handdator

Visa fullständig version : Medborgarförslag = Medborgarnas motioner


Admin
2010-09-19, 15:30
Hur gör man för att påverka i kommunen utan att vara politiker?

I kommunen finns det en möjlighet att påverka utan att vara politiker.
Detta görs genom något som kallas "medborgarförslag".
Medborgarförslag ger en möjlighet för varje medborgare (privatperson) i valfri ålder att, vid valfri tidpunkt under året, lämna en "motion" till kommunen för behandling.

Se; Medborgarförslag (http://hotpot.se/hsb-medborgarfoerslag-kommun.htm).

Genom dessa medborgarförslag har du möjlighet att t.ex. påverka bostadspolitiken i din egen kommun. Det hävdas dessutom att dessa medborgarförslag ges hög prioritet.

Förslagen behöver inte röra frågor som stadsfullmäktige har ett ansvar för, om bara frågan rör stadsdelsmedborgaren!

När stadsdelsfullmäktige tagit beslut i frågan får du information om vad beslutet blev.

Jag kan inte se att medborgarförslag någonsin lämnats, och det beror naturligtvis på att i princip ingen medborgare känner till denna möjlighet.

kluringen
2010-09-19, 17:02
Herregud, så ofattbart mycket och bra jobb som du har lagt ner i denna valrörelse! Man nästan skäms för att man inte har stöttat och bidragit. Hur hinner du med allt?

Jättebra tipps om medborgarmotion! Jag ska absolut ta tillvara denna möjlighet, hade ingen aning om att den fanns! Om och när jag kommer till skott lovar jag att lägga ut min motion på forumet. En :10: för Admin!

Nu ska jag bege mig till vallokalen och göra något som jag inte trodde skulle inträffa. Nämligen att gå från den ena ideologiska ytterkanten till den andra. Men ideologierna har alltmer suddats ut och då får man lov att fokusera på sakfrågorna.

En mycket viktig fråga som rör boendet har det inte varit nämnvärt mycket om i valrörelsen. Fastighetsskatten och schablonskatten för BRF. De mest odemokratiska skatterna som jag kan tänka mig.

Schablonskatten var en skatt för inte existerande intäkter som betalades med ägarnas redan skattade pengar.

Än idag ekar argumenten i skallen på mig när fastighetsskatten infördes om att det var fråga om demokratisk fördelningspolitik eftersom den som äger sin bostad slipper betala hyra! Kommer nog aldrig över hur dumt det är.

Tillägg: Ännu värre argument när det visade sig att gamlingar som hade ägnat ett helt liv åt att spika på sina hus inte hade råd att bo kvar var att de kunde ju nybelåna huset! :16:

Admin
2010-09-20, 11:41
Tack, jag vill bidraga med det lilla jag kan för en ökad demokratisering. Det har varit väldigt tidskrävande de senaste två veckorna, men nu börjar det stora arbetet att verkligen påverka de valda politikerna att ta frågorna om bostadsmiljön på allvar. Ju fler vi är som arbetar på det övergripande planet desto bättre. Ensam kommer jag inte att kunna uppnå mycket.

Skulle vara kul att se hur medborgarnas motioner bemöts i de olika kommunerna. Var och en kan hitta information om detta i sin egen kommun genom att i sökmotorerna söka på t.ex.; "Medborgarförslag Stockholm".

Vi är många som är lättflyktiga och som kan vandra mellan blocken. Det tycker jag är bra när partierna nu ändå är så svåra att skilja åt. Mer oroväckande är att det är så många som bara röstar på samma parti av tradition.

Kanske har partierna lärt sig av detta val att till nästa gång så duger det inte att ducka i varje fråga och med retorik undvika att ge sakliga svar.
Bara genom att kontakta enskilda politiker i de för en själv viktiga frågorna kan man bedöma deras lämplighet och se vem som förtjänar sin röst.


FASTIGHETSSKATT
Fastighetsskatten är definitivt en fråga som måste lyftas fram. Det har diskuterats i ett antal trådar här i forumet, men alldeles för lite. Politikerna kommer lindrigt undan.

Regering och riksdag beslutar att ta bort fastighetsskatten, men i stället försöker man föra alla bakom ljuset och kalla det för något annat.
I stället för att fastighetsskatten togs bort så har man för t.ex. den brf jag bor i dubblerat denna skatt. Reaktionerna lyser med sin frånvaro när vi i stället borde "gå man ur huse" och protestera vilt över denna fulskatt.

Som medborgare i Sverige får man kort och gott inte acceptera att luras på detta sätt!

"Fastighetsskatten" är alltså något som vi alla måste arbeta för att föra upp på politikernas dagordning... ännu en gång.


PS.
Jag kommer framöver att informera om hur ett stort antal politiker bryter rejält mot såväl svensk lag som mer internationell lag, och försöker lura oss på ett skrämmande sätt. Jag tycks vara den enda i Sverige som upptäckt detta och jag förstår inte hur detta är möjligt! Mer om detta senare.

kluringen
2010-09-20, 13:38
Håller med om att det är en fulskatt, mycket ful. Den nya kommunala avgiften som fortfarande borde heta skatt borde tas bort helt och hållet. En sak att avveckla boendesubventionerna, något helt annat att använda boendet som mjölkko för staten.

Fast ändringen blev väldigt gynnsam för de högst taxerade husen. Så här blev det för min förening:

2006 fastighetsskatt = 278 810:- statlig skatt = 360 721:- summa skatt = 639 531:-
2009 fastighetsskatt = 95 350:- statlig skatt = 179:- summa skatt = 95529:-

Total skattesänkning med 544 002:- var mycket välkommet
:3:

Admin
2010-09-20, 14:55
Jo, det ser bra ut med en skattesänkning på en dryg ½ miljon kronor, och det gjorde det för den brf jag bor i också.
Men det förändrades vid årsskiftet när skatten dubblerades, precis som för många andra brf:ar i Malmö. Notera att i begreppet skatt ingår alla former av skatter oavsett vad de kallas, även tomträttsavgäld.

Så det finns inget som säger att samma sak inte kan hända i din brf. En morgon när du vaknar upp så har ni kanske fått en ökad beskattning av föreningen med ½ mkr.

Och det finns ingenstans att överklaga. Det finns ingen som bryr sig. Kommunen gör precis som den vill. Kommunen kan höja skatten för boendet med 100 % varje år utan att man kan göra mycket åt detta... dvs om vi inte gör våra röster hörda rejält till riksdag & regering... vilken regering det nu blir.

kluringen
2010-09-21, 01:35
Notera att i begreppet skatt ingår alla former av skatter oavsett vad de kallas, även tomträttsavgäld.

Tomträttsavgäld är en het fråga i Stockholm också. Efter kraftiga höjningar av tomträttsavgälden finns det hot om ännu kraftfullare höjningar parallellt med ”förmånliga” erbjudanden om att få friköpa marken för halva marknadspriset. Högt pris för något som ändå inte kan säljas på marknaden, bara till den som äger byggnaden som står på marken och ”äger” en evig besittningsrätt.

[ Så det finns inget som säger att samma sak inte kan hända i din brf. En morgon när du vaknar upp så har ni kanske fått en ökad beskattning av föreningen med ½ mkr.

Jag hyser ingen oro för höjda avgälder, vi är lyckligt lottade som står på egen grund. Men äganderätt är inte absolut i vårt samhälle. Vi ”ägde” våra lägenheter också i begynnelsen tills en lagändring ändrade definitionen. Föreningen har förlorat gatumarkmark också genom politiska beslut redan i förra seklets början. Visst kan jag vakna en morgon och finna att vi inte ens äger ett hus.

[Och det finns ingenstans att överklaga. Det finns ingen som bryr sig. Kommunen gör precis som den vill. Kommunen kan höja skatten för boendet med 100 % varje år utan att man kan göra mycket åt detta... dvs om vi inte gör våra röster hörda rejält till riksdag & regering... vilken regering det nu blir.

Instämmer.

Katten Georg
2010-09-21, 15:42
Nej tomträttsavgälden är ingen skatt det är en hyra av marken och som sådan en kostnad. Hyran, tomträttsavgälden, är ju en ersättning för räntor och avskrivningar, dvs. de kostnader som markägaren har. Alternativet är ju att man köper marken och då har man ju kostnader för räntor och avskrivningar. Skall man kalla tomträttsavgiften för skatt så kan man ju också kalla hyran i en hyresrätt för skatt. Förutom drift och underhåll så ingår ju där också räntor och avskrivningar. Rätt ska vara rätt. Vi har tillräckligt med avgifter i det här landet som rätteligen borde kallas skatt, dock inte tomträttsavgäld.

Admin
2010-09-21, 16:02
Ja, det kanske inte är så rätt att lägga in tomträttsavgälden under rubriken skatt, men trots allt så är tomträttsavgälden en avgift som kommunen sätter.
Och vilka riktlinjer de har att följa och vilka regelverk som ska utgås från när kommunen sätter nivån på tomträttsavgälden är för mig helt obekant.

Att döma av vad som hänt i Malmö så är kommunen helt fri att sätta nivå, utan någon kontrollinstans som kan avgöra vilka höjningar som är rimliga.
Jag tycker inte att argument som "Vi har inte höjt avgiften på många år" är riktigt tillfredsställande.

Därav att jag på lite lösa boliner ändå vill se tomträttsavgälden som en "skatt"... dvs en avgift vi inte kan påverka.

MikHo
2010-09-21, 22:06
Tomträttsavgälden baseras på taxeringsvärdet för marken. Tomträttsavgäld beräknas på följande sätt:

Tomträttsavgäld, 10 årig avgäldsperiod
(Markens taxeringsvärde - 50 000)*1,33*3,5%

Tomträttsavgäld, 20 årig avgäldsperiod
(Markens taxeringsvärde - 50 000)*1,33*3,75%

Det är inget som kommunen själva väljer nivån på utan det är den så kallade "marknaden" som styr.

Taxeringsvärdet brukar beräknas på föregående års försäljningar i området. Vilket är besvärande då avgälden beräknas på "gamla" siffror

kluringen
2010-09-22, 02:02
Det är inget som kommunen själva väljer nivån på utan det är den så kallade "marknaden" som styr.

Kommunen har hur stor makt som helst att inom lagens ramar påföra fastighetsägare kostnader som de inte alls har kalkylerat med. De tolkar lagen dessutom som de vill.

Nu har vi fått ett föreläggande om radonutredning som redan är utredd i samband med energideklarationen. Jag var upprörd redan när vi gjorde stickprovsmätningar, ty gamla tegelkåkar på granitgrund har normalt mycket låga radonvärden (det vet de som kan det här), men det gjordes och alla resultat är under 50 Bq/m3. Miljöförvaltningen har dessa uppgifter registrerade enligt deras egen utsaga, men är inte nöjda.

Nu har vi fått ett föreläggande. Motivet är 1,5 sida A4 text med deras tolkning av luddig lagtext om fastighetsägarens skyldigheter och tillsynsmyndighetens rättigheter, bifogat mottagningsbevis och instruktioner om hur man överklagar. Delar av lagtolkningarna som har anförts:

Av 2 kap 2 och 3 §§miljöbalken framgår att den som bedriver verksamhet, dels är skyldig att skaffa sig kunskap som krävs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, dels vidta alla rimliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förhindra att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa och miljön.

Av 2 kap. 7 § framgår att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kap. 9§ får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas.


Det värsta är att det finns skäl att befara att kommunens handläggning kommer att bli mycket mer kostsam än eventuella kompletterande mätningar (som inte behövs).
Kommunens debiteringsmodell:


Tillsynsavgift

Miljöförvaltningen har tillsyn över att verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken. Regeringen har beslutat att verksamhetsutövare och fastighetsägare ska betala för den tid som tillsynen tar. Tillsynsavgiften tas ut enligt kommunalfullmäktiges taxa och är för närvarande 900 kr per timme. All nedlagd tid för t ex telefonsamtal, skrivelser, inspektioner och granskning av materiial kommer att debiteras. Avgift tas ut för varje påbörjad timme handläggningstid. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgift kommer att skickas till dig..

Tacka fan för att jag kommer att överklaga

:mad:

MikHo
2010-09-23, 10:16
Kommunen har hur stor makt som helst att inom lagens ramar påföra fastighetsägare kostnader som de inte alls har kalkylerat med. De tolkar lagen dessutom som de vill.


Nu vet jag inte hur du kunde tolka mitt inlägg gällande tomträttsavgälden till att innafatta ditt inlägg?

Det är faktiskt två olika saker. Vad Miljöförvaltningen tycker om era radonmätningar påverkar inte tomträttsavgälden.

Admin
2010-09-23, 10:39
Tror Kluringen syftade på, och var en fortsättning av, mitt inlägg om kommunens makt och trådens första inlägg.
Kluringen kopplade inte ihop miljöförvaltningen med radonmätningen.

MikHo, tack för infon om hur tomträttsavgälden räknas ut. Visste inte detta.
... Fast om det skulle vara marknaden som styr så skulle tomträttsavgälden successivt förändras, vilket den inte gör. Och sedan måste det ju varit någon som bestämt hur tomträttsavgälden skulle räknats ut. Och sedan skulle det inte vara så orimligt, omöjligt, sanslöst dyrt att köpa sig fri från kommunens avgäld.

tette
2010-09-23, 11:10
http://www.boekonomi.se/tomtratt.htm

Låt oss också påminna om HSB:s avgäld, som ingen mer än HSB har förtått under 100 år.

Jag tror nog att de ligger bakom tomträttsavgälden också i uppgörelse med Sossarna? (Riksbyggen)

Katten Georg
2010-09-23, 12:24
HSB – avgälden är något helt annat. Det är en avgift som HSB lägger på produktionskostnaden när man säljer fastigheten till bostadsrättsföreningen. För en bostadsrättsförening på cirka 150 lägenheter hamnade avgälden totalt på mellan 1,5 och 2 mkr. Tidigare hade vi ett system med statliga lån med fördelaktiga villkor. För att få ett sådant lån måste vissa villkor vara uppfyllda t.ex. fick inte produktionskostnaden överstiga vissa belopp.
Om HSB – avgälden inkluderades i försäljningspriset till bostadsrättsföreningen så hamnade priset över det tillåtna för att få statliga lån. Då ändrades sättet att ta ut avgälden på från ett engångsbelopp till årliga avgifter, som då inte ingick i priset.
Motivet för avgälden av HSB – modell var att man skulle avsätta pengar från dessa avgifter till kommande nybyggnation. Tanken är ju vacker men det är ju bara det att, som så mycket annat så tillämpas inte detta. Om detta skulle vara tillämpat så borde ju HSB kunna bygga mycket billigare än andra och det gör man ju inte.
Summa summarum innebär detta system ingenting annat än en ”straffavgift” som HSB: s medlemmar betalar till HSB, i detta fall HSB Malmö. Dessutom klargör det på ett tydligt sätt skillnaden mellan de offentliga stolta deklarationerna och den vardagliga tillämpningen.
Länge leve det goda boendets öppna och servicevänliga organisation.

kluringen
2010-09-23, 12:45
Tror Kluringen syftade på, och var en fortsättning av, mitt inlägg om kommunens makt och trådens första inlägg.
Kluringen kopplade inte ihop miljöförvaltningen med radonmätningen.

Jo, jag instämmer i vad du skrev, kommunen gör som den vill. Mitt inlägg om radon pågår nu. Det är för jävligt att miljöförvaltningen kan starta en utredning som redan är gjord trots att de har registrerat våra uppgifter (>50 Bq/m3). Nu kräver de att vi skickar in mätresultaten (som vi inte har kvar, skickades in tillsammans med energideklarationen). Dessutom har de mage att ta saftigt betalt för handläggningen. Man kan inte ens ringa och ställa frågor om man inte vill pröjsa 900 kr för ett samtal.

Tillsynsavgiften tas ut enligt kommunalfullmäktiges taxa och är för närvarande 900 kr per timme. All nedlagd tid för t ex telefonsamtal, skrivelser, inspektioner och granskning av material kommer att debiteras. Avgift tas ut för varje påbörjad timme handläggningstid. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgift kommer att skickas till dig.

Först har de bussat på oss två fristående sotarmaffior som försökte klampa in i vårt hus utan vår samverkan (har skrivit om detta på en tidigare tråd). Nu vill man göra en radonutredning i ett hus där det bevisligen knappast finns någon radon.

Sotarmaffiorna har jag lyckats mota bort i ett år (de försökte med att de enligt lag var förpliktade att genomföra sotning och brandsyn), men lyckades inte förklara på vilkett sätt lagen tillät att göra detta utan vår medverkan. Vaddå komma hit och sota 240 kanaler varav det endast finns 15 som används. De övriga är belagda med eldningsförbud.

Dessutom ska man svara på enkät till Energimyndigheten (obligatoriskt) med upprepning av uppgifter från energideklarationen. Det är vårdslös användning av våra skattepengar.

Vad var den kostsamma energideklationen till för?

GRRRR!

Admin
2010-09-23, 13:26
Man kan inte ens ringa och ställa frågor om man inte vill pröjsa 900 kr för ett samtal.
Whaaat !!! ???? Det är ju helt galet ! Med vilken rätt gör de detta?

Jag har personlig erfarenhet när det gäller miljöförvaltning, sotning och sophämtning, inte när det gäller brf men, som fortsättning på tråden om medborgarnas rättigheter, för mitt sommarhus.
Inga skojiga erfarenheter.
- När det gäller sotning så måste det sotas utan att behov finns - utan att ens motivering för detta behöver ges.
- Brandsyn måste jag också betala för och i anmärkningarna som ges undrar man över inspektörens mentala hälsa.
- När det gäller miljöförvaltning så tvingades jag bygga en förstärkt trekammarbrunn med infiltration stor nog för minst ett tvåfamiljshus med permanent boende året runt, trots att huset bara används av 2 personer under ett par veckor om året.
- Och jag måste betala för regelbundna slamsugningar trots att brunnen är tom. Kommunen svarar att så är regelverket och ingen behöver ens redovisa hur mycket som slamsugs. Kommunen har all rätt på sin sida, och det är bara medborgaren som har skyldigheter.
Samtidigt behöver lantbrukaren intill inte göra något åt sina utsläpp (som motsvarar en stugby) rakt ut i en å.
- När det gäller sophämtning måste jag betala för detta oavsett om sopor finns eller ej.

Kommunen gör precis hur f-n de vill.
Undrar om medborgarförslag skulle ha någon inverkan på hur medborgarna hanteras eller om medborgarförslagen mest bara är ett spel för galleriet, för att det ska se ut som att vi "vanliga" medborgare har något att säga till om.


Vad gäller energideklarationen så är det ett byråkratimonster som tagit fram detta.
:mad:

kluringen
2010-09-23, 15:20
Jag skrev: “man kan inte ens ringa och ställa frågor om man inte vill pröjsa 900 kr för ett telefonsamtal”. Admins reaktion:

Whaaat !!! ???? Det är ju helt galet ! Med vilken rätt gör de detta?

Med lagens hjälp. Exakt så här står det i föreläggandet som vi fick om radonutredning:


Tillsynsavgift

Miljöförvaltningen har tillsyn över att verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken. Regeringen har beslutat att verksamhetsutövare och fastighetsägare ska betala för den tid som tillsynen tar. Tillsynsavgiften tas ut enligt kommunalfullmäktiges taxa och är för närvarande 900 kr per timme. All nedlagd tid för t ex telefonsamtal, skrivelser, inspektioner och granskning av material kommer att debiteras. Avgift tas ut för varje påbörjad timme handläggningstid. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgift kommer att skickas till dig.

Som du säger, Whaaat !!! ???? När blev kommunaltjänstemän konsulter? Inget som jag bara sväljer, jag är på krigstigen och ska överklaga (Länsstyrelsen). Måste lämna svar till den 28 september. Bara det är att jag har så djävla svårt för att vara saklig när jag är arg.

Soporna är ett annat pilsner, men den biten är det en medlem som har tagit på sig att bråka om.

Jag har personlig erfarenhet när det gäller miljöförvaltning, sotning och sophämtning, inte när det gäller brf men, som fortsättning på tråden om medborgarnas rättigheter, för mitt sommarhus.
Inga skojiga erfarenheter.
- När det gäller sotning så måste det sotas utan att behov finns - utan att ens motivering för detta behöver ges.
- Brandsyn måste jag också betala för och i anmärkningarna som ges undrar man över inspektörens mentala hälsa.
- När det gäller miljöförvaltning så tvingades jag bygga en förstärkt trekammarbrunn med infiltration stor nog för minst ett tvåfamiljshus med permanent boende året runt, trots att huset bara används av 2 personer under ett par veckor om året.
- Och jag måste betala för regelbundna slamsugningar trots att brunnen är tom. Kommunen svarar att så är regelverket och ingen behöver ens redovisa hur mycket som slamsugs. Kommunen har all rätt på sin sida, och det är bara medborgaren som har skyldigheter.
Samtidigt behöver lantbrukaren intill inte göra något åt sina utsläpp (som motsvarar en stugby) rakt ut i en å.
- När det gäller sophämtning måste jag betala för detta oavsett om sopor finns eller ej.

Kommunen gör precis hur f-n de vill.
Undrar om medborgarförslag skulle ha någon inverkan på hur medborgarna hanteras eller om medborgarförslagen mest bara är ett spel för galleriet, för att det ska se ut som att vi "vanliga" medborgare har något att säga till om.

Vad gäller energideklarationen så är det ett byråkratimonster som tagit fram detta.
:mad:

Från att Miljöförvaltningen i Stockholm inte har gjort ett dugg tidigare kom nu ketchup effekten. Allt på en gång, och inget de gör tycks vara genomtänkt eller förankrat i verkligheten.

De har inte stöd för alla påhitt i lagen som de påstår utan tolkar lagen som de vill. Om inte allt, så finns det många saker som går att bemöta. T ex detta om sotning och brandsyn. Det finns milliontals gamla nedlagda skorstenar som inget behöver göras åt enbart i Stockholmsområdet. Det vore en enorm kapitalförstöring att ålägga alla dessa med tvångsåtgärder. Eller är detta en del av den nya ”jobblinjen”? Onekligen sysselsätter det en massa byråkrater.

Ska man :D eller gråta?

MikHo
2010-09-23, 22:20
MikHo, tack för infon om hur tomträttsavgälden räknas ut. Visste inte detta.
... Fast om det skulle vara marknaden som styr så skulle tomträttsavgälden successivt förändras, vilket den inte gör.

Den ändras successivt fast intervallerna ligger på antingen 10,20 eller 30 år. Så intervallerna är ganska långa.
Det var rätt mycket skriverier i media för ett antal år sedan då tomträttsavgälderna skulle skrivas/räknas om. Precis i läget när fastighetsmarknaden gjorde ett enormt uppsving.
Har för mig att på vissa håll räknades tomträttsavgälden upp med 300%Och sedan måste det ju varit någon som bestämt hur tomträttsavgälden skulle räknats ut. Och sedan skulle det inte vara så orimligt, omöjligt, sanslöst dyrt att köpa sig fri från kommunens avgäld.

Tomträtt styrs av jordabalken

lite mer info på malmö stads hemsida
http://www.malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Hitta-bostad---tomt/Tomtratt.htmlmen det här börjar dra ut från ämnet (vilket var "medborgarförslag.. med inriktning skatter om jag inte missminner mig) ... du kanske vill/kan skapa två nya trådar .. en för tomträttsavgälden och en för radonhanteringen?
Rensar tråden lite.

kluringen
2010-09-27, 16:31
Så här blev min överklagan.

Föreningen har fullgjort sin skyldighet enligt miljöbalken och resultatet finns redan registrerat hos Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Att begära in uppgifter som myndigheten redan har är onödig byråkrati och slöseri med medborgarnas skattepengar.

Föreningen kommer inte att acceptera tillsynsavgift för en onödig radonutredning.

Jag anser att myndigheten ska anteckna att någon ytterligare åtgärd i föreningens fastighet inte behöver göras.

Lite tamt kanske, men dock en protest. :1:

kluringen
2010-09-29, 08:29
Det lönar sig tydligen att gnälla när man tror att man kan få rätt. Det blev en snabb reaktion på min överklagan. Blev uppringd av en kvinna från miljökontoret samma dag som de mottog min skrivelse (igår) som ville ha förklaringar, så jag fick tillfälle att spy galla över deras utredning.

En timme senare kom ett nytt samtal från nämnda kontor, denna gång av en otroligt trevlig chefskvinna som förklarade att utifrån vad jag har berättat så blir det ingen utredning. Beträffande tillsynsavgiften så är det ett beslut i kommunfullmäktige som hon inte kan göra så mycket åt, men lovade heligt att ta upp det till diskussion. Blir vi påförda tillsynsavgift ändå, ansåg hon att jag absolut ska överklaga det istället.

Så vi kom överens om att jag ska dra tillbaka min överklagan vilket jag har gjort.

Admin
2010-09-29, 09:39
En timme senare kom ett nytt samtal från nämnda kontor, denna gång av en otroligt trevlig chefskvinna som förklarade att utifrån vad jag har berättat så blir det ingen utredning.
Grattis! Man ska försöka även i "omöjliga" fall som i kontakter med kommuner. Det finns ju dem även inom kommunen som kan lyssna och som inte bara struntar i vad medborgarna tycker. Gäller bara att ha lite tur och stöta på dem.

Hur många är det inte som i bästa fall bara muttrar lite för sig själv i dylika sammanhang, innan man gör precis som kommunen vill och betalar alla avgifter man blivit ålagda att betala utan att ifrågasätta något?

Beträffande tillsynsavgiften så är det ett beslut i kommunfullmäktige som hon inte kan göra så mycket åt, men lovade heligt att ta upp det till diskussion.
Men för att vara på den säkra sidan (skadar inte att attackera från två håll) kanske du kan smälla in ett medborgarförslag också?

PS. MikHo, ska fundera på om jag kan splitta upp tråden. Inte lätt när olika frågor går in i varandra, och radonfrågan är ju ändå kopplad till huvudrubriken i denna tråd... å andra sidan kan det nog vara många som vill diskutera ämnet radon, och då är det bra att ha en egen tråd för detta.

kluringen
2010-09-29, 10:55
Fast jag måste fundera hur jag vill utforma den. Jag kan ju attackera enbart tillsynsavgiften, då är det ganska enkelt.

Samtidigt är jag kritisk till att kommunen inte har något helhetsgrepp över alla nya påhitt om tillsyn och avsaknaden av logik i uppläggen. Ventilation och radonproblematik hänger intimt ihop men ansvaret för tillsynen ligger i olika nämnder.

Kritisk även mot avsaknad av tillsyn som borde ägnas större uppmärksamhet, till exempel OVK. Mer än hälften av innerstadens fastigheter saknar godkänd OVK men det skiter man i.

Min egen förening t ex har lågprioriterat våra ventilationsproblem med hänvisning till att kommunen ändå inte bryr sig. Långbänk i 15 års tid. Jag skulle mer än välkomna ett föreläggande som tvingar fram ett avslut, men man vill ju inte anmäla sin egen förening.

Enklast är ju att avgränsa en sak i taget, men då faller helhetsgreppet mellan två stolar. Vad tycker du?