handdator

Visa fullständig version : Får en som inte är medlem i föreningen ingå i styrelsen?


Jereri
2010-09-21, 13:08
Får en icke medlem ingå i en styrelse. Medlemmar formellt är väl den/dom som äger bostaden. Om någon som bor i lägenheten men inte är ägare kan denna person då väljas in i styrelsen? I stadgarna finns idag inga undantag för detta.

Harald
2010-09-21, 18:02
Det brukar stå att ledamöter till styrelsen väljs ut bland MEDLEMMARNA. Medlem kan den bli som efter ansökan till styrelsen upptas som medlem. Oftast krävs det att man är boende i föreningen.

Det är mycket svårt för en styrelse att neka en medlems sambo/make/maka/partner eller liknande ett medlemsskap.

Allt ska gå att utläsa i stadgarna.

MikHo
2010-09-21, 21:59
Får en icke medlem ingå i en styrelse. Medlemmar formellt är väl den/dom som äger bostaden. Om någon som bor i lägenheten men inte är ägare kan denna person då väljas in i styrelsen? I stadgarna finns idag inga undantag för detta.

Så här står det i våra stadgar

Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares familjehushåll eller
person som utsetts av stiftarna eller person som utsetts att företräda Riksbyggen i föreningens verksamhet.
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant.


Det borde stå något åt det hållet i era stadgar också. Titta där och du får svar på dina frågor.