handdator

Visa fullständig version : Delegera rätt att teckna firma i brf


Lennart_Solna
2010-09-07, 12:24
Vi i styrelsen vill delegera rätt att underteckna P-avtal för styrelsens räkning till en suppleant. Normalt och i stadgarna står att två styrelsemedlemmar i förening tecknar firma. Kan vi genom ett enkelt styrelsebeslut bestämma att suppleanten kan teckna P-avtalen för styrelsens räkning eller måste vi upprätta en formell fullmakt?

Admin
2010-09-07, 12:45
Det finns säkert någon annan som kan ge ett bättre svar på denna fråga än jag, men jag vill bara nämna följande;

Någon speciell fullmakt torde knappast behövas så länge detta mycket tydligt framgår av styrelseprotokollet.
Oavsett om uppgiften att underteckna p-avtal delegeras till en suppleant så är det styrelsen som har det fulla ansvaret. Suppleanten har inga skyldigheter och alla ev. fel som suppleanten begår i detta uppdrag ligger under styrelsens ansvar.Notera också att det är en fördel (om styrelsen nu väljer att delegera denna uppgift) om det vid suppleantens underskrift av p-avtalet står;
"på uppdrag av styrelsen i brf xyz".