handdator

Visa fullständig version : Överskott och inga lån i brf. Eventualitetsbuffert?


Gulan
2010-09-30, 09:49
Ny i BRF. Ca 40 lgh.
Inga lån här och jag räknade ut att överskottet i min BRF motsvarar elva månadsavgifter för egen del. För mig förefaller det som att göda banken.
Inga större ingrepp planerade i 5-årsplan.
Vad kan vara rimligt att ha som eventualitetsbuffert (nytt ord).
2% av "omsättningen"? Finns det ngn slags generell regel?

totiki
2010-09-30, 11:30
Ni har alltså ungefär 1/40 del av årsavgiften som buffert. Med tanke på att en enkel (simpel) vattenskada innebär att föreningen måste ligga ute med 200.000:- innan försäkringsbolaget reglerar förhållandet. Så låter det inte som orimligt.
Får man en jobbig vattenskada på trycksidan, eller en dold från värmesystemet, kan denna summa lätt både 2-, 3-dubblas eller mer. Då gäller det att räntan är låg för att det skall löna sig att ha en tom kassa.

Nej, jag vet ingen generell regel. Det varierar från förening till förening. Somliga gör vad som helst för att hålla avgifterna nere, andra går för långt i sin försiktighet.
Det kan ju hända att din styrelse har erfarenheter som de grundar sina beslut på.

Gulan
2010-10-20, 11:33
Ny i BRF. Ca 40 lgh.
Inga lån här och jag räknade ut att överskottet i min BRF motsvarar elva månadsavgifter för egen del. För mig förefaller det som att göda banken.
Inga större ingrepp planerade i 5-årsplan.
Vad kan vara rimligt att ha som eventualitetsbuffert (nytt ord).
2% av "omsättningen"? Finns det ngn slags generell regel?

Om jag har förstått brf-kutym rätt, med utgångspunkt från ovanstående, så är det "misshushållning" att vara överkapitaliserad om behovet inte finns. Som ny BRF-ägare har jag inget emot att det finns pengar, men frågan är "hur mycket"?

En obelånad brf torde väl inte få några problem att låna till en vattenskada el dyl. Det är väl då banken skall komma in...

Just nu finns närmare 1 000 kr/m2 bostadsyta tickande hos banken. Säkert kan pengarna användas "bättre". Det betyder således 75 000 kr för en lägenhet på 75 m2. Totalt rör det sig om ca 3 Mkr, som inte behöver användas i BRF, enl 5-pårsplan. Någon slags praxis / kutym / genomsnitts / suntförnufts-lagomnivå borde väl kunna hittas för att få till ett rimiligare läge?

Finns det någonstans skrivet om liknande, för att ha som underlag i den egna BRF, så att hjulet inte behöver uppfinnas igen?

clabbe
2010-10-20, 12:55
Vad är det värsta som kan hända i er förening (ekonomiskt)? T.ex. en sådan vattenskada som Totiki nämner kan vara något sådant.
Finns det beredskap i kassan för att klara det och inget annat behov enligt underhållsplanen så har ni nog "för mycket" pengar i er kassa.
Har ni lån kan ni ju lösa en del av den skulden i förtid eftersom ni förmodligen får betala mer i ränta än ni får i ränta på banken på er kassa.

Nu såg jag också att du rubricerar att ni inte har några lån. Inte illa! Ni kan ju fundera på att sänka avgifterna?

MikHo
2010-10-20, 16:11
inga lån, 3Mkr på banken, inget större underhåll planerat..

sänk årsavgiften, föreningen skall inte vara en vinstdrivande och placera pengarna på hög bara "för att man kan".

När Styrelsen sedan ser att det börjar närma sig med åtgärder enligt underhållsplanen så ser man då till att i god tid gradvis anpassa årsavgiften för att klara av underhållet.

det handlar om god planering i god tid.

Gulan
2010-10-23, 21:27
Tackar och bockar.
Jag hade hoppats att hitta någon slags praxis / tumregel i relation till olika parametrar - typ genomsnittssumma per kvm, el dyl, i obelånade BRF.

Någon sa mig att han läst något, som en advokat hade skrivit i en BRF-skrift, men mindes inte vilken.
Skulle någon har något sådant man kan fördjupa sig, så skulle man kunna ha lite tyngd i sin argumentering, som ny BRF:are.
Tack för er tid, så långt...

tette
2010-10-24, 11:04
Hur beskattas en föreningen som går med vinst o inte har några avdragsgilla lån?

Kulan
2010-10-24, 13:10
Skatt på äkta bostadsrättsförening
Insänt tors, 2009-01-22 15:23
Mina frågor som nybliven ordförande i föreningen avser:
1. Vilka skatter gäller för slutlig skatt 2008
2. Och för preliminärskatt år 2009
Tacksam för svar och gärna var jag kan hitta regelverket.

Bengan

http://www.skatter.se/index.php?q=node/1980

Svar till Bengan: Skatt på äkta bostadsrättsförerning
tors, 2009-01-22 18:26 av Ove Grip
Hej Bengan!
Från och med inkomståret 2008 gäller nya regler för bostadsrättsföreningar. En äkta bostadsrättsförening beskattas som ett privatbostadsföretag, vilket innebär att inkomster och utgifter i fastighetsförvaltningen inte beskattas. Föreningen ska däremot beskattas för skattepliktiga kapitalinkomster (t.ex. ränteintäkter, utdelning och kapitalvinster) och överskott av eventuell annan verksamhet än fastighetsförvaltning. Föreningen får avdrag för avdragsilla kapitalkostnader (dock inte räntekoskostnader på lån för fastigheten), underskott på annan verksamhet och för eventuellt outnyttjat underskott från tidigare år. Överskottet beskattas med statlig inkomstskatt på 20 procent.
Också från och med 2008 har fastighetsskatten ersatts med en kommunal fastighetsavgift, vilken för flerbostadshus är 1 200 kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet.
Preliminär skatt ska betalas med belopp som så när som möjligt motsvarar beräknad slutlig skatt. Den preliminärs skatten beräknas antingen enligt en schablonmetod eller med ledning av uppgifter i en preliminär självdeklaration. Beräkning anligt schablonmetoden görs med utgångspunkt från den slutliga skatten vid den senaste taxeringen.
Hälsningar/Ove