handdator

Visa fullständig version : Kan ordförande gå emot styrelsebeslut?


Bosse Käll
2010-10-03, 19:27
Kan ordförande gå emot ett styrelse beslut?
Om ordförande har begått ett fel och lovat vissa saker, som syrelsen inte var med på, kan ordförande stå för den kostanaden?:15:

Gusten
2010-10-03, 19:51
Beträffande första frågan så har ordföranden inte större beslutanderätt än andra styrelsemedlemmar.
Den enda situationen där ordföranden har mer beslutanderätt är vid lika röstetal inom styrelsen då
ordföranden har utslagsröst. Ett sätt att undvika detta är att ha udda antal styrelsemedlemmar.
Samma sak betr andra frågan dvs ordföranden har inte rätt att "lova saker" utan styrelsebeslut.

Admin
2010-10-03, 21:06
Det är som Gusten säger, och vad gäller sista delen av frågan;
Om ordförande har begått ett fel och lovat vissa saker, som syrelsen inte var med på, kan ordförande stå för den kostanaden? så är det svårt att svara på utan att veta omständigheterna. Men med utgångspunkt från det som Gusten svarat så riskerar styrelsens ordförande att själv stå för kostnader som drabbat föreningen om något gjorts utan styrelsens medgivande.
Styrelse eller stämma kan dra ledamot inför rätta.

Det är i detta sammanhang viktigt att känna till det delade ansvaret som styrelsen har, vilket innebär att andra ledamöter är skyldiga att agera om någon annan ledamot/ordförande begått felaktigheter.

tette
2010-10-03, 21:14
Styrelse eller stämma kan dra ledamot inför rätta.

Måste det inte vara så också att medlem kan stämma ordföranden.

Detta tror jag skulle vara vanligt om medlemmarna fickreda på hur många ordföranden "kör egna race", ofta med HSB:S goda minne dessutom.

Sandlådan
2010-10-04, 12:41
Styrelse eller stämma kan dra ledamot inför rätta.

Måste det inte vara så också att medlem kan stämma ordföranden.

Detta tror jag skulle vara vanligt om medlemmarna fickreda på hur många ordföranden "kör egna race", ofta med HSB:S goda minne dessutom.

Jag håller helt med.

Medlem i brf kan själv stämma ordföranden. Som tidigare sagts har styrelsen ett samlat ansvar och de övriga ledamöterna får inte vara passiva och låta ordföranden agera hursomhelst om de inte stödjer dennes agerande.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är möjligt att stämma ordföranden eller övriga styrelsen OM de beviljas ansvarsfrihet av årsstämman.

Admin
2010-10-04, 12:57
Det är sant att enskild medlem naturligtvis också är fri att stämma en ledamot i styrelsen eller hela styrelsen. I detta fall har dock ledamöterna i styrelsen ett större ansvar, och kan råka illa ut om de inte tar tag i frågan.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är möjligt att stämma ordföranden eller övriga styrelsen OM de beviljas ansvarsfrihet av årsstämman.
Faktisk inte. Det går alldeles utmärkt att stämma styrelse/styrelseledamot även om de beviljats ansvarsfrihet. Det har skrivits en hel del om detta i forumet, men det där med ansvarsfrihet är mer en formell sak än en juridisk sak. Det är därför man funderar på att plocka bort denna fråga från föreningsstämmor.