handdator

Visa fullständig version : S förvägrar ytterstadsborna att välja boendeform - Dagens Nyheter


Admin
2010-09-14, 00:50
Det är trist att socialdemokraterna i Stockholm vill smutskasta ombildningsprocessen och hindra möjligheten för människor i ytterstaden att äga sin lägenhet, samt omöjliggöra den omfattande upprustningen av miljonprogrammen, skriver Joakim Larsson (M) i en replik till Teres Andersson (S).

Med fler alternativ och blandade upplåtelseformer kan människor med olika bakgrund och önskemål leva bredvid varandra. Moderaterna vill att den som känner att den vill förändra sitt boende inte ska känna sig tvungen att flytta från sin stadsdel. De flesta trivs i sitt område. I områden där hyresrätten dominerar helt med 80-90 procent är det svårt att välja en annan boendeform. Genom att fortsätta möjliggöra ombildningar i ytterstaden kan de hyresgäster som själva vill det friköpa sin bostad.

Teres Lindberg (S) hävdar att deoberoende värderingarna av fastigheterna som står inför en ombildningsprocess inte alls är oberoende, utan att styrelsen begärt nya värderingar. Det är ett felaktigt påstående.

Det socialdemokraterna begär är att staden vid en ombildning av en fastighet tömmer den på samtliga hyresgäster och säljer varje hyresrätt som en bostadsrätt på den öppna marknaden. Det vore givetvis orimligt och oacceptabelt. Vi erbjuder endast möjligheten till friköp till hyresgästerna. Fastigheterna säljs med hull och hår till en nybildad bostadsrättsförening. Stockholms stad använder samma metod för värdering och samma värderingsföretag som privata fastighetsägare, och ingen ifrågasätter att privata aktörer tar ut marknadspris för en fastighet vid en försäljning.

Under mandatperioden har vi inlett en historisk satsning om 10 miljarder kronor på renoveringar och energieffektiviseringar av miljonprogrammens bostäder. Ingen politisk majoritet har tidigare tagit itu med det växande underhållsunderskottet. Genom ombildningarna har bostadsbolagen gjort reavinster om 18 miljarder kronor, pengar som vi nu i dialog med de boende investerar i upprustningsarbetet av miljonprogrammen. Det arbetet vill vi fortsätta. Ombildningarna är en mycket god affär för stockholmarna, hyresgästerna och bostadsbolagen.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/s-forvagrar-ytterstadsborna-att-valja-boendeform-1.1170116)