handdator

Visa fullständig version : Hyresgäst lämnar ej tillträde till lägenhet för vattenspolning, vi får betala dubbelt


Kiton
2010-09-10, 20:50
Vi skulle ha en vattenspolning av stammarna i veckan och i en av trapphusen så var en bostadsrättsföreningsmedlem ej hemma (utomlands och missade att vi skulle spola).
Dessutom öppnade inte en hyresgäst när de ringde på ett flertal gånger, dock så kom hyresgästen sedan ut efter en halvtimme och skulle iväg. När de som skulle spola frågade om de kunde få tillgång till lägenheten så sa hyresgästen att de inte hade tid.

Tack vare detta måste de komma hit igen och spola (då de två som ej öppnade bodde på nedersta våningarna och var de viktigaste lägenheterna att börja med för att inte orsaka en översvämning). Detta kommer att kosta föreningen ytterligare cirka 8000 kr, alltså en dubbel kostnad för föreningen. Kan vi på något sätt kräva båda att betala, eller i alla fall den hyresgäst som medvetet ej lämnade tillträde till lägenheten?

tette
2010-09-11, 10:02
Detta är en svår fråga. troligtvis har den inte drivits till tingsrätt någon gång som så mycket annat som hör till bostadsrättslagen.

Viktiga frågor innan man försöker få medlemmarna betala.
Har ni aviserat på riktigt sätt?

det finns nog många kryphål för den boende om ni inte har skriftligt på att den boende haft alla möjligheter att ta del av aviseringen.

Att dra detta vidare kostar ofta mer än det smakar.

Men så här blir det när det alltid har varit HSB, Riksbyggen m.fl. som styrt bostadsrättslagen. Man kan bara hoppas att det sker något nu när lagen tydligen är på tapeten för förändringar. Men risken är väl att fel folk får bestämma även denna gång?

Trötter
2010-09-11, 11:04
Enligt BRL 7 kap. § 13 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM), har företrädare för föreningen rätt att få komma in i bostaden. För att företrädare ska få tillträde till bostaden på ett juridiskt säkert sätt bör detta medgivande framföras skriftligen. Om någon inträder i bostaden utan BRI medgivande gör sig vederbörande skyldig till hemfridsbrott enligt brottsbalken 4 kap §6 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm), där straffskalan är böter eller fängelse upp till 2 år.

I ert fall, anser jag att styrelsen brustit i information och i dokumentation för tillträdet till bostaden. Kostnaden som föreningen får i detta fall bör regleras av dem i styrelsen som har fattat beslutet och beställt spolningen av ledningarna. Styrelsen borde ha planerat underhållsåtgärden på ett korrekt sätt genom att varje enskild medlem fick möjlighet att underteckna ett medgivande eller inte medgivande om inträde i bostaden. BRI har även rätt att villkora tillträdet till bostaden som t.ex. att vederbörande ska närvara vid tillträdet.

Om styrelsen följer en bra procedur vid tillträde till bostad och upprättar erforderliga skriftliga intyg för inträde i bostad, då kan den enskilda medlemmen som ej följer BRL göras ekonomiskt ansvarig för eventuella merkostnader som uppstår vid ett försvårat tillträde till bostaden.

Kiton
2010-09-12, 09:42
Tack så mycket för svaren, då vet vi hur vi borde ha gått tillväga samt vad som gäller.

Detta misstag kommer vi inte att göra en gång till!

MikHo
2010-09-12, 21:33
Styrelsen borde ha planerat underhållsåtgärden på ett korrekt sätt genom att varje enskild medlem fick möjlighet att underteckna ett medgivande eller inte medgivande om inträde i bostaden.

Jag kan inte se någonstans om hur lång tid innan spolningen ni aviserade om att det var ett behov att komma till lägenheterna?

Delades aviseringen ut till alla medlemmar i deras brevlåder eller anslogs det på gemensam yta?
Står det någonting i era stadgar om hur information ska fördelas till de boende?

Många frågor som bör besvaras innan ett "rätt" svar kan ges på frågeställningen.

Denna fråga har diskuterats tidigare i detta forum, fast då var frågan ställd från andra hållet...

Det måste ju ligga i medlemmarnas intresse att undvika extrakostnader för föreningen (och dem själva) genom att möjliggöra för föreningen att sköta det ansvar som föreningen har.