladet, 2008-08-26)... (http://www.skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080826/NYHETER/671743967)

7.

Trelleborg bygger lägenheter med äganderätt
Äganderättslägenheter finns i nästan hela Europa men ännu inte i Sverige. Men nästa år blir de sannolikt tillåtna. Trelleborgshem har långtgående planer på att bygga en fastighet med denna boendeform. Äganderättslägenheter skiljer sig från bostadsrätter så tillvida att hela lägenheten ägs av den boende – inte av en bostadsrättsförening. Gemensamma utrymmen sköts av en samfällighet. Man kan belåna fastigheten på ett helt annat sätt. Lägenheten ger en helt annan säkerhet.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Sydsvenskan, 2008-09-22)... (http://sydsvenskan.se/skane/trelleborg/article370899/Trelleborg-bygger-lagenheter-med-aganderatt.html)

10.

Ägarlägenheter och nya boendegarantier på regeringens agenda
Källa: Värderings- och Lantmäteridagarna.
Ägarlägenheter och nya boendegarantier på regeringens agenda.
Under Värderings- och Lantmäteridagarna den 10 oktober berättade Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell att han ser...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Fastighetsnytt, 2008-10-29)... (http://www.fastighetsnytt.se/Page116.aspx?newsid=15)

11.

Ägarlägenhet bra för den som vill bestämma själv
Från maj 2009 kan det bli lättare att köpa en bostad och äga den enskilt, utan någon bostadsrättsförening. Bor du i en bostadsrätt kan du inte bestämma om, när och hur du vill hyra ut, och måste fråga grannarna om tillstånd. Det kommer inte att behövas nu...
Klicka här för att läsa hela artikeln (E24, 2008-11-13)... (http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/agarlagenhet-bra-for-den-som-vill-bestamma-sjalv_863185.e24)

Tveksamheter inför ägda lägenheter
SKÅNE. Det finns en del risker med att införa ägarlägenheter. Det menar Sven Stolt som är ordförande i bostadsrättsföreningen Helsingborgshem 12 på Adolfsberg i Helsingborg.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Helsingborgs Dagblad, 2008-11-11)... (http://hd.se/skane/2008/11/11/tveksamheter-infoer-aegda/)

Ny boendeform införs
Från och med första maj nästa år ska det vara möjligt att på riktigt äga sin lägenhet och inte behöva vara med i en bostadsrättsförening.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens PS, 2008-11-11)... (http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2008/11/11/167116/index.xml)

Nytt förslag för lägenhetsägare
Regeringen vill införa ett nytt system med ägarlägenheter, som skulle göra att det från den 1 maj nästa år kan bli möjligt att verkligen äga sin lägenhet.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Sveriges Radio, 2008-11-11)... (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&Artikel=2434514)

Få anmäler överhyra trots "återbetalningsgaranti"
Är lägenheten en bostadsrätt är det lite knepigare, men i stort sett är det en jämförelse med liknande hyresrätter i området som gäller även då. Utbudet av andrahandslägenheter har aldrig varit så stort som nu och nästan alla hyrs ut till överhyror. Och när ägarlägenheter införs från 1 maj nästa år väntas marknaden växa ännu mer.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Svenska Dagbladet, 2008-11-11)... (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/fa-anmaler-overhyra-trots-aterbetalningsgaranti_2020887.svd)

12.

Planer på ägarlägenheter på Bryggudden, Karlstad
Nytt överklagande försenar projektet Det kan bli ägarlägenheter i det 51 meter höga höghuset på Bryggudden, längst ut på Tyggårdsviken i Karlstad. Detaljplanen är återigen överklagad.
Klicka här för att läsa hela artikeln (NWT, 2008-11-24)... (http://nwt.se/karlstad/article73645.ece)


14.

Oppositionen kritisk till ägarlägenheter
Den rödgröna oppositionen säger nej till regeringens förslag till så kallade ägarlägenheter, som är tänkt att göra det enklare att hyra ut i andra hand.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Sveriges Radio Ekot, 2008-12-19)... (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2515978)

Rättvisan haltar mellan hyresrätt och annat boende
Det är alldeles utmärkt att regeringen inför äganderätt av bostadslägenhet, som alternativ till bostadsrätt. Men det löser på intet sätt det underliggande...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagen.se, 2008-12-09)... (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160914)

15.

Roxnäs kan få 110 nya bostäder
Det holländska företaget Scandinavian Parks Holding AB (ScanParks) är intresserade av att bygga cirka 110 bostäder - småhus och flerbostadshus - i ett område vid Strandvägen nära Roxnäs udde. Bostäderna kommer antagligen att upplåtas med äganderätt och bostadsrätt. - Vi tycker också det är spännande att kunna bebygga området med delvis ny...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dalarnas Tidningar, 2009-02-04)... (http://www.dt.se/nyheter/falun/article396679.ece)

Ägarlägenheter
Det är få - om ens några - bostadsproblem som löses med ägarlägenheter. Regeringen vill införa en ny boendeform - ägarlägenheter.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Skånska Dagbladet, 2009-02-03)... (http://www.skanskan.se/article/20090203/OPINION/106137190)

100 nya bostäder skissas i Hyllinge
Upplåtelseformen äganderätt eller bostadsrätt och det är inte uteslutet med hyresrätter om det finns intresse för det, säger Johan Mogensen. Det är i Hyllinge det händer. Nu dammar golfbanans ägare av de gamla planerna på att bygga ett bostadsområde bredvid Parkbyn.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Helsingborgs Dagblad, 2009-01-04)... (http://hd.se/astorp/2009/01/04/100-nya-bostaeder-skissas-i/)

Veidekke Bostad inför garanti mot dubbla boendekostnader
Veidekke Bostad AB kommer att erbjuda dubbeltboende - försäkring i sina avtal från den 1 januari 2009. Försäkringen gäller för den som säljer en äganderätt eller en bostadsrätt och ingår i de förhandsavtal och upplåtelseavtal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) som upprättas och skrivs på under...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Newsdesk, 2008-12-29)... (http://www.newsdesk.se/pressroom/veidekke_ab/pressrelease/view/veidekke-bostad-infoer-garanti-mot-dubbla-boendekostnader-263186)

16.

Boendet behöver få en stabil grund
Bostaden är den fasta punkten i de flestas liv. Oavsett man bor i lägenhet, bostadsrätt eller villa måste man någorlunda kunna förutse sin boendekostnad under överskådlig tid. För många innebär ägandet...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Helsingborgs Dagblad, 2009-01-27)... (http://hd.se/ledare/2009/01/27/boendet-behoever-faa-en-stabil/)

Peab fullföljer sina planer - bygger ägarlägenheter
Trots den rådande krisen tänker Peab fullfölja sina byggplaner i Eskilstuna. Det handlar om drygt 200 bostäder, där byggnationen väntas komma i gång i år. Just nu bygger man 52 bostadsrätter i kvarteret Nomaden, mitt emot Klosters kyrka. Dessa hus ska stå klara i november och de flesta är redan köpta.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Folket, 2009-01-26)... (http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.147481)


Ägarlägenheter införs 1 maj i år - SABO (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7888)

kluringen
2010-10-07, 14:50
Enligt arvsordningen delades en ägarlägenhet upp i ett antal delar efter ägarens frånfälle. Arvet blev utspritt i fem länder på tre kontinenter. En av delägarna flyttade in i lägenheten. Nu är han också död och hans andelar har gått över till hans två barn som nu äger 13/48 delar var och vill behålla lägenheten.

Allt var frid och fröjd tills för c:a halv år sedan då en utomstående maffia figur lyckades komma över 1/24 för en billig peng. Nu utövar han krav och hot mot övriga delägare. Han skriver kravbrev för påstådda omkostnader som han lägger i lägenhetens brevlåda. (Han har bara lyckats nosa upp namnen men inte adresser till alla) Han utövar även hot mot det yngre barnets mamma om han inte får köpa det omyndiga barnets andelar. Han har vänt sig till domstol om att han inte godtar att någon bor i lägenheten och har förseglat låset med lim.

Ytterligare komplikation är att en utlandsboende delägare till 1/8 har dött och rättsläget är oklart om vem arvet efter henne går till. Hon dog några månader innan sin man som i sin tur har egna arvingar som förmodligen inte ens vet om detta arvs existens.

Själv äger jag 1/16 i denna soppa som jag nu försöker skänka bort till barnen. En jurist är anlitad. Kan maffian med endast 1/24 förhindra att någon bor i lägenheten och utöva hot och krav borde vi andra kunna ogiltigförklara hans förvärv.

Jag håller med Admin, ägarlägenheter är inte bra om de inte omfattas av genomtänkta lagar. Jag har skumläst uppsatsen på länken (http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84garl%C3%A4genhet)som Clabbe har hittat. Där finns många intressanta jämförelser som jag ska läsa noggrannare och återkomma om.
:18: